Toekomstige ontmanteling

Systematische Ontmanteling
Systematische Ontmanteling

In haar strijd om de leefbaarheid binnen de Heybergh te behouden stuit de actiegroep “De Heybergh Blijft Open” volgens haar zeggen op wederom “desinteresse van zorginstantie Lyvore voor haar bewoners in De Heybergh en de lakse houding van de Gemeente Soest”.

Volgens de actiegroep geeft de Gemeente Soest de zorginstantie Lyvore de vrije hand bij maatregelen die nadelig uitpakken voor de bewoners van de Heybergh. In februari 2017 werden er nog constructieve afspraken gemaakt met de Soester gemeenteraad om als gemeente de vinger aan de pols te houden en indien nodig in te grijpen, maar daar is volgens de actiegroep helemaal niets van terecht gekomen.

Systematische ontmanteling
De actiegroep is woedend dat het woongenot in het verpleeghuis systematisch verlaagd wordt met het oogmerk op een volgens haar zeggen toekomstige ontmanteling. ”Alliantie woningen, die destijds gehuurd werden door Lyvore, zijn teruggegeven en twee kamers voor kortdurende opnames (zeer belangrijk voor Soesterberg) zijn permanent gesloten. Ook het dakterras, dat als een matig buiten alternatief voor de dementerende ouderen was aangelegd, bestaat niet meer en de tuin is door Lyvore vrijwillig teruggegeven aan de drie Eiken (Cocon)” aldus de actiegroep De Heybergh.

Maar het woongenot kan blijkbaar nog veel slechter uitpakken voor de bewoners van het verpleeghuis. Inmiddels wordt er in de tuin in opdracht van Cocon Wonen Soest de huisartsenpraktijk van Dr. Beukering en Dr. Krabbe gebouwd, want beide praktijken zijn momenteel te klein. Volgens de actiegroep De Heybergh is er geen enkele rekening gehouden met omwonenden. “De leefbaarheid en het woongenot van kwetsbare ouderen wordt zonder overleg met de bewoners van de Heybergh opgeofferd” zegt de actiegroep.

Gemeente Soest kan niets doen!
Om de bouw van de huisartsenpraktijk en de Fysio stop te zetten heeft de actiegroep een bezwaarschrift aan de gemeente gestuurd. De gemeente heeft het bezwaar aangenomen maar stelt niets te kunnen doen, tenzij de actiegroep een Voorlopige Voorziening aanvraagt die tot een bouwstop zou kunnen leiden. De actiegroep kan dit succesvol doen als zij kan optreden namens de direct getroffenen. Dit zou betekenen dat de actiegroep aan kwetsbare bewoners en hun mantelzorgers moet vragen om namens hen te mogen optreden.

Ethisch onaanvaardbaar
“Ethisch absoluut onaanvaardbaar om deze kwetsbare groep te vragen om op te staan tegen de zorgaanbieder waarvan ze totaal afhankelijk zijn”, zo oordeelt de actiegroep. Om die reden heeft de actiegroep de gemeente Soest nogmaals verzocht om haar afspraken uit 2017 na te komen en zich aan haar wettelijke taak te kwijten om alle burgers binnen haar gemeente de juiste bescherming te bieden tegen dit soort ongehoorde praktijken. Voor de Heybergh betekent dit dat de Gemeente Soest per direct zorgt voor acties die de leefbaarheid binnen en buiten het verpleeghuis garanderen. Een mogelijk nieuwe petitie dient zich aan in Soesterberg!

Bron foto: Democraten Soest Natuurlijk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here