Vragen over Dorpshuis

Nieuwe naam Ontmoetingscentrum Soesterberg
Nieuwe naam Ontmoetingscentrum Soesterberg

Dorpshuis De Linde moet plaatsmaken voor de Carolusschool en zal, als het aan bestuur van Stichting De Linde ligt, naar verwachting begin volgend jaar een tijdelijk onderkomen krijgen op het terrein van de Banninghal.

Onlangs werden alle huurders door het stichting bestuur op de hoogte gebracht van de verwachte verhuizing naar de Banninghal. Een tijdelijke oplossing, want volgens recente toezeggingen door het college van Soest zal het dorpshuis volgend jaar een nieuwe huisvesting krijgen in de plint van het nog te realiseren appartementencomplex Den Bergh. Een overgrote meerderheid van Soesterberg is zeer enthousiast over deze aangewezen nieuwe locatie en spreekt zich positief uit op de sociale kanalen Facebook en Instagram.

Maar de fractie van Soest2002 verbaasd zich over deze ambitieuze plannen, die door wethouder van Aalst via de mail werd aangekondigd. “Is het de gewoonte dat uw collega wethouder van Aalst hierover een besluit neemt zonder dit vooraf met de raad te delen?” vraagt Karin Scholten van de fractie Soest2002 in een brief aan het college.

Ook is zij van mening dat de Soesterbergse bevolking veel meer betrokken had moeten worden bij deze beslissing over de tijdelijke huisvesting en niet alleen het bestuur van Dorpshuis De Linde. “Het bestuur van De Linde is toch niet de enige gesprekspartner” meent Scholten in haar brief. Ook zet Scholten van Fractie2002 vraagtekens bij de financiële gevolgen van deze verhuizing, maar ook bij de verbouwing en het weer toegankelijk maken van De Linde voor de Carolusschool. “Hoe denkt het college daarmee om te gaan?” aldus verbaasde Karin Scholten in de vraagstelling richting het college van Soest.

Het nieuwe dorpshuis in de plint van het appartementengebouw Den Bergh is volgens het college een zeer goede optie, maar dat zal een behoorlijke investering vergen in de vorm van aankoop van de benodigde ruimte. Stedenbouwkundig architect Riek Bakker bepleit ook zo’n voorziening op die centrale plek in Soesterberg, maar de fractie Soest2002 herinnert het college in haar brief aan het overeengekomen accommodatiebeleid waarin de gemeente niet meer zal investeren in gebouwen.

“Zou het college kunnen aangeven waarom zij, zonder dit voor te leggen aan de raad, besluit af te wijken van het accommodatiebeleid en waaruit zij meent deze kosten te moeten dekken?” vraagt Karin Scholten aan het college in haar brief.

Er moet duidelijk nog veel water door de rivier stromen voordat Soesterberg weer kan genieten van diverse activiteiten in een nieuw dorpshuis. Ook de verhuizing van Dorpshuis De Linde naar de tijdelijke locatie bij de Banninghal is nog niet definitief beklonken, terwijl de basisschool al staat te trappelen van ongeduld. Aankomende weken zullen zeker spannend worden voor Soesterberg, want waar gaat het dorpshuis heen?

3 COMMENTS

  1. Een dorpshuis onder een appartementencomplex… da’s wachten oo de klachten mbt geluidsoverlast… Zal wederom onraarden in een dorpshuis waar je (bijna) niets kan behoudens de bibliotheek vestigen en een leeszaal creëren… Gedoemd (weer) te mislukken.

  2. Dat gezwalk van deze gemeente gaat maar door. Het ene ondoordachte plan na het ander. Van links naar rechts. Van voor naar achter. En zo voorspelbaar voor velen van ons. Wat een verspilling en wat worden velen keer op keer benadeeld. Je zou bijna denken dat men moedwillig probeert te voorkomen dat een succesvol dorpshuis kan worden gestart.

  3. Zoals Riek Bakker heeft aangegeven, is dit de perfecte plek!

    Doet het college een toezegging om deze plek aan te kopen, is het weer niet goed…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here