Oplevering de Groene Hoogte

  Datum/Tijd evenement of activiteit
  Datum - 09/03/2022 Tijd/aanvang 16:00 - 16:45 uur,

  Adres-Locatie: In het park van de Groene Hoogte, Meellaan Soesterberg

  In de afgelopen jaren is het bosgebied op het voormalig terrein van Kontakt der Kontinenten ontwikkeld tot een mooie nieuwe woonbuurt in Soesterberg. En nu, in het voorjaar van 2022 worden de laatste woningen in de buurt opgeleverd.

  Een moment dat we niet zomaar voorbij laten gaan. Dat vieren we op woensdagmiddag 9 maart graag samen met de bewoners van de Groene Hoogte en met partners zoals de provincie Utrecht en projectontwikkelaar Heilijgers.

  Wethouder Nermina Kundić zal de oplevering van de Groene Hoogte symbolisch markeren namens het college van de gemeente Soest. Burgemeester Metz maakt bekend welke kinderen een prijs in ontvangst mogen nemen voor de prachtige kleurplaat die zij maakten ter ere van hun nieuwe buurt.

  De Groene Hoogte, Hart van de Heuvelrug & Masterplan Soesterberg

  De Groene Hoogte is onderdeel van www.hartvandeheuvelrug.nl. Met het programma Hart van de Heuvelrug hebben de natuur en de dieren die leven op de Utrechtse Heuvelrug de ruimte gekregen die ze nodig hebben. Door de aanleg van ecoducten is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan ​​van ruim 1.000 voetbalvelden. Naast natuur wordt ook ruimte gemaakt voor wonen, werken, recreatie en zorg. Het streven is om hierin een juiste balans te vinden. Zo draagt het programma Hart van de Heuvelrug bij aan de toekomst van de Utrechtse Heuvelrug.

  De plannen voor Hart van de Heuvelrug inspireerden de gemeente Soest om nog meer te doen. Er lagen prachtige kansen voor Soesterberg. Niet alleen voor nieuwe woningen, maar ook voor uitplaatsingen van bedrijven die hinder veroorzaken, betere verbindingen en aantrekkelijke plekken om te recreëren. Vanuit die wens is een visie geformuleerd. Het plan dat daaruit voortkwam is het Masterplan Soesterberg.

  Lees meer op: www.soest.nl/soesterberg-in-ontwikkeling/masterplan-soesterberg.