Energietoeslag 2022 (lage inkomens)

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijker betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen met een energietoeslag. Dit is een bijdrage voor de hogere energiekosten. Het kabinet heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300.  Als u tot de doelgroep van lage inkomens behoort en bekend bent bij BBS, dan heeft u de (verhoging van de) energietoeslag automatisch al ontvangen. U hoeft dan niets te doen. De extra toeslag van € 500 is op 14 september 2022 via Uitvoeringsorganisatie BBS nabetaald. Inwoners die dit betreft ontvangen hiervan een uitkeringsspecificatie.

Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd?                                                        U kunt hiervoor nog steeds uw aanvraag doen bij Uitvoeringsorganisatie BBS via https://www.bbsuo.nl. Benieuwd of u in aanmerking komt? Kijk of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

U heeft recht op de toeslag als u:

  • Een zelfstandig huishouden voert;
  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Soest woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • de 3 maanden voorafgaand aan de datum van uw aanvraag een laag inkomen heeft gehad. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand:

Inkomensgrenzen  Soest per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm (normbedragen juli 2022):

Gezinssamenstelling       21 jaar tot AOW-leeftijd         Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand                              € 1.360,75                     € 1.513,71

Samenwonend/getrouwd             € 1.943,93                     € 2.050,54

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • géén zelfstandig huishouden voert;
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in uw gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan bij BBS via de website https://www.bbsuo.nl.

Vragen of hulp nodig bij het aanvragen?                                                                      Bij vragen over de energietoeslag kunt u contact opnemen met Uitvoeringsorganisatie BBS via tel. 035-6093411.

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?                                                    Er is een subsidie beschikbaar van zeventig euro speciaal voor u als huurder of woningeigenaar in Soesterberg en Soest. Hiermee kunt u energiebesparende producten kopen voor uw woning. U vraagt de subsidie aan via https://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-soest.

Nog meer energie besparen?                                                                                 

Op het Energieloket Gemeente Soest https://www.duurzaambouwloket.nl/soest vindt u meer informatie zoals het vijfstappenplan voor een aardgasvrije woning. Energie besparen is de eerste stap van de vijf. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen, ook als u al veel doet in en om uw woning!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here