Informatieavond woonwijk Vliegbasis

Informatieavond woonwijk Vliegbasis
Informatieavond woonwijk Vliegbasis

Op woensdagavond 7 april is er een online informatieavond over drie woningbouwprojecten rond de Vliegbasis Soesterberg: Sortie 16, woonwijk Vliegbasis Soesterberg, en ELMA.

Rond de Vliegbasis Soesterberg zijn door het projectbureau “Hart van de Heuvelrug” plekken aangewezen voor nieuwbouwwoningen: Sortie 16, woonwijk Vliegbasis Soesterberg en ELMA. Tijdens de informatieavond leggen de projectleiders uit welke stappen zij gaan zetten, voordat er op deze locaties kan worden gestart met de bouw van woningen. Ook vertellen zij hoe en wanneer u op de plannen kunt reageren.

Sortie 16

Sortie 16 is het gebied tussen woonwagencentrum Beukbergen en bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Vroeger stond Sortie 16 bekend als Dorrestein. Op Sortie 16 wil het programma Hart van de Heuvelrug 150 tot 200 woningen realiseren, met name in de lagere en middeldure sector. 

Project woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe woonwijk op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De woonwijk ligt aan de zuidkant van Park Vliegbasis Soesterberg en grenst aan Soesterberg-Noord. Het moet een duurzame woonwijk worden van hoge kwaliteit, die past in het landschap, de natuur en de rijke cultuurhistorie van de voormalige vliegbasis.

Woningbouwproject oude bedrijfslocatie Elma

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Utrecht die de leegstand aanpakt op onder meer bedrijfsterreinen in de provincie Utrecht. OMU wil gestapelde woningen ontwikkelen op de voormalige bedrijfslocatie van het bedrijf Elma aan de Sterrenbergweg 52 en Batenburgweg 9 in Soest. Op het voormalige postsorteercentrum aan de Sterrenbergweg 46-48 staan grondgebonden woningen gepland. OMU heeft deze locaties gekocht en is in december 2020 gestart met de sloop van de bedrijfsgebouwen.

Op woensdag 7 april aanstaande kun je deelnemen vanaf 19.30 uur aan de informatieavond Hart van de Heuvelrug. Wil je niet met achternaam en huisnummer in beeld, dan kun je je ook anoniem aanmelden. Via de aanmeldknop op de website van hart van de Heuvelrug wordt je dan doorverwezen naar de website “Clickmeeting”.

Het aanmelden kan tot en met 7 april digitaal!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here