Soesterbergers verenigen zich tegen windturbines

Soesterbergers verenigen zich tegen windturbines
Soesterbergers verenigen zich tegen windturbines

Gisteravond zat de zaal van het Kontakt der Kontinenten (KdK) vol met ruim tweehonderd inwoners die gehoor gaven aan de oproep van het actiecomité “Houd Soesterberg uit de wind” om de informatieavond bij te wonen.

Toename aan online activiteiten

De afgelopen weken was er al veel activiteit op de sociale media over de geplande windmolens op de Leusderheide en de Vlasakkers. Het actiecomité maakt zich vooral zorgen over gezondheidsrisico’s, natuurschade en geluidsoverlast door laagfrequent geluid. De bijeenkomst trok vele nieuwe sympathisanten, wat het comité versterkt in hun strijd tegen de geplande windmolens nabij Soesterberg.

Enorme opkomst

Comitélid Rik Harmsen, die verrast was door de hoge opkomst, gaf de aanwezigen een overzicht van de verschillende problematieken. De zaal van het KdK, speciaal voor deze gelegenheid beschikbaar gesteld, was overvol. Er moesten zelfs stoelen uit omliggende zalen gehaald worden om iedereen een plek te geven. Bij de start van de presentatie was de zaal volledig bezet.

Informatiestroom zwak

Een van de eerste vragen aan de aanwezigen was of zij op de hoogte waren van de bouwplannen voor de windturbines in de regio. Maar liefst 70 procent gaf aan niet op de hoogte te zijn van de locatie of de voorgenomen bouw van de windmolens nabij Soesterberg. Veel mensen waren gekomen om informatie in te winnen, aangezien volgens inwoners de communicatie vanuit de gemeente Soest te wensen over liet. De gemeente had recent akkoord gegeven voor de voortzetting van de energietransitie, zonder daarin blijkbaar inwoners voldoende te informeren.

Overzicht zeer duidelijk

Deskundigen presenteerden fragmenten, statistieken en regelgeving aan de hand van verschillende onderzoeken en rapporten. Marjolein Smit en Hans Rietveld, beide inwoners van Soesterberg en comitélid, gaven uitleg over de voorgenomen plannen van Defensie en een overzicht van het complexe speelveld rondom de windturbineplannen.

Rietveld had vijf weken besteed aan onderzoek om alles in kaart te brengen. Zijn presentatie, hoewel nog niet volledig, werd met enthousiasme ontvangen door de aanwezigen. Volgens Rietveld zullen ongeveer 4.000 woningen last krijgen van de geplande windturbines in Soesterberg. Hij besprak het tijdspad en de planning binnen de gemeentegrenzen van Soest. De presentatie van beide comitéleden zijn te bekijken op ons YouTube kanaal Soesterberg NU:

Vragen uit de zaal

Uit de zaal kwamen veel vragen over stikstof, veiligheid en natuurbehoud, onderwerpen die volgens critici eigenlijk door de gemeente Soest behandeld zouden moeten worden. “Deze informatieavond had door de gemeente Soest georganiseerd moeten worden”, reageerde een teleurgestelde aanwezige na afloop van de bijeenkomst. Ook werd er kritiek geuit op het aantal windmolens dat door de gemeente Soest was opgevoerd in de aanvraag naar de provincie, wat door sommigen werd gezien als politiek wisselgeld.

De strijd is begonnen

De strijd tegen de windmolens doet denken aan het legendarische avontuur van Don Quichot, die ook in beeldvorming boven aan de pagina zichtbaar was in de overview van Rietveld. Hij ging ten strijde tegen de denkbeeldige reuzen, maar in Soesterberg staan de inwoners tegenover echte windmolens die de horizon dreigen te domineren.

Op de hoogte blijven van alle details?

Als Soesterbergse redactie of boodschapper van nieuws willen wij onze lezers niet de andere sprekers onthouden; Rik Harmsen (actiecomité), Thom Schotman (POS), Ries Simons en Mike Langen spreken tijdens de presentatie over de beoogde plannen, de politieke agenda, de gezondheidsaspecten en mogelijke economische gevolgen. Klik op de video hieronder voor alle details!

Het actiecomité overweegt een tweede bijeenkomst, maar is allereerst op zoek naar nog meer vrijwilligers die willen strijden tegen de komst van de windturbines op de Leusderheide en Vlasakkers. Belangstellenden kunnen zich volgens het comité aanmelden voor de WhatsApp-groep “windturbines” via hun website.

Soesterbergers verenigen zich tegen windturbines

Met de opkomst van nieuwe medestanders en de eerste bijeenkomst achter de rug, is het duidelijk dat een overgrote meerderheid aan inwoners uit Soesterberg zich verenigen en volharden in hun verzet tegen de geplande windmolens. Het actiecomité “Houd Soesterberg uit de wind”, dat overigens is ontstaan vanuit het politiek café van de Soesterbergse partij POS (27 mei 2024), zal zich met veel enthousiasme blijven inzetten om hun bezwaren kenbaar te maken en verdere stappen te ondernemen.

Helaas voor de thuisblijvers hadden we gisterenavond geen toestemming om de informatieavond live te streamen, maar dat hopen we goed te maken op ons Youtube kanaal Soesterberg NU.

16 COMMENTS

 1. Dank voor dit bericht redactie Soesterberg.NU. Op de website https://www.houdsoesterberguitdewind.nl/ komen de presentaties te staan en staat ook een impressie van de impact van de windturbines op Soesterberg.

  Een live-stream was voor ons geen optie omdat we bang waren dat dit ervoor zorgde dat veel mensen thuis (of niet) zouden kijken. Door aanwezig te zijn hebben inwoners (hopelijk) een beter beeld gekregen. Samen staan we sterker.

 2. Ik vind het jammer dat er geen voorstanders of de gemeente aan het woord gelaten worden. Ik begrijp heel goed dat niemand pal naast een windturbine wil wonen, maar de gekozen locaties liggen zo ver buiten het dorp dat ik de bezwaren niet goed begrijp. De geluidsoverlast van de snelweg is veel groter. En we hebben groene energie nodig, dus ik vind zo’n nimbycomité helemaal niet op zijn plaats. Zijn er meer mensen die net als ik juist voorstander zijn van windenergie?

  • Die dingen maken een hoop herrie en je hebt ook last van slag schaduw…. Je zal maar zonnepanelen hebben die door die dingen in de schaduw komen te liggen door die wieken.

  • Er was meer dan genoeg gelegenheid om voorstanders of gemeente aan het woord te laten. Je kon gewoon je hand opsteken om je vraag of verhaal te doen. Mooi dat men in groten getale, met meer dan 200 personen, kwam opdagen! De gemeente had prima haar zegje kunnen doen maar was er niet om dat te doen. De aangegeven locaties voor die turbines zijn wel degelijk dermate dichtbij woningen dat er reëel gevaar voor gezondheid van mens en dier is. En heeft dus niets te maken met een nimbycomité! Weinigen zullen voorstander zijn van windenergie productie zo nabij Soesterbergse woongebieden als voorgesteld.

  • Beste Erik, er is gisteren gezegd dat het comité niet perse tegen windturbines is. We snappen niet dat ze zo dichtbij woningen geplaatst worden. Het geluid is niet te vergelijken met de snelweg of defensie. Het gaat om laag frequent geluid. En dat is soms luider omdat ze uitgaan van een gemiddelde qua aantal db. Ze staan weleens uit dus mogen ze meer lawaai maken als ze aan staan.
   Daarnaast geeft TNO aan dat huizen in een straal van 1000m van een turbine bijna 9% van hun waarde verliezen. Dat is niet alleen in de achtertuin maar ook in de portemonnee. En gaat de gemeente/provincie of energiemaatschappijen dat betalen? Of de mensen die ‘lokaal eigenaarschap’ hebben?

 3. Ik ben ook voorstander van windenergie. Maar niet zo dicht bij de bewoonde wereld. Er is gister goede uitleg gegeven over de negatieve effecten van o.a. geluid en slagschaduw, wat dit doet met je gezondheid. Toch niet niks!
  Ik hoop dat er nog een keer uitleg gegeven kan worden waarom er van de 99 locatie en 37 nog over ware. Die geschikt zijn voor windmolens. Wat is de rede van de 72 afgewezen locaties? Dat ze daar niet komen? En waarom wel zo dicht bij Soesterberg? Kan iemand daar nog uitleg over geven?

  • Loop allemaal niet zo huilie huilie te doen. Woon naast zn ding en echt nergens last van. Mensen die er wel last van hebben hebben vaak overal last van. Zelfde mensen die ook last hebben van kolencentrale maar ook die niet in de achtertuin willen. En helaas schijnt de zon snachts niet dus heb je toch echt iets anders nodig

   • Dit werd duidelijk in een filmpje over omwonenden van turbines. Er zijn 6 gezinnen verhuisd. Ook iemand die al 45 jaar in het ouderlijk huis woonde. Hier komen andere mensen terug die het geluid blijkbaar minder erg vinden op dat moment. Iedereen is anders. Maar ook: de gevolgen over langere termijn zijn onbekend. Wieken slijten, microplastic in de lucht etc. Veel woonplezier en een goede gezondheid gewenst.

  • Veel kennis bij de sprekers met heldere en wetenschappelijk onderbouwde argumenten.
   Mijn complimenten! Ik hoop dat de overheid een juiste balans tussen gezondheid en vergroening weet te maken. Rekenkundig kun je met allerlei discutabele modellen namelijk altijd het gelijk naar je toerekenen, maar het is niet voor niets dat achterhaalde rekenmodellen die het RIVM en adviesbureau’s hanteren, door de tijd zijn ingehaald.

 4. Dhr. Smit had als voorstander gister aanwezig kunnen zijn, net zoals hij als voorstander van de skatevoorziening op Bloemheuvel destijds ook gelegenheid had om te spreken. Hij koos ervoor om thuis achter een toetsenbord te blijven. Vooruit met de geit heer Smit en organiseer een bijeenkomst voor voorstanders in plaats van de one-liners te poneren!

 5. Zet ze even neer op defensie terrein. Kunnen we rust hebben van al dat lawaai van die helikopters en straaljagers man man kan niet eens normaal in de tuin zitten. Geld strooien in de lucht Inc CO2.

 6. Hallo schrijver Soesterberg,

  Als je besluit hier te komen wonen weet je dat er geluid is van helikopters en vliegtuigen. Defensie dorp ! Daar horen geen windturbines bij die belemmeringen ONS dorps vliegverkeer.

 7. Zet ze in Zeist of Soest wij hebben het laatste jaar al meer dan genoeg ” extra ” toevoegingen in het dorp gekregen wij zij geen zin in hadden !

 8. Beste Barbara,

  Ik heb liever ook geen windmolens maar het is al besloten. Dus we kunnen beter pleiten om ze op defensie terrein neer te zetten kunnen ze het ook nog eens onderhouden :).

 9. Els

  Je hebt helemaal gelijk!. En nog steeds 1 supermarkt.. Toen ik in 2011 in Soesterberg kwam wonen vanuit Amersfoort was er zowat niemand te vinden op straat. Nu is het net een stad met een station de rust is eruit ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here