Inwoners in gesprek met Gemeenteraad

Inwoners in gesprek met Gemeenteraad
Inwoners in gesprek met Gemeenteraad

Vanavond, op donderdag 29 februari, staat er een bijzondere avond gepland in Soest. Maar liefst 65 inwoners uit Soest en Soesterberg zullen samen met leden van de gemeenteraad in gesprek gaan over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang in de gemeente Soest.

De gemeente Soest werkt aan richtlijnen om deze twee soorten woonplekken goed in te regelen en de gemeenteraad wil graag horen welke aandachtspunten de inwoners hierbij hebben.

Interactieve avond

Het belooft een interessante en interactieve avond te worden, waarbij de mening en input van de inwoners centraal staat. “Wat is er nodig om deze woonplekken tot een succes te maken? Dat willen wij graag van onze inwoners horen, zodat wij deze aandachtspunten kunnen meenemen in onze afwegingen,” aldus de gemeenteraad. “Het is goed om met elkaar in discussie te gaan en juist niet te polariseren”, zegt Burgemeester Rob Metz die met veel vertrouwen deze bijzondere gespreksavond tegemoet ziet in de raadszaal. De inwoners zullen in groepen met elkaar in gesprek gaan en iedere gesprekstafel zal een voorzitter krijgen om het allemaal in constructieve banen te leiden.

Richtlijnen noodzakelijk voor goede opvang

Met name in de gemeente Soest is er veel behoefte aan woonruimte voor verschillende doelgroepen, variërend van starters en spoedzoekers tot statushouders en vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Oekraïne. Met de richtlijnen wil de gemeente Soest bepalen wat een locatie geschikt maakt voor deze doelgroepen en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat huidige en nieuwe bewoners goed kunnen samenleven.

De opzet van de gespreksavond

De opzet van de avond is als volgt: deelnemers aan de discussie zullen in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider. Hierbij zullen zowel inwoners als raadsleden de kans krijgen om hun mening te delen en vragen te stellen. Aan het einde van de gesprekken zal de gespreksleider de inbreng van alle groepen samenvatten, waarna iedereen bij elkaar komt in de raadzaal om de uitkomsten te bespreken.

Belangrijk om te vermelden is dat deze gespreksavond niet gaat over specifieke locaties zoals Open Hof of Kamp van Zeist, maar over algemene richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. De raad zal op 14 maart in gesprek gaan met het college van Soest over deze richtlijnen, waarbij de opbrengst van de gespreksavond van vanavond meegenomen zal worden.

Specifiek aantal inwoners uitgenodigd

Alle inwoners uit Soest en Soesterberg zijn via diverse kanalen uitgenodigd voor deze avond. Ook inwoners die de afgelopen maanden in contact zijn geweest met instanties over de verschillende opvanglocaties, maar ook over de vluchtelingenproblematiek of tijdelijke opvang in de gemeente Soest hebben een allemaal een uitnodiging ontvangen. Vanavond zullen vijfenzestig inwoners deelnemen aan de bijzondere avond in de raadszaal van Soest.

De gemeente Soest kijkt uit naar een constructieve en waardevolle avond, waarbij de stem van de inwoners gehoord wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een passende invulling van tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang in de gemeente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..