Afvalscheiding blijft achter

Afval scheiden laat te wensen over
Afval scheiden laat te wensen over

Reinigingsbedrijf Midden Nederland voert de taken op het gebied van reiniging en inzameling efficiënt uit. Inwoners uit onze gemeente zijn hier in het algemeen ook tevreden over. Maar er zijn ook aandachtspunten voor de gemeenten en RMN. De vermindering van restafval loopt achter bij de eerder gestelde doelen. De aansturing van RMN door de gemeenten en de onderlinge communicatie kunnen beter.

De rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein en Soest en IJsselstein hebben een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland. RMN is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Zeist en deze vijf gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden informatie te geven die verder en dieper gaat dan de informatie die zij via de reguliere besluitvormingsprocedures krijgen voorgelegd.

Prestaties van RMN
Uit het onderzoek blijkt dat RMN goed functioneert en presteert als het gaat om de uitvoerende taken die het bedrijf heeft op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Uit een enquête is gebleken dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de taken die RMN uitvoert. Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten, die vooral betrekking hebben op de gemeenten als eigenaar van RMN en als opdrachtgever aan RMN:

  • Het tempo van het bereiken van de gestelde doelen voor de hoeveelheid restafval cq het scheidingspercentage is te laag. Zelfs de beste presteerders uit de regio (Baarn, Bunnik Soest) blijven achter bij vergelijkbare gemeenten in Nederland.
  • Het regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018 heeft nog geen vervolg gekregen. De realisatie is achter gebleven bij de ambities. Landelijke doelstellingen zijn nog ver uit beeld.
  • Er is onvoldoende duidelijkheid over de verwachtingen ten opzichte van RMN op het gebied van beleidsondersteuning, beleidsadvies en kenniscentrum.
  • De aansturing vanuit de gemeenten en de daarmee de onderlinge communicatie verloopt niet optimaal. Dit is veelal terug te voeren op het niet goed volgen van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten.

Het onderzoeksrapport zal naar verwachting dit najaar in de diverse gemeenteraden besproken worden. Daar zullen ook de reacties van de colleges van B&W en van RMN zelf bij betrokken worden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here