Geen nieuw “Dorpshuis”

Soesterberg blijft de komende jaren groen maar wel met meer voorzieningen, aldus de Gemeente Soest. Er zullen meer woningen en bewoners komen als draagkracht voor deze voorzieningen.

De ambitieuze plannen voor een nieuw sociaal-cultureel voorziening (lees Dorpshuis) in Soesterberg is definitief van tafel. Het college in Soest heeft onlangs op 9 februari ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor een kleinschalig, dorps woonwijkje langs de Kampweg (aan de zuidkant van het huidige evenemententerrein). Ontwikkelaar Latei gaat in samenspraak met omwonenden en toekomstige kopers ongeveer 50 rij- en twee-onder-een-kapwoningen realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kampweg’ vloeit voort uit het eerdere voorontwerpbestemmingsplan ‘Evenementen- en Manifestatieterrein’. De reacties op het voorontwerp (…en het feit dat sociaal-culturele organisaties in Soesterberg eigenlijk geen behoefte meer hadden aan een nieuwe sociaal-culturele voorziening) hebben ervoor gezorgd dat het plan is aangepast.

Op basis van deze informatie heeft de gemeenteraad medio 2015 besloten dat er definitief geen nieuwbouw voor een sociaal-culturele voorziening komt. En er komt ook geen manifestatieterrein op het huidige paardenweitje. De zittende volksvertegenwoordigers zijn tevreden met het uit verveling rondhangen van jongeren en het definitief verbannen van cultureel erfgoed?

De gemeenteraad wilde wel dat het college het plan verder zou gaan uitwerken over de aantrekkelijkheid van het dorpshart. Een plein voor activiteiten en waar je elkaar kunt ontmoeten met appartementen eromheen, voorzien van mogelijk kleinschalige horeca of andere maatschappelijke voorzieningen. Maar wat zijn dan die “andere maatschappelijke voorzieningen” en waar gaan inwoners “elkaar ontmoeten” in de nabije toekomst? Misschien dan toch in het voormalig Officierscasino of de Marechausseekazerne, want die monumenten staan al maanden leeg.

Omdat de plannen voor dit woonwijkje langs de Kampweg al concreter zijn dan voor het dorpsplein met omliggende bebouwing, heeft de Gemeente Soest het bestemmingsplan in tweeën gesplitst. Er was één voorontwerpbestemmingsplan voor het hele gebied, maar nu komen er twee ontwerpbestemmingsplannen:

  • Bestemmingsplan ‘Kampweg’ gaat over het nieuwe woonwijkje. Dit plan ligt ter inzage van donderdag 18 februari tot en met woensdag 30 maart 2016. In die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het plan kenbaar maken aan de gemeente.
  • Bestemmingsplan ‘Dorpshart’ gaat over het nieuwe plein, de omliggende appartementen (particulier en sociale huur) en de eventuele horeca en andere maatschappelijke voorzieningen die op de benedenverdieping van de appartementen kunnen komen. Aan dit plan wordt nog gewerkt. We verwachten dat we dit medio 2016 ter inzage kunnen leggen. Bovendien leggen we de bewoners van Soesterberg nog drie verschillende sfeerschetsen voor over hoe hun plein eruit kan komen te zien. Bewoners kunnen zo zelf kiezen wat het beste past bij hun dorpshart.

Het bestemmingsplan ‘Kampweg’ en de ontwikkeling van het kleinschalige, dorpse woonwijkje zijn onderdeel van een stapsgewijze vernieuwing van Soesterberg. Steeds meer projecten zijn in de uitvoeringsfase.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here