Jaarwisseling

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

In de gemeente Soest geldt een algemeen vuurwerkverbod. Categorie F1 vuurwerk is wel toegestaan. Dat is het kindervuurwerk, fopvuurwerk of schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten.

Waarom mag er wel vuurwerk worden verkocht in de gemeente Soest?

Dit wordt als ingewikkeld ervaren. Hier gelden namelijk de landelijke regels. Jongeren vanaf 16 jaar mogen vuurwerk kopen. Kinderen vanaf 12 jaar mogen categorie F1 fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes, fonteintjes en knalerwten kopen en afsteken. Voor elk gezin is maximaal 25 kg vuurwerk toegestaan. Je mag en kunt het kopen in de gemeente Soest, maar je mag het daar dus niet afsteken.

Melden Vuurwerkoverlast

Het afsteken van vuurwerk is verboden in de gemeente Soest. Toch wordt het soms toch gedaan. Waar kunt u heen met uw melding?

Gevaar

Bij direct (levens)gevaar; neem contact op met de politie via telefoonnummer 112.

Vuurwerkoverlast

Geen spoed, wel politie Wilt u een melding maken van vuurwerk en heeft dit geen spoed? Dit kan digitaal via de website www.politie.nl of per telefoon via tel. 0900-8844. Dit nummer is 7 dagen per week 24 uur bereikbaar.

Illegaal vuurwerk

Vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op tel. 0900-8844. Of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl/vuurwerk of via tel. 800-7000.

Melden van ‘vuurwerk’ schade(s) openbare ruimte

Is er iets in de openbare ruimte niet in orde door vuurwerk? Bijvoorbeeld schade aan ondergrondse containers en speeltoestellen? Meldt dit dan via het digitale formulier op www.soest.nl of per telefoon via tel. 035-609 34 11. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Buurtwacht Soest

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via de Buurtwacht App snel informeren over op situaties die spelen in de buurt. Ze houden samen een oogje in het zeil en kunnen zo snel verdachte situaties melden bij de politie. Wilt u ook meedoen? Meld u aan bij Buurtwacht Soest via https://buurtwachtsoest.nl.

Een paar tips van Buurtwacht Soest voor de jaarwisseling

  • Plak de brievenbus af met tape of verwijder hem tijdelijk;
  • Verwijder losse (brandbare) materialen en voorwerpen van het eigen erf;
  • Haal vlaggen binnen;
  • Tijd is kritisch in een noodsituatie, dus houd (extra) blusmiddelen paraat (brandblussers, blusdeken, volle emmer water etc.) en controleer deze;
  • Laat bij afwezigheid verlichting branden en vraag de buren om een oogje in het zeil te houden;
  • Plaats alle kliko’s uit het zicht in de achtertuin;
  • Gooi de oude kerstboom niet op straat op oudejaarsdag maar raadpleeg de RMN ophaaldagen;
  • Zorg ervoor dat een bouwcontainer met brandbaar afval wordt opgehaald;

Kerstbomen

Kerstbomen haalt de RMN in januari aan huis op. Leg uw kerstboom op de inzameldag op de plek waar u ook uw container aanbiedt. Woont u in hoogbouw, legt u de kerstboom dan op de inzameldag op een paar meters afstand van de verzamelcontainer op de stoep. Voor meer informatie zie https://www.rmn.nl.

Vuurwerk inleveractie

Er wordt op woensdag 27 december 2023 van 13:00 -16:00 uur en vrijdag 29 december 2023 van 13:00 – 16:00 uur een gratis en veilige vuurwerk inleveractie georganiseerd. Hierbij is het ook mogelijk om illegaal vuurwerk in te leveren. De locatie is de gemeentewerf, Lange Brinkweg 69c. Dit is links naast de brandweerkazerne in Soest. Er staat een speciale container die hiervoor geschikt is. De gemeente zorgt, samen met een gespecialiseerd bedrijf, voor een veilige afvoer en vernietiging van het ingezamelde vuurwerk.

Waarom geen (alternatieve) vuurwerkshow?

Bij een vuurwerkshow blijf je de discussie over uitstoot houden. Bovendien zou de gemeenteraad geld beschikbaar moeten stellen voor een vuurwerkshow. Op dit moment lijkt daar echter geen vraag naar te zijn binnen onze gemeente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here