Start vervangen verlichting

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de vervanging van de huidige openbare verlichting (OVL) door LED verlichting in de gemeente Soest.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Soest uitgevoerd door Ziut BV. De reden voor het vervangen van de openbare verlichting zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Soest en het behalen van de afspraken in het Energieakkoord 2030. Wethouder Aukje Treep is heel blij dat Soest het areaal aan openbare verlichting kan vervangen. “Dat gebeurt op een duurzame manier en ook nog eens zonder daar extra geld aan uit te geven”. Voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de gemeente in samenwerking met Ziut BV de bewoners door middel van een inloopbijeenkomst. Naast informatie over de werkzaamheden kunnen de inwoners ook gelijk de nieuwe armaturen en het ‘nieuwe licht’ ervaren. De verantwoordelijke wethouder voor Infrastructuur en Openbare ruimte, Aukje Treep, zal deze avond aanwezig zijn.

Informatiebijeenkomst
In september start de eerste fase en worden de armaturen in een aantal straten in de gemeente Soest vervangen. Dinsdag 11 september 2018 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van Soest voor de betreffende bewoners van de in 2018 geplande straten. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om de nieuwe verlichting te ervaren. Inwoners krijgen voor de bijeenkomst een uitnodiging van Ziut BV.

Duurzame LED verlichting
Uitgangspunt bij het vervangen van de huidige armaturen door LED exemplaren is o.a. het behalen van de afspraken in het Energieakkoord 2030. LED verlichting is energiezuinig, vermindert de CO²-uitstoot, is minder storingsgevoelig en vraagt minder onderhoud. Het ombouwen van de openbare verlichting draagt op die manier bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Soest. Naast kostenbesparing, geeft LED verlichting ook een andere beleving. Deze witte LED verlichting geeft een betere kleurherkenning op straat waardoor de sociale veiligheid verbetert. In totaal worden 1021 verlichtingsarmaturen bij de eerste fase in 2018 vervangen. Ook het vervangen van oude masten behoort tot de werkzaamheden.

Statisch dimmen is een onderdeel van het project. Dit betekent dat gedurende vaste tijdstippen(blokken) het verlichtingsniveau verlaagd wordt. Zo zal bijvoorbeeld na 22.00 uur het licht gedimd worden tot 70%. Naast een besparing op energie wordt ook de lichtbelasting in wijken/straten hiermee gereduceerd. Hierbij wordt de geldende norm en de sociale- en verkeersveiligheid niet uit het oog verloren.

De omschakeling naar LED is binnen het huidige beschikbare budget voor OVL mogelijk. De vervanging gaat vanaf 2018 gefaseerd plaatsvinden en wordt uiterlijk in 2028 afgerond. Bij de fasering wordt gekeken naar de leeftijd en afschrijving van de huidige armaturen/masten, zodat kapitaalvernietiging zo veel als mogelijk wordt voorkomen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here