Verkeershinder Soest-Zuid

Foto: Google Maps - Grote verkeershinder N221 vanaf januari
Foto: Google Maps - Grote verkeershinder N221 vanaf januari

De doorgaande weg in Soest-Zuid (N221) gaat de komende jaren op de schop. Op 8 januari 2024 starten de werkzaamheden en in 2026 moet alles klaar zijn.

Ook vanuit Soesterberg moeten we rekening houden met omleidingen op het nabij het kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg. Er komen goede omleidingsroutes, maar er ontstaat zeker verkeershinder, omdat delen van de N221 voor langere tijd worden afgesloten. De werkzaamheden zijn nodig om woonwijken, winkels en bedrijven in ons dorp goed en veilig bereikbaar te houden.

Verkeersplan Soest-Zuid

De werkzaamheden zijn onderdeel van Verkeersplan Soest-Zuid. Dit plan bestaat uit drie onderdelen: Stationsontwikkeling Soest-Zuid, Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan en de 30km zone Soest-Zuid. Op al deze plekken richten we de weg anders in om het verkeer beter te verdelen en door te laten stromen. We hebben bij de herinrichting ook aandacht voor langzaam verkeer en zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Verkeersontwerpen na inbreng bewoners

Wethouder Osman Suna: “De afgelopen 10 jaar dachten heel veel bewoners mee over Verkeersplan Soest-Zuid. Er waren bewonersbijeenkomsten, online enquêtes, klankbordgroepen, bezwaren maar ook positieve reacties. De betrokkenheid van bewoners was heel groot. We zijn daar erg blij mee, want het heeft het plan ook beter gemaakt.”

Wethouder Aukje Treep: “We realiseren ons dat we best veel vragen van onze bewoners. De verkeershinder wordt groot. Maar we doen dit zodat auto’s straks minder lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.”

Informatie over werkzaamheden

Op soest.nl/soestzuid is alles te vinden over de plannen en de omleidingsroutes. Ook komt er een BouwApp waarop de actuele werkzaamheden staan. Deze is straks voor iedereen te downloaden. Alle aanwonende bewoners krijgen per straat een brief voorafgaand aan de werkzaamheden. In deze brief staan de definitieve planning, de werkzaamheden, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de contactpersonen. Met ondernemers staat een overleg gepland om de werkzaamheden en gevolgen te bespreken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..