Overlast vliegtuigen verwacht

Overlast vliegtuigen verwacht
Overlast vliegtuigen verwacht

Er is onlangs een principebesluit genomen over de luchtruimvoorziening door minister Harbers, er komt waarschijnlijk een vierde aanvliegroute richting Schiphol over onze regio.

Het zijn niet alleen de torenhoge windmolens die straks mogelijk voor overlast gaan zorgen in- en rondom Soesterberg, want als het aan minister Harbers ligt zullen er straks dagelijks 120 passagiers- en vrachtvliegtuigen op twee kilometer hoogte overvliegen richting Schiphol. Omgerekend hebben we het in de toekomst over iedere acht minuten een laag overkomen van vliegtuigen met alle gevolgen van dien. Voornamelijk geluidsoverlast, maar ook een grote brede strook stikstof en fijnstof zal ons dan nagelaten worden.

Vierde aanvliegroute?

Op dit moment hebben we drie aanvliegroutes richting Schiphol, maar om te kunnen groeien heeft Schiphol meer aanvliegroutes nodig. Bij benadering van vliegtuigen op Schiphol hebben we in onze regio vooralsnog geen overlast, want de meeste vliegtuigen zitten vrij hoog in het luchtruim. Maar als we een vierde aanvliegroute krijgen vanuit het zuiden en zuidwesten, dan zullen de vliegmachines de daling inzetten boven onze regio en ons passeren op slechts 2.100-2.300 meter hoogte. Daarnaast zal ook het wachtgebied, waar vliegtuigen bij benadering rondjes vliegen voordat ze de landing inzetten of bij calamiteiten, worden aangepast of verruimd boven onze regio. De verwachtte overlast zal volgens veel deskundigen zorgelijk kunnen worden!

Er zijn nog weinig mensen op de hoogte

De Kerngroep Stop4deroute, waar inwoners en andere belanghebbenden bij aangesloten zijn, luiden de klok met deze zorgelijke informatie. “Veel mensen weten van niets en we hebben grote bedenkingen en zorgen bij de argumentatie, de gevolgen en participatieprocessen”, aldus de kerngroepleden in de media die zich bezighouden met de mogelijke gevolgen van een vierde aanvliegroute over onze regio.

Stikstof daalt neer op kwetsbaar natuurgebied

De route wordt voorzien over kwetsbaar natuurgebied, zoals het natuurpark De Vliegbasis en de Utrechtse Heuvelrug. De natuur-, stilte- en andere natuurgebieden zijn zeer gevoelig voor stikstof die zal neerslaan, maar volgens deskundige bronnen worden boven de 914 meter de stikstofemissie niet meegenomen in berekeningen en dat terwijl dit het advies van Remkes was.

Slechte ervaring met participatie

Participatie blijkt niet meer dan informatie ophalen, vragen en antwoorden krijgen. Van werkelijke invloed is, gelet op andere dossiers nabij Schiphol, geen sprake. Vlieghoogten worden niet gehandhaafd, milieueisen zijn vaag en er is géén sprake van een juiste normering. In onze regio is er nog geen participatie geweest, maar of die zal worden ingezet is nog maar de vraag. De milieuorganisaties slaan inmiddels alarm en delen hun ervaringen over de gevolgen van deze vierde aanvliegroute.

Petitie over onrust aanvliegroute

De verschillende Nationale- en Internationale rapporten zijn alarmerend over het klimaat, dat weten we al geruime tijd. We zitten in een stikstofcrisis en de oplossingen zijn niet voorhanden. De luchtvaart levert enorm veel schade op voor de leefomgeving en het welzijn van heel veel mensen. Daarom is een vierde benaderingsroute in de ogen van de initiatiefnemers, die onlangs een petitie zijn begonnen, op geen enkele manier te rechtvaardigen.

De initiatiefnemers roepen iedereen op om de petitie te ondertekenen op de website: https://www.stop4deroute.nl Doe er je voordeel mee!

4 COMMENTS

  1. Waarom gaat zo’n route niet over een drukke stad als Utrecht waar toch altijd al achtergrond geluid is in plaats van over rustige stille gebieden?
    Petitie getekend!

  2. Vlieg maar over steden én gooi Lelystad een keer open!! Dat is al helemaal klaar. Verstoor geen natuurgebieden met de vliegtuigen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here