Begroting klaar voor de toekomst

Begroting klaar voor de toekomst
Begroting klaar voor de toekomst

Toen het college van de gemeente Soest de begroting voor 2020 opstelde was er nog geen Corona. De pandemie zorgde ervoor dat er veel niet mogelijk was. Ook de gemeente Soest heeft veel van haar plannen helaas niet kunnen uitvoeren.

Toch heeft de gemeente Soest, samen met haar inwoners, hard gewerkt aan een duurzame, daadkrachtige en sociale gemeente. Het financieel resultaat van 2020 is voor de gemeente Soest geëindigd met een overschot van 0,5 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht bij de najaarsnota, want toen verwachtte het college nog een tekort van circa 0,9 miljoen euro. Het voordeel is ontstaan door meevallende uitgaven in het sociale domein. De Corona zorgde volgens de gemeente Soest wel voor grotere schommelingen in de begroting dan voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar hadden de gevolgen van Corona de hoogste prioriteit voor het college. Het college liet ons weten heel veel bewondering te hebben voor het aanpassingsvermogen van haar inwoners. (Horeca-)ondernemers, cultuur- en sportinstellingen hadden het extra lastig door de voortdurende pandemie. Onder andere met extra ondersteuning heeft de gemeente toch deze groepen die het moeilijk hadden, voor een groot deel kunnen helpen.

Voor de komende jaren heeft het college een sluitende begroting kunnen bewerkstelligen, maar toch blijven de coronamaatregelen financiële onzekerheden geven. Hoe ontwikkelt de economie zich na deze crisis? En hoe groot zijn de sociale effecten van de crisis? Daarnaast wordt het gemeentefonds waarschijnlijk volgend jaar aangepast, dat zeer waarschijnlijk onzekerheid zal geven.

Maar hoe dan ook, de gemeente Soest wil de komende jaren de “groene omgeving” gaan versterken. Wethouder Aukje Treep: “In workshops zouden we samen met bewoners werken aan de omgevingsvisie: hoe moeten Soest en Soesterberg er in 2040 uitzien? Door corona kon alles plotseling niet fysiek doorgaan. We hebben met elkaar snel omgeschakeld. We hebben ook digitaal goede gesprekken gevoerd met ontzettend veel inwoners. Die digitale ontmoeting is een belangrijke methode die we ook in de toekomst verder zullen uitwerken. Ondertussen werkten we hard aan een groene gemeente door openbaar groen aan te leggen en te verduurzamen. Dat deden we bijvoorbeeld in de hofjes van Colenso” aldus wethouder Treep.

Maar ook duurzame energie speelt een belangrijke rol de aankomende maanden. “Ik ben trots op de stappen we die het afgelopen jaar hebben gezet in de overgang naar nieuwe, duurzame energie”, aldus wethouder Nermina Kundić. “Ondanks corona hebben we samen met ondernemers en inwoners mooie resultaten neergezet. Veel mensen hebben gewerkt aan de verduurzaming van hun woning, maar ook ondernemers hebben de nodige maatregelen genomen. Energiecoaches van de gemeente konden daarbij helpen. Zij hebben 60 warmtescans uitgevoerd. Ook hebben we in 2020 50 laadpalen voor elektrische auto’s bijgeplaatst. We hebben ook veel aandacht gehad voor woningbouw in 2020. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering hebben we daar een aantal belangrijke stappen gezet. Zo zijn bijvoorbeeld in het project De groene hoogte (Hart van de Heuvelrug) de helft van de woningen opgeleverd. In totaal zijn er ongeveer 200 nieuwe woningen gebouwd in Soest en Soesterberg.” 

Als het aan wethouder Liesa van Aalst ligt, dan zal de gemeente sociaal klaarstaan voor wie het nodig heeft. “We willen er zijn voor de mensen die het nodig hebben. Daarom investeerden we in het sociaal domein. Hierdoor wordt onze zorg beter, maar ook betaalbaarder. Ook zorgden we ervoor dat we meer kunnen werken aan preventie. Op die manier helpen we de mensen die echt hulp nodig hebben”, vertelt wethouder Liesa van Aalst. “We startten bijvoorbeeld met opvoedondersteuning in de wijk Smitsveen, maakten plannen om het Spreekuur Jeugd GGZ uit te breiden en startten een campagne om het werkgeverservicepunt onder de aandacht te brengen.”

De ontwikkelingen binnen Soesterberg verlopen volgens de gemeente Soest zoals afgesproken binnen het Masterplan. “Afgelopen jaar waren we met de uitvoering van het Masterplan Soesterberg precies op de helft van het ambitieuze plan. Ik ben ontzettend trots op wat we in die tien jaar hebben gedaan. Afgelopen jaar werd de nieuwe pleisterpaats ‘Het Soesterdal’ opgeleverd”, vertelt wethouder Harrie Dijkhuizen enthousiast. En we bouwden nieuwe woningen in Soesterberg: de nieuwe woningen binnen project Kamer 1 zijn opgeleverd en we zijn gestart met de bouw van appartementen aan het Den Berghplein.”

Burgemeester Rob Metz ziet met veel enthousiasme het jaar tegemoet en verwacht snel iedereen weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. “De kern van mijn werk als burgemeester is het contact met inwoners. Dat heb ik het afgelopen jaar gemist”, aldus burgemeester Rob Metz. “We hebben in deze moeilijke tijd elkaars gezelschap een beetje verloren. Voor mij betekent het werk van de gemeente dat we in gesprek zijn met inwoners. Gelukkig was er digitaal veel mogelijk. Het is dan ook mooi om te zien dat er ondanks de fysieke beperkingen, veel online werd georganiseerd. Ik kijk uit naar het moment dat echte ontmoeting weer mogelijk is. En dat we met elkaar het gesprek kunnen voeren over hoe die toekomst eruit ziet.”

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken op 1 juli in de Opiniërende Raad en op 8 juli in de Besluitvormende Raad. Inwoners zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten digitaal bij te wonen. De gemeenteraad gaat een hoopvolle begroting tegemoet zien.

Doneer NUSTEUN ONS NIEUWSPLATFORM EN DONEER VRIJBLIJVEND VANAF 5 EURO. BOUW MEE AAN HET SUCCES MET EEN ENKELE KLIK HIERONDER!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here