Gemeente blijft bij locaties Kjoeps

Soest blijft bij online locaties
Soest blijft bij online locaties

Maar in Soesterberg kiezen ze toch voor een andere locatie! 

Vorige week woensdag was er een inspraakavond in het Dorpshuis De Linde en konden belangstellenden uit Soesterberg meepraten over de locaties van de zogenaamde Kjoeps voor jongeren.

De belangstelling was groot, waaronder behoorlijk wat jongeren uit het dorp die aan het begin van de avond hun mening gaven over de wenselijke locaties. Veel bewoners zagen het niet zitten om de Kjoeps te plaatsen in de nabijheid van woningen, zoals bij de voorkeurlocaties op Bloemheuvel of Apollo. De overgrote meerderheid was voorstander om de Kjoeps te plaatsen op twee nieuwe locaties; in Noord tegen het Natuurpark (achter de Benzinepomp en richting de verkeerstoren) en één bestaande op de hoek Kampweg, bij de viaduct over de snelweg A-28.

De door de Gemeente Soest ingeschoten locatie op de Banningstraat was nog wel bespreekbaar, maar volgens één van de jongeren moest er dan wel straatverlichting komen. “De Banningstraat is op dit moment erg donker en dat vinden we niet zo prettig” aldus één van de aanwezige jongeren. De verbindelaar Hannie van der Straten en de gemeentelijke veiligheidsambtenaar Maartje van Loon stelde de jongeren gerust met de belofte om dit veiligheidsissue en de locatie te onderzoeken.

De twee nieuwe ingebrachte locaties in Noord en de bestaande aan de Kampweg waren volgens Hannie en Maartje prima suggesties, maar ze hielden nog wel een slag om de arm. “Deze nieuwe locaties op Noord zijn natuurlijk prima, maar binnenkort zullen de nieuwe appartementen gebouwd gaan worden en of de toekomstig bewoners in Noord zitten te wachten op een Kjoep is nog maar de vraag. Maar we hebben ook te maken met de geplande nieuwbouw en de appartementen moeten wel verkoopbaar blijven. We gaan dit zeker uitzoeken, want we willen graag alles in samenspraak doen.” aldus de verantwoordelijke ambtenaren Hannie van der Straten en Maartje van Loon van de Gemeente Soest.

Maar tot grote verbazing van onze redactie stond in het gemeentelijk persbericht d.d. 24 februari jl. dat alle bewoners het eens waren met de gekozen plekken en matchen met de locaties van de Kjoeps die online werden aangegeven.

Een goede reden om de inhoud van het persbericht nog eens voor te leggen aan Hannie van der Straten en haar persoonlijk te vragen naar de stand van zaken. Alle aanwezigen hadden namelijk tijdens de bijeenkomst in De Linde de indruk dat de nieuw gekozen locaties wel een match zouden opleveren in Soesterberg. Volgens Hannie van der Straten berust het allemaal op een communicatief misverstand of een te “Soest-breed” ingezet persbericht. “We zijn juist enorm druk met de nieuwe suggesties/locaties en zijn deze aan het uitwerken.” zegt Hannie in haar reactie deze middag.

Volgens kritische inwoner Piet uit Soesterberg zou het ook een hele vreemde gang van zaken zijn; “De gemeente zegt A en zet in voor B? Zijn alle belangstellende inwoners dan voor niets naar het Dorpshuis De Linde gekomen of hebben ze allemaal liggen slapen tijdens de voorstelling? De uitkomst van deze bijeenkomst was duidelijk; ‘het onderzoeken van de nieuwe locaties/suggesties’ en niet de huidige online locaties doorzetten.”

Iedereen is blij en voor veel jongeren gaat de vlag uit in Soesterberg, want zij kunnen een nieuw onderkomen tegemoet zien. Maar ook voor de lokale inspraak gaat de vlag uit omdat de onlangs gehouden inspraakavond van de Gemeente Soest resultaat heeft opgeleverd. De Gemeente Soest koerst op de voorgestelde afwijkende/nieuwe locaties voor de Kjoeps en ziet vooralsnog af van de eerdere aangegeven locaties. 

De Gemeente Soest gaat onderzoeken wat er allemaal nodig is op deze locaties en als er geen praktische obstakels aanwezig zijn maken ze de locaties definitief bekend volgens de procedure van vergunningen. Vooraf worden er nog wel afspraken gemaakt met jongeren over het gebruik, maar Soesterberg krijgt in samenspraak binnenkort twee Kjoeps in Soesterberg.

2 COMMENTS

  1. Heb het idee dat alles in Noord gepropt gaat worden. Carolusschool wordt al onderzocht en een hangplek zou ook wel leuk zijn met mooie grote afvalbakken voor de wietzakjes. Er is en wordt al genoeg beton gestort in deze wijk, het houdt een keer op!.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here