Laadpalen op aanvraag

Foto: Gemeente Soest
Foto: Gemeente Soest

Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende laadpalen beschikbaar zijn. De gemeente Soest gaat op aanvraag laadpalen plaatsen.

Niet iedereen met een elektrische auto kan op eigen terrein laden. Daarom plaatst de gemeente Soest op aanvraag laadpalen in de openbare ruimte. De afgelopen maanden onderzocht de gemeente nieuwe plekken voor laadpalen. Dit levert 171 nieuwe mogelijke laadplekken op.

Meedenken over laadplekken

In september dachten inwoners van Soest en Soesterberg mee over nieuwe plekken voor laadpalen. Op straat werden alle plekken waar de gemeente nieuwe laadpalen zou willen plaatsen met krijtverf aangegeven. Op een interactieve kaart konden inwoners per plek aangeven waarom ze deze locatie wel of niet geschikt vonden. In totaal zijn er 822 reacties gegeven. De uiteindelijke 171 plekken zijn te zien op soest.nl/laadkaart.

Wat zijn de reacties?

Iets meer dan helft van de reacties (53%) is positief met in een aantal gevallen een vraag naar nog meer laadpalen op de voorgestelde locatie. De kritische reacties (47%) gaan vooral over het verwachte effect van een laadpaal op de parkeermogelijkheden. Verhoging van parkeerdruk is voor de gemeente niet meteen een reden om een laadpaal te weigeren, maar vraagt om een zorgvuldige afweging. Daarnaast zijn er reacties waarin staat dat in de betreffende straat of buurt op dit moment weinig vraag naar laden is. De plekken met een negatieve reactie toetsten we nogmaals op harde eisen zoals geen plaatsing voor een raam of deur en minimaal 90 cm doorgang op het trottoir. Dankzij de betrokkenheid van de inwoners wijzigde de gemeente 34 plekken uit het oorspronkelijke plan.

Hoe nu verder?

Het college wijst met een verkeersbesluit de 171 locaties aan als mogelijke laadplek. Het verkeersbesluit ligt ter inzage op mijnoverheid.nl. Inwoners die het niet eens zijn met een laadplek hebben 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na verwerking van de zienswijzen neemt het college een definitief besluit. Een laadpaal wordt vervolgens pas op een van de voorkeurslocaties geplaatst als een inwoner hiervoor een verzoek indient via mrae.nl.

Voor de verzoeken die er al liggen is de verwachting dat de laadpaalexploitant de eerste laadpalen in de eerste helft van 2024 gaat plaatsen. De doorlooptijd voor het plaatsen van laadpalen kan momenteel oplopen tot 18 maanden. Dit komt door de sterke groei in aantal elektrische auto’s en grote vraag naar laadpalen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..