Mars door Soesterberg

Bron: Soest.nl
Bron: Soest.nl

Het burgerinitiatief ‘Vaarwel Landgoed Oude Tempel’, gaat met steun van vier lokale politieke partijen in de gemeenteraden van Soest (POS en DSN) en Zeist (NDZ en Seyst.nu) én de provinciale partij U26 een mars organiseren van Landgoed Oude Tempel in Soesterberg naar Kamp van Zeist in de gemeente Zeist.

Doel is om meer dan elfhonderd handtekeningen aan te bieden aan gedeputeerde Maasdam van de Provincie Utrecht om aandacht te vragen voor de uitruil van beide gebieden.

Volgens het provinciale plan ‘Hart van de Heuvelrug’ moet bosgebied Oude Tempel plaatsmaken voor honderden woningen en moet het reeds bebouwde Kamp van Zeist juist natuur worden. Beide gebieden liggen hemelsbreed nog geen kilometer van elkaar verwijderd.

De Soester en Zeister politici willen in april in beide gemeenteraden een initiatiefvoorstel indienen om de groene Oude Tempel te behouden en het bebouwde terrein van Kamp van Zeist te benutten voor de gewenste woningbouw. Omdat alle infrastructuur op Kamp van Zeist al aanwezig is, denk aan infrastructuur onder de grond zoals riolering en boven de grond in de vorm van wegen, kan het bebouwen van Kamp van Zeist zelfs meer geld opleveren voor de provincie en volgens voorlopige berekeningen miljoenen aan belastinggeld besparen.

Rob de Kuijer, initiatiefnemer van een handtekeningenactie om de Oude Tempel in Soesterberg van de zaag te redden, wil met het organiseren van de mars extra aandacht vragen voor dit plan. Hij denkt dat  de mars honderden deelnemers kan trekken die het plan ondersteunen. “Met het aanbieden van de handtekeningen en hopelijk heel veel deelnemers, wil ik laten zien dat het een breed gedragen wens is om de Oude Tempel te behouden. Snappen wij dat woningbouw nodig is? Ja, uiteraard. Daarom denken wij dat het bebouwen Kamp van Zeist een goed alternatief is. Voor het milieu, voor Soest en Soesterberg, voor Zeist én de provincie Utrecht.”

De uitruil is één van de belangrijkste campagnepunten voor U26, een verbond van lokale politieke partijen in de provincie Utrecht die gezamenlijk meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. “Te lang is door de provincie niet geluisterd naar de wensen van haar inwoners, te lang is gedacht in oude afspraken en niet in voortschrijdend inzicht. Daarom ondersteunen wij deze mars en de plannen van de lokale partijen in de raden van Soest en Zeist van harte”, aldus lijsttrekker Roy Luca.

De mars vindt op 16 maart plaats en start om 10:00 vanaf de parkeerplaats van de Open Ankh (Oude Tempellaan 1, Soesterberg). Daarvandaan wandelen de deelnemers naar Kamp van Zeist alwaar ze voornemens zijn om de handtekeningen aan te bieden aan gedeputeerde Maasdam van de provincie Utrecht. De route is ook geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn, al moet rekening worden gehouden met een wandeling van twintig minuten van Oude Tempellaan 1, naar Kamp van Zeist.

2 COMMENTS

  1. Dit lijkt mij een fantastisch plan. Ik woon weliswaar (helaas) niet meer in Soesterberg maar mijn hart zit er nog steeds. Heb 17jaar op Oude Tempellaan 10 (voorheen 4) gewoond en mijn hele jeugd gespeeld in de bossen van de Oude Tempel en het is super belangrijk dat het behouden blijft!

  2. Ik weet waar ik een antwoord op moet geven maar wil wel meedelen dat ik ga meelopen. Beschouw deze melding dan ook als een handtekening

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here