Historisch café

  Historisch café
  Historisch café
  Datum/Tijd evenement of activiteit
  Datum - 06/12/2022 Tijd/aanvang 20:00 - 22:20 uur,

  Adres-Locatie: Gildehuis, Steenhoffstraat 46B Soest

  Op dinsdagavond 6 december a.s. organiseert de Historische Vereniging Soest/Soesterberg(HvS) in het Gildehuis, Steenhoffstraat 46, Soest een bijzonder Historisch Café met als thema “40 jaar Amerikanen in Soesterberg; 1954-1994”.

  Nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen heeft de Verenigde Staten zich via het Marshallplan ingezet voor de wederopbouw van Europa. Ook op militair gebied werd tussen West-Europa en de VS/Canada innig samengewerkt resulterend in de oprichting van de NAVO in 1949. Deze samenwerking was mede gericht op het dreigende gevaar uit Oost-Europa met name Rusland. Deze periode wordt ook wel de “Koude Oorlog” genoemd. De Amerikaanse Luchtmacht stationeerde verschillende squadrons in Europa.

  Ook op de vliegbasis Soesterberg werd een Amerikaans squadron (USAF 32 Tactical Fighter Squadron (TFS) gestationeerd, Dit squadron ook wel “The Wolfhounds” genoemd bleef tot 1994 op de vliegbasis Soesterberg en met name het deel Camp New Amsterdam haar thuisbasis hebben.

  In die 40 jaar verbleven vele duizenden Amerikaanse vliegers (deels met hun gezinnen) in Soesterberg en omgeving.

  Tijdens het Historisch Café op dinsdag 6 december zal René van Hal een inleiding verzorgen, waarin hij ingaat op wat dit verblijf betekende voor de vliegbasis Soesterberg (militaire aspecten), maar meer nog voor Soest en omgeving. Wat was het effect op de Soester(bergse) gemeenschap om zoveel Amerikaanse inwoners hier te hebben wonen; wat merkten de inwoners en winkeliers ervan, wat regelden de Amerikanen voor zichzelf via eigen winkels, kerk/church, ontspanningsmogelijkheden, welke gebruiken namen ze mee, en tot slot wat is de erfenis voor onze gemeenschap, waar vinden we herinneringen aan het verblijf van de Amerikanen, bijvoorbeeld Amerikaanse wijk Apollo en Halloween.

  Leden van de HVS hebben gratis toegang. Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 5. Belangstellenden die het Historisch Café willen bezoeken kunnen een plaats reserveren via de website van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, www.hvsoest.nl.

  1 COMMENT

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here