Uitgangspunten Soesterberg-Noord

Foto: Gemeente Soest - Soesterberg Noord
Foto: Gemeente Soest - Soesterberg Noord

De gemeente Soest wil Soesterberg-Noord transformeren van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk. Het college heeft inmiddels een Nota van uitgangspunten vastgesteld.

Deze zogenaamde nota is eigenlijk een samenvatting voor de nieuwe nog te realiseren woonwijk op basis van onder andere gesprekken met inwoners, eigenaren en ontwikkelaars. Met de gemeenteraad is onlangs ook een bijeenkomst gehouden.

De auto is te gast

De nog te realiseren toekomstige wijk in Noord zal een dorps karakter krijgen met vijftig procent woningen die betaalbaar worden. Dat zijn volgens de gemeente Soest sociale, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Zeer opmerkelijk is het autoluw maken van de wijk, want in de nieuwe woonwijk zal de auto minder zichtbaar op straat aanwezig zijn en is er de wens afval collectief ondergronds in te zamelen. Deze en nog andere uitgangspunten worden inmiddels meegenomen in de gebiedsvisie die in 2023 zal worden opgesteld voor Soesterberg-Noord.

Gebiedsvisie als stip op de horizon

Om de transformatie van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk richting te geven wordt als eerste een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie is de gezamenlijke stip op de horizon en biedt randvoorwaarden voor initiatieven van zowel derden als de gemeente zelf. Ook biedt de gebiedsvisie een afwegingskader waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Dat is belangrijk omdat er in Soesterberg-Noord veel initiatieven van grondeigenaren zijn.

Actuele uitgangspunten voor Soesterberg-Noord

Afgelopen zomer van 2022 organiseerde de gemeente Soest participatiebijeenkomsten voor omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Zij konden met de gemeente in gesprek over welke zaken zij graag terug willen zien in Soesterberg-Noord. Denk daarbij aan verschillende thema’s zoals mobiliteit, wonen, openbare ruimte en voorzieningen. De participatieavonden werden goed bezocht door inwoners en belangstellenden, wat blijkt uit de verschillende verslagen. Ruim 50 omwonenden lieten hun kritische mening achter tijdens deze gemeentelijke participatie.

Provincie en Rijk geïnventariseerd

De relevante beleidslijnen en bestuurlijke afspraken met provincie Utrecht en het Rijk zijn ook al geïnventariseerd en vastgelegd in de Nota van uitgangspunten, waarin de wensen staan die verder uitgewerkt worden bij het opstellen van de gebiedsvisie. Naar aanleiding van de participatie zijn specifiek voor Soesterberg Noord actuele uitgangspunten opgesteld:

 • De auto wordt niet geweerd uit de nieuwe woonwijk maar is wel te gast in de wijk.
 • Bij voldoende gestapelde woningen wordt de parkeeroplossing ondergronds of in ieder geval gedeeltelijk ondergronds opgelost.
 • De nabijheid van openbaar vervoer vanuit de woonlocatie is een voorwaarde.
 • In de gebiedsvisie wordt gekozen voor gedeeltelijk gestapelde bouw zonder tuin en gedeeltelijk grondgebonden bouw met een tuin.
 • Het opvangen en ophalen van al het huishoudelijk afval vindt plaats via collectieve ondergrondse containers voor alle type woningen in de nieuwe wijk, waarbij deze containers ruimtelijk worden ingepast met groen.
 • Het groen moet beleefbaar in de nabijheid van de woningen komen. Geclusterd groen geeft aanwijsbaar een hogere natuurwaarde dan meer versnipperd groen.
 • De hoogte van de gestapelde bouw in de nabijheid van grondgebonden woningen sluit aan bij de menselijke maat en zorgt zo voor behoud van het dorps karakter.
 • Voorstel is om in de gebiedsvisie (en daarmee in de grondexploitatie) uit te gaan van een percentage van 50% betaalbare woningen voor het hele gebied.

Opstellen ontwerp gebiedsvisie

De gemeente Soest doet momenteel onderzoek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van bovenstaande actuele uitgangspunten in de op te stellen ontwerp gebiedsvisie. Opvolgend zal men aan de slag gaan om de Nota van uitgangspunten uit te werken in een ontwerp gebiedsvisie.

Dit ontwerp wordt eerst in maart 2023 voorgelegd aan de inwoners, grondeigenaren, ontwikkelaars en belanghebbenden. Binnenkort staat de hele Nota van uitgangspunten op de website van Soest www.denkmeeover.nl/soesterbergnoord.

1 COMMENT

 1. Het opvangen en ophalen van al het huishoudelijk afval vindt plaats via collectieve ondergrondse containers voor alle type woningen in de nieuwe wijk, waarbij deze containers ruimtelijk worden ingepast met groen.😖😳😫

  Appartementen Batenburgweg en woningen van Posthoorn zijn erop tegen dat het vlak voor hun deur wordt gezet….Enne…. luistert de Gemeente naar ons ? Dus NIET, en drijven domweg hun zin door. Hoezo…. Participatie….😂😂😂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here