Meedenken over Soest

Meedenken over Soest
Meedenken over Soest

In juni gaven inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners uit Soest en Soesterberg antwoord op de vraag Hoe moet uw dorp eruit zien?

De beurt was aan alle inwoners om mee te denken hoe het dorp Soest eruit moest komen te zien. De resultaten van de straatinterviews, bijeenkomsten en digitale vragenlijsten zijn nu op www.denkmeeover.nl/mijndorp te bekijken.

Ruim vierduizend reacties inwoners

In juni stond een omgebouwde camper bij supermarkten en de weekmarkten in Soest en Soesterberg. Inwoners konden op straat hun mening geven over hoe zij vinden dat hun dorp eruit moet zien. Ook kregen alle inwoners van Soest en Soesterberg een brief met een oproep om digitaal mee te denken. Hierop kwamen ruim vierduizend reacties. Ondernemers en samenwerkingspartners hebben ook meegedacht op verschillende bijeenkomsten, waaronder een centrale bijeenkomst. De resultaten van de participatie staan nu op www.denkmeeover.nl/mijndorp.

Betrokkenheid

Wethouder Karin Scholten: “Ik wil iedereen die met ons mee heeft gedacht enorm bedanken. Het is heel mooi om te zien hoe betrokken de Soesters en Soesterbergers zich voelen bij hun omgeving. We gaan nu aan de slag met wat iedereen ons heeft meegegeven. Want het is belangrijk dat inwoners van Soest en Soesterberg hier ook in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren.”

Omgevingsprogramma’s

We hebben veel wensen en slechts beperkte ruimte. Daarom is duurzaam omgaan met onze ruimte essentieel. In 2021 is een omgevingsvisie gemaakt waarin staat hoe we willen dat Soest en Soesterberg er in 2040 uitzien. Nu gaat de gemeente dit concreet uitwerken in omgevingsprogramma’s. De participatie krijgt daarin een plek. Er komen zes omgevingsprogramma’s. Over Wonen, Mobiliteit, Werken, Water, Groen en Energietransitie. Al deze onderwerpen hebben effect op de ruimte binnen de gemeente. Daarom bespreken we ze ook in samenhang met elkaar. Voordat de omgevingsprogramma’s worden gemaakt, heeft de gemeente aan de samenleving gevraagd wat zij zouden kiezen. Waar mogen we bijvoorbeeld nieuwe huizen bouwen, waar liever niet?

Wat gaat er gebeuren met de resultaten?

De resultaten van de participatie en van verschillende onderzoeken worden op 28 september met de raad besproken. Daarna worden de omgevingsprogramma’s gemaakt. De gemeenteraad neemt over een aantal onderdelen hierin eind 2023 nog een besluit. Het college stelt in het voorjaar van 2024 de omgevingsprogramma’s vast.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..