Bodemsanering Soestduinen

Bodemsanering prioriteit!
Bodemsanering prioriteit!

De omgeving van Soestduinen is niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk voor de waterwinning van onze directe omgeving. Maar het waterwinningsgebied is zorgelijk bevuild en moet binnen vier jaar gesaneerd worden.

Het waterwinningsgebied in de gemeente Soest is een bijzonder gebied waar grondwater wordt onttrokken om ons te voorzien van drinkwater. Het is een essentieel onderdeel van de infrastructuur die betrokken is bij de productie van drinkwater. De kwaliteit van het grondwater in deze bijzondere gebieden is van cruciaal belang omdat het direct invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater.

Belangrijke kenmerken van een waterwinningsgebied

Grondwateronttrekking: Waterwinningsgebieden worden specifiek geselecteerd vanwege de aanwezigheid van een betrouwbare en voldoende hoeveelheid grondwater. Grondwater wordt meestal gewonnen uit diepe putten of bronnen.

Bescherming van de kwaliteit: Omdat het grondwater direct wordt gebruikt voor drinkwaterproductie, is het van groot belang om de kwaliteit ervan te waarborgen. Activiteiten die de waterkwaliteit kunnen bedreigen, zoals het lozen van verontreinigende stoffen of het gebruik van schadelijke chemicaliën in de buurt van het waterwinningsgebied, worden nauwlettend in de gaten gehouden en gereguleerd.

Beheersing van activiteiten: In waterwinningsgebieden kunnen beperkingen gelden voor bepaalde activiteiten om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Bijvoorbeeld het reguleren van industrieel afvalwater, het minimaliseren van gebruik van potentieel vervuilende chemicaliën, en het beheren van landgebruik in het gebied.

Het beschermen van waterwinningsgebieden is van vitaal belang voor duurzaam waterbeheer en de gezondheid van gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze watervoorziening. Overheden, waterbedrijven en milieudiensten spelen een cruciale rol bij het vaststellen van beleid en het implementeren van maatregelen om deze gebieden te beschermen.

Sanering MOET binnen vier jaar!

Er is nog géén direct gevaar voor de waterwinning in de Soester duinen, maar er moet wel binnen vier jaar begonnen worden met bodemsanering van het gebied. De situatie is spoedeisend stelt de Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht (RUD) in de lokale media. Er is nog geen direct gevaar voor de drinkwatervoorziening, maar volgens de RUD moet er binnen een half jaar een terugkerend onderzoek uitgevoerd worden om de risico’s zoveel mogelijk te bewaken.

De verontreiniging, veroorzaakt door tetrachlooretheen en perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), zit volgens deskundigen op zeventig meter diepte in een zandlaag. De gemeente Soest heeft de provincie onlangs gevraagd om in actie te komen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..