Kundic in gesprek met Soesterberg

Nadat de Raad van State op onderdelen aanpassing eiste van het bestemmingsplan voor de beoogde woningbouw bij Oude Tempel in Soesterberg heeft de gemeente uitgezocht wat er nu precies moet gebeuren. Er is juridisch huiswerk en wethouder Nermina Kundic wil namens het college met omwonenden in gesprek

Donderdag 27 juni om 19.30 uur in Kontakt der Kontinenten!

Doel van dat gesprek is uitzoeken of ze met doorgang van de woningbouw – daar is behoefte aan in Soesterberg – ook aan wensen en zorgen van omwonenden tegemoet kan komen.

De Raad van State oordeelde onlangs dat het bestemmingsplan niet helemaal goed was. De gemeente moest een aantal onderdelen in het plan verbeteren:

 1. Beter vastleggen hoe de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand worden gehouden, versterkt en ontwikkeld. De gemeente wil die landschappelijke en cultuurhistorische waarden (zoals de oude sorties van de Wegh der Weegen en de monumentale bomenlaan) graag behouden. Maar om iedereen hiervoor rechtszekerheid te bieden, moet de gemeente dit beter vastleggen in de regels van het bestemmingsplan.
 2. De gemeente moet ook duidelijker laten zien hoe de wegen in het nieuwe woongebied veilig worden aangesloten op de Oude Tempellaan. En Soest moet beter onderzoeken en aantonen dat de Oude Tempellaan de hoeveelheid verkeer in de toekomst aankan.
 3. Aansluitend op het vorige punt moet de gemeente ook uitzoeken en aantonen dat de toename van verkeer geen ontoelaatbare hoeveelheid geluid veroorzaakt.

Het gebied is volgens Raad van State wel geschikt voor woningbouw, want naast de verbeterpunten gaf de Raad van State ook aan dat:

 • er behoefte is aan woningbouw;
 • het bosgebied achter Oude Tempel daarvoor een geschikte locatie is – de geplande woningbouw maakt volgens de Raad van State geen ontoelaatbare inbreuk op de natuur;
 • het bestemmingsplan op alle andere onderdelen in orde is.

Er zijn veel zorgen en wensen over de plannen voor het landgoed achter Oude Tempel. De Gemeente Soest nodigt belanghebbenden daarom van harte uit voor een bijeenkomst op 27 juni om 19.30 uur in Kontakt der Kontinenten.

Wethouder Kundic wil graag persoonlijk in gesprek met mensen die zorgen en/of wensen hebben. “Tijdens een inloopbijeenkomst kunnen bewoners in gesprek met mij en met de medewerkers die over verschillende onderwerpen gaan zoals verkeer, groen, cultuurhistorie en geluid. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat alle vragen aan bod komen en er genoeg aandacht is voor ieders persoonlijke situatie.” aldus wethouder Kundic.

Wethouder Kundic beseft goed dat de voorgenomen woningbouw voor sommige mensen een doorn in het oog is. “Hoewel ik graag met bewoners in gesprek ga over hun zorgen en wensen, kan ik niet garanderen dat we voor alles een oplossing hebben.” zegt wethouder Kundic.

“Omdat de Raad van State bebouwing op deze plek goedkeurt en ook de gemeenteraad dat onlangs opnieuw heeft bevestigd, kan ik niet met mensen in gesprek over het afblazen van woningbouw op de locatie Oude Tempel. Maar wellicht kunnen we in de uitwerking van bijvoorbeeld de openbare ruimte er wel voor zorgen dat een wandeling maken of de hond uitlaten in de directe woonomgeving zo aangenaam mogelijk blijft.” aldus de wethouder die het masterplan onder haar hoede heeft.

Naast het gesprek met bewoners op 27 juni gaat de Gemeente Soest aan de slag met de verbeterpunten van de Raad van State. Dat betekent regels in het bestemmingsplan duidelijker formuleren en verkeers- en geluidsonderzoek doen. De uitkomsten daarvan moet worden verwerkt in het bestemmingsplan dat het college dit najaar hoopt voor te leggen aan de gemeenteraad.

Na vaststelling door de gemeenteraad beoordeelt de Raad van State of alles in orde is. Mensen die eerder beroep hebben ingesteld bij de Raad van State kunnen op dat moment ook hun mening kenbaar maken over het aangepaste bestemmingsplan.

2 COMMENTS

 1. Wat de wethouder alleen ‘vergeet’ te vermelden is dat het hier helemaal niet om een reparatie gaat. Het hele oude raadsbesluit (21 december 2017) is vernietigd. Met andere woorden: er is geen bestemmingsplan meer. Er moet dus een geheel nieuw bestemmingsplan komen.

  Dat het oude bestemmingsplan ‘niet helemaal goed’ was, is op zijn zachtst gezegd een understatement. Daarbij is het goed om te weten dat het hele bestemmingsplan is vernietigd omdat het besluit in strijd was met de Algemene Wet Bestuursrecht en wel op basis van twee artikelen: 3:2 en 3:46.

  Artikel 3:2: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

  Artikel 3:46: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering

  Anders was het besluit namelijk niet in zijn geheel vernietigd, maar hoefde het slechts gerepareerd te worden op een aantal punten. Het zou goed zijn als de wethouder zo netjes zou zijn om de volledige informatie te delen. Van reparatie is in deze geen sprake.

 2. Het is een zeer incomplete weergave van het besluit van RvS. Vernietiging kun je niet wegpoetsen door een paar komma’s te verplaatsen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here