Defensie doorslaggevend voor windturbines Soesterberg?

Defensie doorslaggevend voor windturbines Soesterberg
Defensie doorslaggevend voor windturbines Soesterberg

De Nederlandse krijgsmacht staat voor een grote uitdaging: hoe kan het grondgebied van ons land en dat van onze bondgenoten adequaat worden verdedigd als de ruimte om te oefenen steeds verder wordt beperkt?

Deze vraag dringt zich op nu gemeenten en de provincie Utrecht grote delen van de militaire oefenterreinen willen gebruiken voor de plaatsing van torenhoge windturbines en zonnevelden. Het ministerie van Defensie waarschuwt dat deze ontwikkeling de operationele capaciteit van de krijgsmacht ernstig kan belemmeren.

Defensie op zoek naar ruimte

De militaire velden De Vlasakkers en de Leusderheide, belangrijke oefenterreinen voor de krijgsmacht, staan centraal in deze discussie. De uiteindelijke bestemming van deze terreinen zal worden vastgelegd in de “Nota Ruimte” van het nieuwe kabinet, zo benadrukt Defensie. De toegenomen eisen van de NAVO aan de Nederlandse krijgsmacht, zoals meer activiteiten en grotere infrastructuurbehoeften, onderstrepen de noodzaak van voldoende oefenterrein. Dit omvat niet alleen fysieke ruimte, maar ook faciliteiten voor munitieopslag en het naleven van milieunormen, zoals stikstofontwikkelingen en vergunningen.

Programma als participatie vanuit Defensie

De dreigingen in de wereld nemen toe, en Nederland moet hierop voorbereid zijn. Grondige oefening is essentieel voor de beste voorbereiding, maar dit vergt ruimte. Om deze uitdaging aan te pakken, heeft het ministerie van Defensie onlangs het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) gelanceerd. Dit programma, dat de komende dagen informatief zal worden uitgerold over alle militair actieve regio’s van Nederland, biedt een overzicht van de huidige militaire velden, het luchtruim en de omliggende wateren. Het schetst ook de verwachtingen en wensen om de groei van de krijgsmacht niet te belemmeren op zowel bestaande als nieuwe locaties in Nederland.

Nieuwe Kabinet beslist

Het NPRD beoogt een breed debat te faciliteren waarbij voor- en tegenstanders van bijvoorbeeld windturbines en zonnevelden hun mening kunnen geven tijdens regionale informatiebijeenkomsten. Deze participatie is cruciaal, aangezien de uitkomsten zullen worden meegenomen in het eindrapport dat bij de “Nota Ruimte” zal worden gevoegd. Het is belangrijk dat de verschillende belangen zorgvuldig worden afgewogen om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Alle militaire locaties die in het NPRD worden genoemd, zullen worden onderworpen aan een grondige Milieu Effect Rapportage (Plan MER). Dit rapport onderzoekt de milieu-impact van eventuele veranderingen en biedt een wetenschappelijke basis voor de besluitvorming. De resultaten van deze rapportage zullen uiteindelijk deel uitmaken van de “Nota (Nationale) Ruimte”. Dit document vormt de basis voor beslissingen van het nieuwe kabinet over cruciale thema’s zoals woningbouw, de energietransitie, natuurbehoud, landbouw en de benodigde ruimte voor Defensie.

Uitkomst van groot belang

Het is duidelijk dat er een delicate balans moet worden gevonden tussen nationale veiligheid en duurzame energieoplossingen. De uitkomst van deze discussie zal van groot belang zijn voor de toekomst van zowel de Nederlandse krijgsmacht als de energietransitie in ons land.

Terwijl Defensie zich voorbereidt op meer militaire activiteiten, moeten we als samenleving nadenken over hoe we ruimte kunnen vrijmaken zonder onze groene ambities op te geven. Deze afwegingen zullen de komende maanden in de regionale bijeenkomsten van het NPRD volop aan bod komen.

Meer oefeningen of ruimte voor energie

Op 24 juni is er een informatiebijeenkomst of inloop in het Officierscasino aan de Kampweg in Soesterberg over de plannen van Defensie. Een grote opkomst zal zeker bepalend kunnen zijn in de uiteindelijke uitvoering van de energietransitie. Gaan we voor meer militaire oefeningen en het uitbreiden van het militair landschap of streven we naar nog meer ruimte voor energie?

Meer informatie of aanmelden: https://ruimtevoordefensie.webinargeek.com/nprd-informatiebijeenkomst-in-utrecht

8 COMMENTS

 1. Ik denk dat Defensie niet akkoord gaat met de plaatsing van een aantal windturbines aangezien deze vlakbij een gebied liggen waar ze vaak laag met helikopters vliegen. Ook liggen er enkele vleermuisbunkers bij de dichtstbijzijnde windturbine. Ook vliegen er veel roofvogels (buizerds) in dit oefengebied.
  Aangezien Defensie ook wil uitbreiden zitten ze denk ik niet te wachten wachten op windturbines.

  • Dat noemen ze wisselgeld. Defensie staat windturbines toe en krijgen vervolgens een gigaplek in de ” Hart voor de Heuvelrug” natuur om o.a. hun logistieke centrum te bouwen ? Oefenen kunnen ze overal in NL, is echt niet gebonden aan de Leusderhei/Vlasakkers. Het is niet zomaar dat provincie, gemeenten en defensie de handen ineen slaan.

 2. Eén windturbine op zee – waar het altijd waait – levert meer energie dan vier (!) turbines op land. Alle doelstellingen van het Klimaatakkoord – 35 TWh hernieuwbare energie in 2030 – zijn dit jaar al gehaald. Stroomnet Utrecht de komende 10 jaar overvol; wie stroom aanlevert, krijgt een boete. Landturbines worden betaald met de gezondheid van mens en dier, met het verminken van landschap en leefomgeving. Kortom, geen enkele reden om landturbines onder de wapenen te roepen; zij missen elk doel.

 3. Altijd hebben we in harmonie met defensie geleefd en de overlast voor lief genomen.
  Is dit nu de dank die we van defensie krijgen?
  Intens verdrietig als ze dit echt zouden gaan doorzetten

 4. @Robert, ik hoop hetzelfde!
  Soesterberg kan prima leven met Defensie, maar de meeste inwoners, ook ik, zitten niet te wachten op alle windmolens uit de regio geconcentreerd rond het dorp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here