Stelling 2 en standpunten

1121

Soesterberg.NU daagt alle politieke partijen publiekelijk/openlijk uit om online te reageren op de “tweede stelling” die vanuit het maatschappelijk middenveld Soesterberg is opgesteld.

Ben je ook zo benieuwd naar de standpunten?

De volksvertegenwoordigers en/of fractievoorzitters van de Gemeente Soest krijgen tot 4 maart aanstaande de tijd om als fractie “exclusief” te reageren op de stelling hieronder aan de hand van een eenmalige persoonlijke partijcode, die onze redactie heeft toegezonden naar alle fractievoorzitters van de Gemeente Soest! De standpunten hebben we beperkt tot 70 woorden, dus wees creatief!

Blijven de standpunten uit of in dit geval leeg, dan is de boodschap richting Soesterberg helder! Laten we beginnen met de eerste stelling, we zijn allemaal erg benieuwd.

De tweede stelling voor ‘onze’ volksvertegenwoordigers:

“Er zijn voldoende evenementen in soesterberg”

 

Wil je overigens als inwoner van Soesterberg reageren op de bovenstaande stelling of op één van de politieke standpunten, dan ben je van harte welkom. Onderaan de pagina kun je vrijblijvend reageren in onze gebruikelijke commentaar velden.

Gezamenlijk doel: Na de reeks stellingen ben je weer helemaal up2date over diverse issues in Soesterberg en weet je glashelder welke volksvertegenwoordigers wel/niet betrokken zijn bij het dorp!

4 REACTIES

 1. De stelling is erg rekbaar en dus op verschillende manieren te interpreteren. De omschreven stelling is zo dus makkelijk in te vullen is voor alle (politieke) partijen. Wat ‘voldoende’ is voor de een is onvoldoende voor de ander dus voor iedereen verschillend. Wat wordt beschouwd als evenement?
  De antwoorden zullen dus ook nietszeggend zijn. Maak eerst een heldere stelling zodat je helder standpunt kunt verwachten.

 2. Beste Jan, stellingen zijn altijd rekbaar en op verschillende manieren te interpreteren. Voldoende (eens) voor de een is onvoldoende (oneens) voor de andere, daarom zijn er juist stellingen om duidelijkheid te verkrijgen. Antwoorden zijn daarom volgens mijn bescheiden mening nooit nietszeggend!

  Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn.

  Bovengenoemde stelling is helder; het is eens of oneens. Laten we niet spijkers op laag water gaan zoeken… mvg Frans

 3. Ik zou in dit kader wel eens de verdeling van de gelden (inclusief de WMO) tussen Soest en Soesterberg willen inzien. De meeste festiviteiten en ook sociale events vinden in Soest plaats en in Soesterberg is er veel te weinig te doen voor tal van groepen

 4. We hebben al veel moeite gedaan om de verdeling in gelden boven tafel te krijgen. Dan weten we ook welk budget er beschikbaar is. Maar deze gegevens zijn blijkbaar streng geheim. Wij hebben er geen zicht op gekregen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest

 • Door de eisen en regels van het nieuwe evenementenbeleidsplan worden de georganiseerde evenementen steeds minder. Dit geldt voor zowel Soest als Soesterberg. In Soesterberg wordt dit bijna 0. Wij hebben vragen gesteld om dit te evalueren en mogelijk aan te passen. Zodat de organisatoren meer mogelijkheden hebben om iets te organiseren en ook weer plezier terug krijgen dit te doen. Wij zeggen NEE er zijn niet genoeg evenementen in Soesterberg

 • Ons inziens bepaalt de politiek niet of er voldoende evenementen zijn. Dat bepalen de inwoners zelf. De gemeente heeft wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, in de breedste zin van het woord. Daarnaast ook het voorkomen van overlast voor de inwoners die nou net een evenement niet zien zitten. Daar zijn dus regels voor afgesproken met elkaar waar zowel de gemeente als de inwoners zich aan moeten houden. Het belangrijkste is dat een evenementenbeleid initiatieven van inwoners moet stimuleren en niet tegenwerken. Voldoende evenementen in Soesterberg? Dat bepaalt u!

 • Nog geen standpunt!

 • Nog geen standpunt!

 • DSN staat positief tegenover het organiseren van evenementen. Maar we vinden wel dat de (geluids)overlast beperkt moet zijn; grote evenementen mogen niet onevenredig veel druk leggen op de woonomgeving. Dat geldt wat ons betreft zowel voor Soest als voor Soesterberg. Het nieuwe door de raad vastgestelde evenementenbeleid moet helder en transparant worden uitgevoerd. Wij vinden dat het ook regelmatig moet worden geëvalueerd, waarbij de input van de inwoners wordt meegewogen.

 • Nog geen standpunt!

 • Nog geen standpunt!

 • Elk initiatief voor een evenement kan op onze steun rekenen. Op basis van voor iedereen geldende regels zal wel of niet medewerking door de gemeente worden verleend. En als er ondersteuning nodig is, dan zijn daar mogelijkheden voor.

 • Nee. Door toenemende regeldruk en schijnbaar soms moeizame contacten tussen organisatoren en de gemeente, worden steeds meer evenementen afgeblazen. Denk recentelijk nog aan Koningsnacht. Ook het verdwijnen van het evenemententerrein helpt niet mee. De gemeente zegt de gemeenschapszin in Soesterberg te willen versterken, maar in de praktijk staat die onder druk. Evenementen kunnen juist verbindend werken. Ook gezien het toenemende aantal inwoners. Jammer.

 • De PvdA vindt dat lokale evenementen goed kunnen zijn voor de sfeer in het dorp. Laat inwoners zelf met nieuwe initiatieven komen. Maak een jaarkalender met verenigingen, ondernemers, winkeliers, scholen, De Linde, De Drie Eiken e.d.. Kijk hoe groot de behoefte is en of er voldoende medewerking is. Dan is de basis voor een goed evenement gelegd

 • Nog geen standpunt!

 • Nog geen standpunt!