De Ridder wint aanbesteding

De Ridder wint aanbesteding
Bron: De Ridder

Firma De Ridder Golf, Sport en Groen uit Soesterberg heeft de aanbesteding voor het onderhoud van de gemeentelijke sportvelden gewonnen.

Dit betekent dat firma De Ridder de komende drie jaar het onderhoud van de sportvelden verzorgt. De overeenkomst gaat in op 1 juni a.s. en duurt tot en met 31 mei 2024. Firma De Ridder verzorgt nu ook al het onderhoud van de gemeentelijke sportvelden.

De huidige overeenkomst die de gemeente heeft met firma De Ridder eindigt op 31 mei a.s. Om het onderhoud van de sportvelden ook voor de komende jaren te laten uitvoeren, was de gemeente een aanbestedingsprocedure gestart. Firma De Ridder uit Soesterberg heeft deze aanbesteding gewonnen, daarom sluit de gemeente weer een overeenkomst af met firma De Ridder voor de komende drie jaar. Bij goed functioneren kan deze overeenkomst aanvullend met een aantal jaar verlengd worden.


De komende jaren gaat De Ridder en de gemeente Soest verder inzetten op duurzaam onderhoud van de sportvelden. De afgelopen jaren zijn hierin al belangrijke stappen gezet. Zo wordt al op een van de gemeentelijke sportparken het gras gemaaid door een robotmaaier en worden er organische meststoffen gebruikt. In het kader van de Greendeal wordt er ingezet op het niet meer gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen maar op een natuurlijke manier van onkruidbestrijding. Verder bekijken we of op innovatieve manieren de CO2 uitstoot verminderd kan worden door gebruik van waterstof en/of minder vervuilende diesel. Firma De Ridder en de gemeente gaan deze uitdagingen gezamenlijk aan waarbij een goede (speel)kwaliteit van de sportvelden het uitganspunt blijft. 

“Goed onderhouden speelvelden dragen bij aan speelplezier en het leveren van goede sportprestaties. Ik ben blij dat wij in firma De Ridder een partij hebben gevonden die dit onderstreept en hieraan wil bijdragen en bewezen expertise heeft. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. En voor de gemeente is het mooi dat dit een lokale ondernemer is”, aldus wethouder Harrie Dijkhuizen.

Directeuren Arie-Jan en Frank De Ridder van firma De Ridder: “Wij zijn blij dat we naast de velden van onder andere FC Utrecht ook de sportterreinen direct in onze achtertuin kunnen blijven beheren. De achtertuin waar we zelf als kleine jongens voor het eerst achter een bal aan hebben gehold. Uiteraard doen we dit op een zo duurzaam mogelijk wijze. Wij zijn immers een modern groenbedrijf en we hebben daarin, althans dat vinden wij, een ‘groene’ voorbeeldfunctie.”  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here