Na de zomer vluchtelingenopvang

Foto: Johan Pel - Na de zomer vluchtelingenopvang
Foto: Johan Pel - Na de zomer vluchtelingenopvang

De gemeenten Zeist en Soest zijn inmiddels in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van vluchtelingen op de locatie Kamp van Zeist.

Verwachting na de zomer

Beide gemeenten hebben hedenmorgen in een persbericht laten weten dat de gesprekken en voorbereidingen nog enkele maanden gaan duren. De eerder door het COA genoemde ingangsdatum van april of mei is volgens Zeist en Soest niet haalbaar. Het COA verwacht nu dat de openstelling pas na de zomervakantie kan plaatsvinden. Ook is nog niet duidelijk hoe de situatie in Oekraïne zich verder ontwikkelt en wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de druk op de asielopvang in heel Nederland.

Van 700 naar 400 vluchtelingen

De gesprekken tussen COA en de beide gemeenten zijn gestart; op welke plek op het terrein komt de opvang precies, wat moet er allemaal geregeld worden, wie doet wat, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig en wie betaalt wat? Ook is het aantal vluchtelingen dat zou worden opgevangen op Kamp van Zeist op verzoek van beide gemeenteraden verlaagd naar 400 personen. Dat is aanzienlijk minder dan de 700 personen waar het COA om heeft gevraagd.

Eerst de exacte locatie

Er zal volgens de gemeenten gekeken worden naar een goede mix van vluchtelingen en een opbouw passend bij mogelijkheden van de locatie én de maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. De verwachting is dat dit in de loop van dit voorjaar helder is. Nadat de exacte locatie is bepaald, wordt er een vergunning aangevraagd, de opvanglocatie klaargemaakt en worden de andere voorzieningen in en rond de locatie ingeregeld.

Reactie omwonenden uitgangspunt

Omwonenden van de beoogde opvanglocatie hebben afgelopen maanden hun zorgen en aandachtspunten doorgegeven. Dit deden zij onder andere tijdens een inspraakbijeenkomst van de gemeenteraad van Soest, door het indienen van een petitie bij de gemeente Zeist en in een gesprek met de mensen die tijdens de vorige opvang in 2016 deelnamen aan het ‘omwonendenoverleg’. Deze reacties hebben uiteindelijk geleid tot aandachtspunten van de gemeenteraden die tijdens de gesprekken het uitgangspunt vormen voor de lopende gesprekken met het COA.

Zodra er meer duidelijkheid is over hoe de opvang ingevuld en geregeld wordt, worden volgens de gemeente Soest en Zeist omwonenden en andere betrokkenen wederom daarover geïnformeerd na verwachting medio april.

Op de websites www.zeist.nl/opvangkampvanzeist en www.soest.nl/opvangkampvanzeist staan de laatste ontwikkelingen rondom de opvanglocatie Kamp van Zeist.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here