POS tegen windturbines

  Ben je voor of tegen windturbines?
  Ben je voor of tegen windturbines?
  Datum/Tijd evenement of activiteit
  Datum - 25/05/2024 Tijd/aanvang 10:00 - 13:00 uur,

  Adres-Locatie: Voor de Supermarkt, Rademakerstraat Soesterberg

  Binnenkort heb je de kans om samen met Partij Ons SOESTerberg (POS) een standpunt in te nemen tegen de komst van grote windturbines die de horizon van Soesterberg kunnen gaan domineren.

  De gevolgen van windturbines

  Politieke partij POS uit Soesterberg zal zaterdag 25 mei van 10:00 tot 13:00 uur voor iedereen klaar staan op het plein voor de Plus en op maandagavond 27 mei om 19:30 in de Time-Out van de Banninghal om je bij te praten over de gevolgen van windturbines. Onder aanvoering van raadslid Thom Schotman, dé partijspecialist op het gebied van windenergie, delen ze graag de belangrijkste bevindingen over de voorgenomen windtorens.

  Recentelijk onthulde onderzoeksresultaten van bureau Bosch & van Rijn tonen aan dat de plaatsing van windturbines, die mogelijk tot 230 meter hoog kunnen zijn, haalbaar is volgens nieuwe normen. Deze normen, de minst strenge in heel Europa, kunnen nog steeds leiden tot constante overlast voor Soesterberg. Iets waar POS zich fel tegen verzet.

  Onevenredig

  De plannen voor de windturbines zijn met name gericht op de gebieden langs de A28 en op de defensieterreinen Leusderheide en Vlasakkers – gebieden die grenzen aan Soesterberg. “Omliggende gemeenten lijken hun lasten over onze schutting te gooien, een tactiek die Soesterberg onevenredig belast”, aldus partij POS uit Soesterberg. De Vlasakkers ligt op grondgebied van Soest en Amersfoort, terwijl de Leusderheide langs de A28 ligt op grondgebied van Leusden, Amersfoort en Soest. De nadelen worden volgens POS echter gedragen door de inwoners van Soesterberg en omgeving.

  Onacceptabel

  Terwijl andere gemeenten in de regio Amersfoort actief hebben geprobeerd om windturbines vlakbij hun eigen kernen te weren door moties en amendementen, heeft Soest juist zoekgebieden voor windenergie voorgesteld. In het huidige ‘RES-bod’, dat de regio’s in Nederland aanmoedigt tot het opwekken van duurzame energie, dreigt Soesterberg mede daardoor volgens de Soesterbergse partij POS onevenredig belast te worden met windturbines. Dit gebrek aan solidariteit en eerlijke verdeling van lasten is volgens POS onaanvaardbaar.

  Laat jouw stem horen!

  Politieke partij POS nodigt iedereen uit op zaterdag 25 mei tussen 10:00 uur en 13:00 uur uit op het plein bij de Supermarkt en op de informatiebijeenkomst maandag 27 mei om 19:30 uur in de Time Out van de Banninghal. Soesterberg staat volgens de politieke partij POS op een belangrijk kruispunt. De keuzes die nu worden gemaakt, beïnvloeden niet alleen onze huidige leefomgeving maar ook die van toekomstige generaties.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here