Laatste begroting raadsperiode

Laatste begroting raadsperiode
Laatste begroting raadsperiode

Het college van de gemeente Soest kijkt terug op een bijzondere raadsperiode: “Ondanks een pandemie en financieel zwaar weer is veel gerealiseerd” aldus het college van Burgemeester en Wethouders.

Het college van Soest zet in de laatste begroting van deze raadsperiode een aantal ontwikkelingen alvast in de steigers. Zo stelt het college de raad voor om budget beschikbaar te stellen voor een nieuwe plek voor sociale en culturele activiteiten in Soesterberg – gekoppeld aan de investering in bouwen en wonen die als vliegwiel dienen voor bredere maatschappelijk ontwikkelingen.

De laatste begroting van deze collegeperiode toont overigens een positief resultaat. Er ligt een sterke basis voor een nieuwe raadsperiode, die start na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De politieke partijen slijpen inmiddels de potloden en maken zich op voor een spannende gemeenteraadsverkiezingen.

Bij het vaststellen van de kaders voor de begroting heeft het gemeentebestuur overigens de focus gelegd op bouwen en wonen. Speerpunt daarin is duurzame ontwikkeling van Soesterberg, met volop mogelijkheden voor woningbouw, bedrijven en recreatie. “Met de groei van het aantal bewoners van Soesterberg stellen we de raad voor om te komen tot een breed gedragen, nieuwe locatie voor sociaal-culturele organisaties in Soesterberg. In 2022 worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor de definitieve plek. Tot die plek beschikbaar is, is het voorstel geld beschikbaar te stellen voor een tijdelijke locatie” aldus het college van Soest.

Ook stelt het college voor om volgend jaar een mobiliteitsvisie op te stellen. Hiermee brengt de gemeente in beeld hoe ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, klimaat, duurzaamheid en werkgelegenheid zich verhouden tot mobiliteit en infrastructuur. Daarnaast zijn er nog verschillende andere speerpunten voor de komende periode.

Wethouder Aukje Treep: “In Soesterberg-kom werkt de gemeente samen met woningcorporaties aan een aantrekkelijke en groene leefomgeving. Hierdoor krijgen ook de bestaande woongebieden een kwaliteitsimpuls. We zijn daarnaast erg blij dat de woningcorporatie 100 extra betaalbare woningen gaat realiseren in Soesterberg.”

Wethouder Liesa van Aalst: “We willen in 2022 de zorg en ondersteuning blijven bieden die nodig is. Daarom gaan we met het sociaal domein door op de ingeslagen weg van verandering. Dat betekent inzetten op: kwaliteit, preventie, een beweging van specialistische naar algemene voorzieningen en zorg dichterbij. Ook willen we de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen inzetten voor de verwachte inhaalzorg door corona. We verhogen een investeringsbudget en continueren de activiteiten van Geld Op Orde Soest.”

Wethouder Nermina Kundic: “Duurzaam wonen krijgt een impuls. Volgend jaar start de bouw van 140 nieuwe woningen. Nieuwe woningen worden standaard volgens moderne duurzaamheidseisen gebouwd. Maar ook bestaande woningen worden steeds duurzamer. Het is prachtig om te zien hoe veel inwoners zich actief inzetten voor het verduurzamen van hun eigen woning en leefomgeving. Om dit te blijven stimuleren maken we extra budget vrij om inwoners hierin met goede informatie te ondersteunen. ”

Wethouder Harrie Dijkhuizen: “Dit jaar hebben we de oplevering van een geheel vernieuwde accommodatie bij vv Hees gerealiseerd. Hees had ons eerder uitgedaagd de vervanging van de gehele accommodatie goedkoper uit te kunnen voeren. Dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers en intensieve samenwerking met de gemeente is dat met glans gelukt. Ondertussen werken we de plannen voor nieuwbouw van een basisschool in Soesterberg verder uit en zijn we bezig met de plannen voor een geheel nieuwe Griftlandcollege in Soest.“

Burgemeester Rob Metz: “Er is veel gerealiseerd deze collegeperiode. Ook is een aantal belangrijke ontwikkelingen voorbereid die in de volgende raadsperiode tot uitvoer kunnen komen. Terugkijkend zijn we als college ontzettend dankbaar voor alle betrokken inwoners die mee dachten over onder andere de energietransitie en de ontwerp-omgevingsvisie. We zijn trots op de manier waarop de inwoners van Soest en Soesterberg de zware coronatijd hebben doorstaan. Met geduld, doorzettingsvermogen en veerkracht!”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here