Dorpshart in voorbereiding

Na een hoop uitzoekwerk gaat de gemeente Soest met Soesterberg in gesprek en aan de slag om op het evenemententerrein een aantrekkelijk dorpsplein aan te leggen. In juni besloot de gemeenteraad dat Soesterberg zo’n gezellig plein verdient voor allerlei activiteiten én woningen voor een vitale toekomst voor het dorp.

Kader raad biedt houvast om door te pakken
In juni 2015 heeft de raad een besluit genomen over de toekomst van het evenemententerrein. De Raad heeft hierbij de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan en de verschillende ideeën in het dorp afgewogen. Wethouder Janne Pijnenborg is blij met dit kader van de raad. “Er is lang gesproken over wat er met het terrein moet gebeuren. Maar omdat de meningen in het dorp uiteen liepen en de behoeften ook veranderden in de loop der tijd, kwamen we maar niet verder. Terwijl Soesterberg verdient dat die centrale plek in het dorp echt iets moois wordt. Een gezellig hart met een dorps karakter.”

Meer inwoners en gezellig plein voor Soesterberg
Het plan dat we nu gaan maken voor het evenemententerrein is gericht op twee doelstellingen: een aantrekkelijk, levendig dorpshart én meer inwoners. Nieuwe woningen zijn nodig om genoeg inwoners te houden zodat er in de toekomst genoeg draagvlak is voor voorzieningen in Soesterberg.

Plein van en voor het dorp
De gemeente wil de bewoners van Soesterberg graag betrekken bij hoe ‘hun’ dorpsplein eruit gaat zien. Eerst worden de gesprekken met de IJsvereniging, Ondernemersnetwerk Soesterberg (ONS), Stichting Hart voor Soesterberg, het Dorpsbeheerteam (DBT) en de bewonersvereniging Kampweg voortgezet. Zij waren ook betrokken in de aanloop naar het raadsbesluit in juni. Hoewel het besluit van de raad niet bij ieders wensen aansluit, gaat de gemeente wel met al deze partijen in gesprek om te kijken in hoeverre hun wensen in te passen zijn binnen de nu geldende kaders.

Na die gesprekken worden er verschillende sfeerschetsen gemaakt. Hoe zou het plein eruit kunnen zien? En wat voor uitstraling heeft de omliggende nieuwbouw. Heel Soesterberg mag hier een uitspraak over doen. Welke sfeer zien de bewoners het meeste zitten voor hún plein. Die sfeer is daarna leidend voor de ontwikkelaars van de bebouwing en voor het ontwerp van het plein.

Ontwerpbestemmingsplan
Bewoners van Soesterberg kunnen niet alleen iets vinden over de sfeerschetsen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt inwoners ook de kans om hun mening te geven over andere aspecten dan de sfeer van het plein. Zoals de bebouwing en de functies op het plein. De gemeente verwacht dat het ontwerpbestemmingsplan voor het plein en de direct omliggende bebouwing in het eerste kwartaal van 2016 ter inzage wordt gelegd zodat iedereen kan reageren.

Uitwerking van de kaders van de raad
Aanvankelijk is er een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt voor een groter gebied. De nieuwe kaders van de raad gaan over het volgende:

 • We zetten de bestemmingsplanprocedure voor het evenemententerrein voort.
 • Er komt geen manifestatieterrein op het paardenweitje (dat blijft zoals het is).
 • Er komt geen sociaal culturele voorziening op het plein. De activiteiten kunnen nu in De Linde blijven.
 • Aan de noordkant van het evenemententerrein komen:
  • een plein van zo’n 55 bij 35 meter waar allerlei dorpsactiviteiten kunnen worden gehouden;
  • vrije sector appartementen en sociale appartementen;
  • en op de benedenverdieping van de woonbebouwing kunnen voorzieningen komen (bijvoorbeeld sociaal maatschappelijk of lichte horeca).
 • Aan de zuidkant van het terrein komen grondgebonden vrije sector woningen.

Odijkplein en kop Rademakerstraat
De gemeente wilde in het bestemmingsplan ook de ontwikkeling van een medisch centrum op het Odijkplein en de herontwikkeling van de kop van de Rademakerstraat meenemen. Dit zijn allebei particuliere ontwikkelingen die de gemeente wel mogelijk wil maken maar waar het initiatief bij een private partij ligt. Omdat deze plannen nog niet ver genoeg zijn om op te nemen, worden deze twee gebieden voor nu buiten het ontwerpbestemmingsplan gelaten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here