Opvang vluchtelingen stuit op weerstand in Soest

Voormalige kerkgebouw
Voormalige kerkgebouw "Open Hof" in Soest

Het is een heet hangijzer in bijna iedere gemeente: de opvang van asielzoekers. In Soesterberg ontstond grote ophef toen, ondanks harde beloftes, Kamp van Zeist niet teruggegeven werd aan de natuur zoals vastgelegd in het project “Hart van de Heuvelrug”.

Balans niet evenredig binnen de opvang

De gemeenteraad van Zeist besloot op het voormalige Defensieterrein een noodopvang te creëren en sinds 2023 is er een groot Asielzoekerscentrum (AZC) opgetuigd net over de grens van Soest(erberg). Binnen deze semipermanente opvang zal voor minimaal 5 jaar en een gemiddeld aantal van 400 asielzoekers worden opgevangen. De schoen wringt nog steeds bij veel inwoners uit het vliegdorp, omdat het AZC feitelijk op gemeentegrond van Zeist ligt, maar de directe gevolgen voor Soesterberg zijn. De balans is volgens deze groep inwoners niet evenredig met het ‘grotere’ Soest dat veel minder opvanglocaties inregelt.

Naast het AZC op Kamp van Zeist (400 plaatsen) opende de gemeente Soest een opvang op Albertsdorp (Soesterberg) tot medio 2025 en hedendaags wordt er nog steeds met een schuin oog gekeken naar andere locaties in- en om Soesterberg en blijft vooralsnog de opvang in Soest beperkt.

Soest blijft achter met opvang

De opvang van asielzoekers is een nationaal probleem waaraan iedere gemeente, met of zonder spreidingswet, toch gedwongen wordt om naar een oplossing te zoeken. De ene gemeente gaat hier voortvarender mee om dan de ander. Waar bijvoorbeeld Zeist dus al jaren geleden plannen heeft gemaakt van het openstellen van het AZC in Soesterberg, is de politieke realiteit in Soest weerbarstiger. In Soest stuit het allemaal op enorme weerstand, dat blijkt uit de recente dossiers.

Er bestond een plan van de gemeente Soest om op een braakliggend stuk weiland aan de Insingerstraat in Soest een opvang te creëren. Dit project verloor echter momentum en is voor nu in de ijskast gelegd door vele tegenstand uit de buurt enerzijds en een dwarsliggende dassen anderzijds. Wel gingen de deuren van het Fletcherhotel in Soest open zonder noemenswaardige bezwaren. Ruim 70 vluchtelingen worden er inmiddels opgevangen voor maximaal 18 maanden, vergelijkbaar met het Albertsdorp in Soesterberg. Maar de aantallen die voornemens landelijk gehuisvest moeten worden zijn bij lange na niet voldoende om aan de taakstellingen te kunnen voldoen.

Open Hof stuit op weerstand

De gemeente Soest kwam met een andere project locatie voor de opvang van vluchtelingen. Het college kreeg van het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) de vraag of het voormalige Kerkgebouw “Open Hof” geschikt kon worden gemaakt voor opvang. Het COA wil op deze plek maximaal 140 gasten, een vierde van het aantal opgevangen asielzoekers in Soesterberg, huisvesten voor een periode van vijf jaar.

Ook bij dit project komen buurtbewoners inmiddels in opstand. Een petitie is gestart die tot heden meer dan 900 keer is ondertekend, ruim de grens van het minimaal aantal overstijgend, en de verwachting is dat er in de loop der dagen meer handtekeningen zullen volgen. Saillant is in de petitie gesteld wordt dat “Soest (de gemeente en omstreken) al te veel belast is met de opvang van de asielzoekers”. Een statement die hoogstwaarschijnlijk de nodige wenkbrauwen in Soesterberg zal laten fronsen.

Beslisproces

In een bewonersbrief wordt gerept dat er eerst met de buurt in gesprek zal worden gegaan over het al dan niet opstarten van opvang in “Open Hof’ vooraleer een besluit zal worden genomen. In het proces rond de bouw van het asielzoekerscentrum in Soesterberg kwam naar voren dat bij een dergelijke beslissing, het college van burgemeesters en wethouders aanwijsrecht heeft. Dat wil zeggen dat zij dit besluit kunnen nemen zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Het hele proces rond de bouw van het AZC in Soesterberg was daarom voortvarend en kon snel van start.

De vervolgstappen voor wat betreft realisatie van opvang van de 140 asielzoekers in de voormalige kerk van het “Open Hof” lijkt daarmee na de weerstand in de Insingerstraat in Soest, een nieuw politiek dossier binnen de gemeente Soest te worden.

3 COMMENTS

  1. Uiteraard blijft soest achter dumpen in soesterberg is beter. Op papier voldoet soest aan zijn plichten allen heeft soesterberg er last van. Afvalputje van soest al jaar in jaar uit……

    • Laten we eerlijk zijn, niemand wil ze in hun wijk, en Soesterberg heeft nou net pech dat ze onder het bewind vallen van een groter dorp met meer stemmers. Maar het plaatsen van de noord-afrikaanse gelukszoekers daar waar ze zover mogelijk verwijderd zijn van het overgrote deel van de populatie van de gemeente klinkt logisch toch. Soest wil ze niet, Soesterberg wil ze niet. Maar meer mensen hebben er last van in soest dan in soesterberg.

  2. Het zegt genoeg dat hier alles door de strot geduwd wordt en in Soest gaat men in gesprek. Doen ze hier ook soms hoor, maar de uitkomst ligt dan alleen al vast.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here