Opvang vluchtelingen stagneert

Opvang vluchtelingen stagneert
Opvang vluchtelingen stagneert

De opvang van asielzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders in Soest en Soesterberg lijkt te stagneren.

Waar Oekraïners op dit moment nog worden opgevangen bij particulieren en hotels, vermindert dit aanbod aan opvanglocaties in rap tempo. In onze gemeente werden begin dit jaar tientallen vluchtelingen ondergebracht bij het Kontakt der Kontinenten (KdK), maar ook bij gastgezinnen thuis in Soest en Soesterberg werden ze met open armen ontvangen. De vluchtelingen werden een belangrijk onderdeel van het gastgezin en draaide volledig mee met de dagelijkse beslommeringen.

Stroom vluchtelingen neemt fors toe

Maar de laatste weken zien we dat veel gastgezinnen in onze gemeente afhaken door met name taal- en cultuurverschillen. Daarnaast willen vluchtelingen bij voorkeur bij elkaar blijven op grotere opvanglocaties, maar die zijn helaas niet meer voorhanden. Ook het Kontakt der Kontinenten is inmiddels gestopt met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment zijn er nog slechts 63 particuliere opvanglocaties in onze gemeente die nog volop meedraaien, terwijl de stroom vluchtelingen aan de voorkant fors blijft toenemen.

Ondanks een tekort aan opvanglocaties zal de Rijksoverheid begin 2023 daarbovenop een extra verplichting opleggen aan gemeenten, en daarmee ook aan de gemeente Soest, voor de opvang van extra Oekraïners. Deze opvang zal naar verwachting een aantal jaren gaan duren, want veel van deze gezinnen kunnen niet terugkeren naar hun eigen land omdat ze geen onderdak meer hebben.

De opvang van vluchtelingen stuit op weerstand

De situatie wordt nijpender en nijpender. In Soesterberg heeft de gemeente Zeist een asielzoekerscentrum geplaatst waarin eind dit jaar 400 vluchtelingen geplaatst zullen gaan worden – nu is dit alleen tijdelijke noodopvang. Deze bewoners zullen toegerekend worden aan de gemeente Zeist, terwijl feitelijk het dorp Soesterberg deze opvangt en dat valt niet goed bij veel bewoners.

De gemeente Soest probeert gedeeltelijk op de verwachte extra drukte voor te sorteren door het plan voor de opvang van Oekraïners aan de Insingerstraat in Soest. Hier zouden voor een tijdelijke duur van maximaal 10 jaar, maximaal 400 Oekraïners worden opgevangen. Deze plannen worden echter door omwonenden tegengehouden en zo snel als de besluitvorming rond het AZC in Soesterberg was, zo langzaam is deze rond de opvang van hetzelfde aantal mensen (met betere voorzieningen en parkeergelegenheden) in een naar ratio veel groter gebied.

Vertraging woningbouw Soesterberg

Met argusogen wordt er dan ook vanuit Soesterberg gekeken naar ontwikkelingen in Soest, zoals aan de Insingerstraat. Er is een enorm woningtekort in onze gemeente, zeker voor de nu nog thuiswonende Soesterbergers, maar ook tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen zoals de huidige sloopwoningen aan de Plesmanstraat en Van Angerenstraat worden schaars. Daar zal immers, wil men geen vertraging oplopen, toch een keer gebouwd moeten gaan worden aan meer, en nieuwe sociale huurwoningen. Volgens Burgemeester Rob Metz zal er voor wat betreft de Portaalwoningen geen vertraging ontstaan. “De nieuwbouw in Soesterberg zal zeker geen vertraging oplopen” aldus Burgemeester Rob Metz vorige week tijdens de wekelijkse persronde. 

Volgens critici doet Soesterberg verhoudingsgewijs al enorm veel, maar desondanks zijn er nog weinig andere ontwikkelingen in deze moeilijke puzzel: de opvang van vluchtelingen stagneert.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here