Felle reacties op college van Soest

Felle reacties op college van Soest
Felle reacties op college van Soest

Dat het Oude Tempelbos gesprek van de dag is in Soesterberg, dat is zeker niet vreemd meer. Maar dat een wethouder zich openlijk uitspreekt op Facebook is wel verrassend.

Groen voor rood, rood voor groen

Als partners zijn de provincie Utrecht en de gemeente Soest al meer dan twintig jaar betrokken bij het programma Hart van de Heuvelrug, dat de ambitie heeft om een goede balans te realiseren in rood voor groen of groen voor rood. Haal je een stuk groen weg, dan plaatst je elders het stuk groen weer terug in de gemeente. Op zich een hele mooie uitdaging, maar ook een hele moeilijke opgave.

Bouwplannen gaan uiteindelijk wél door!

Veel woningen werden in der loop der jaren gebouwd of gerealiseerd op basis van deze balansberekening, maar volgens de partijen Partij voor de Dieren, VOLT, 50Plus en BBB binnen de Provinciale Staten waren eind juni 2023 de grenzen bereikt van deze zogenaamde ruilverkaveling ‘groen naar rood’. Als programmapartner binnen Hart van de Heuvelrug diende genoemde partijen een motie in om het historische bosgebied de Oude Tempel in Soesterberg te behouden en met succes. Maar na een kort onderzoek over de financiële gevolgen en inventarisatie over alternatieve bouwlocaties kwam afgelopen op dinsdag 29 augustus voor de gemeente Soest toch het definitieve groene licht om door te gaan met de bouwplannen binnen de Oude Tempel.

Uitplaatsen dassen dateert van 2017

Het was voor de gemeente Soest heel even spannend, maar uiteindelijk gaan de  veelbesproken bouwplannen door; het realiseren van 300 natuur-exclusieve woningen op de Oude Tempel. Volgens wethouder Suna moet de gemeente Soest zich strak houden aan de gemaakte plannen, ook al nemen andere partners in eerste instantie afstand middels een belangrijke motie. Ook de plannen voor het uitplaatsen van de zeldzame- en beschermde dassen naar andere regio’s (Overijssel) werd volgens wethouder Suna in 2017 al beklonken. Suna reageert op een Facebookgebruiker die zijn mening niet onder stoelen of banken schuift. “De vergunningen voor het uitplaatsen van Dassen zijn tijdens het afgelopen zomerreces ingeregeld. Dit zaakje stinkt gewoon aan alle kanten”, aldus de reactie van deze inwoner die volgens Suna zijn ommetje elders maar moet gaan maken.

Wethouder Suna reageert op Facebook

“Aangezien ik bij naam wordt benoemd met onvolledige informatie, reageer ik graag op dit bericht. Ik begrijp dat deze post en het verplaatsen van de das vragen en misschien wel boosheid oproept. Wat in deze post ontbreekt is dat er al sinds 2017 een vergunning is voor het verplaatsen van de das. Dit hebben we openbaar gemaakt maar dat is wel al even geleden. Het enige dat nu veranderd is, is dat de das naar een andere provincie gaat. Naar een groot natuurgebied met een burcht om te wonen en genoeg voedsel in de omgeving”, aldus wethouder Suna.

Tussen bomen en struiken

Wethouder Suna vervolgd zijn reactie: “Daarnaast is de beoogde woningbouw bij Oude Tempel onderdeel van een veel groter project dat al bijna 20 jaar loopt. Een project in de omgeving van Zeist en Soesterberg waarbij de gemeenten en provincie samen met andere partners bebouwde gebieden die midden in de natuur lagen terug hebben gegeven aan de natuur. Bijvoorbeeld het voormalige terrein van het bedrijf Kodak. Omdat er ook ruimte nodig was (en is) voor wonen en werken, zijn er op plekken die grenzen aan bestaande bebouwing nieuwe woningen of bedrijven gekomen. Oude Tempel is ook zo’n plek die tegen het bestaande dorp aan ligt waar woningen komen. Overigens geen versteende nieuwbouwwijk maar woningen gebouwd tussen de bomen en struiken met bijvoorbeeld half verharde wegen. Dat past beter op deze plek”.

“Ik begrijp dat als Oude Tempel je vaste ommetje is, het misschien minder fijn is als daar ook woningen tussen het groen komen. Maar het project dat bijna 20 jaar geleden begon, heeft in totaal meer natuur gecreëerd dan er wordt bebouwd. Als overheden wilden we in balans recht doen aan zowel natuur als woningzoekenden en werkgelegenheid. En dat hebben we nog altijd voor ogen”, zegt wethouder Suna afsluitend in zijn reactie op Facebook.

Niet gebruikelijk

Het is niet gebruikelijk dat collegeleden reageren op Facebook, maar het maakt volgens veel inwoners de standpunten wel duidelijk. “Beter op deze wijze, dan helemaal geen reactie”, zegt een Facebookgebruiker. Ook Burgemeester Rob Metz reageert een enkele keer op Facebook met een reactie. Of we meer van deze gemeentelijke reactie kunnen verwachten, we houden het graag in de gaten zodat je niets gaat missen.

7 COMMENTS

 1. Bij mijn weten werd mevrouw Kundic in het verleden ook persoonlijk bejegend via sociale media. Dit is niet nieuw in deze kwestie en om politiek persoonlijk te maken is beneden de gordel.

  Laat de wethouder(s) hun werk doen, dat doen ze ongetwijfeld naar eer en geweten.

  • Je kan een politiek vertegenwoordiger prima persoonlijk aanspreken. Zolang het inhoudelijk en feitelijk is en niet uitsluitend beledigend of bedreigend. Wat vaak het geval is. Dat wethouder Suna komt met “ maak ommetje maar elders” zegt ook wel iets over hem. Het gaat hier namelijk iets veel groters: natuur, leefklimaat, leefomgeving ( zuurstof, verminderen warmte, huisvesting van dieren; wat verder gaat dan een paar dassen). Er moet zeker iets gedaan worden aan woningtekort. Maar waarom bouwen in een bos wat ensich al complex en kostbaar is om bouwrijp te maken? Waar experts zeggen dat het vrijwel onmogelijk is om historische bomen te behouden. Waarom niet bouwen op toch al kale vlakten van de voormalige vliegbasis? Waarom halsstarrig vasthouden aan een plan van 20 jaar geleden, dat gebruiken als argument en niet openstaan voor nieuwe milieu inzichten en mogelijkheden? Het is gewoon een ordinair prestigeproject geworden. Herzien van visie en standpunten en toegeven fouten is geen schande. Net zoals heer Suna zelf in 2014 na meer dan bedenkelijk handelen tijdens verkiezingen ook een nieuwe kans heeft gekregen…. Kijk jezelf even in de spiegel aan wethouder en denk nog eens na over je uitspraken, positie en handelen. En probeer het grotere plaatje en belang te zien.

 2. Wilt u ook een woning kopen op het oude Kodakterrein ? Dan moet je wel meer dan 1 miljoen op tafel leggen…………..Geldt zoiets ook voor de oude Tempel ? Krijg je er wel een das bij 😉

  • @Willem; het antwoordt is geld. Er is geanticipeerd op de inkomsten uit de woningbouw op Oude Tempelbos. Deze inkomsten staan op de balans en moeten een keer ingevuld worden. Een partij die roept om behoud van natuur zou eigenlijk moeten roepen “wil en kan de gemeente die ongedekte inkomsten afschrijven ter behoeve van de natuur”. Zoals je weet is er altijd geldtekort dus wordt het een keuze tussen belastingverhoging/bezuinigen of natuurbehoud van het tempelbos. Een andere plek aanwijzen, bestemmingsplan aanpassen kost opnieuw 20 jaar.

   @Mike; voorzieningen worden niet door de gemeente geregeld. Een supermarkt/ huisarts/ kinderopvang is een marktpartij. Als je ziet dat er behoefte is aan een voorziening dan kun je een bedrijf starten en dit gat vullen. De gemeente faciliteert hierin alleen. Maar wat ik bedoel te zeggen… voorzieningen groeien mee met het dorp alleen zal dit nooit in balans zijn omdat het tijd kost.

 3. k vraag me af hoe de gemeente rekening zal houden met de extra bezetting van openbare voorzieningen. Stel dat er zo’n 500-600 nieuwe mensen in Soesterberg komen wonen (zo’n 10% groei), waar gaan die dan allemaal naar de dokter en waar gaan hun kinderen dan naar school? 20 jaar geleden was dit zeker niet zo’n groot probleem, maar nu is er een tekort op de arbeidsmarkt. Er zijn zeker ook veel meer mensen gekomen dan 20 jaar geleden werd voorspeld (bijvoorbeeld uit Oekraïne). Als je tegenwoordig probeert om een nieuwe plek te krijgen bij een huisarts, in de kinderopvang, enzovoort, veel succes!

  Maar ja, zo werken gemeenten helaas vaak: ze denken altijd in kleine stapjes.

  • Mbt voorzieningen: ook nutsvoorzieningen (mn elektra capaciteit) zijn niet toereikend voor dergelijke uitbreiding. En energiemaatschappijen en netbeheerders geven ook al aan niet de capaciteit te hebben om dit zelfs binnen een aantal jaren te kunnen vergroten. Het is een ondoordacht plan waarbij consequenties voor natuur, leefbaarheid etc ter zijdeworden geschoven

 4. Mw. Kundic is ermee begonnen….en is daarna snel vertrokken, en weth.Suna neemt
  het stokje over ?!! Dat plan is 20 jaar geleden….we leven nu anno 2023 en dan zijn er andere waarden, normen gekomen en zéér zeker geen huizenbouw in een eeuw oude bos. Dat ommetje van Suna was ik al mee begonnen in 1973….ik neem aan dat Suna er nog niet was, of liep nog in luiers rond ?! Dat het domweg álles weg veegt wat Oud Soesterbergers juist vecht om het behoud van laatste bos in Soesterberg ! En er wordt genoeg gebouwd in Soesterberg, blijft met je handen af van het Tempelbos. 😡😣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here