Woon- en leefomgeving optimaal!

Uitzicht voor bewoners De Heybergh
Uitzicht voor bewoners De Heybergh

De cliëntenraad van De Heybergh is het niet eens met het beeld dat is ontstaan over de verslechtering van de woon- en leefsituatie binnen het verpleeghuis aan de Rademakerstraat.

De aanleiding was het feit dat de Gemeente Soest onlangs de bouwvergunning verleende voor de bouw van de huisartsenpraktijk aan de achterzijde van De Heybergh, waarvoor het daar aanwezige plantsoen voor een belangrijk stuk moest wijken.

Volgens de cliëntenraad is -onbedoeld- het beeld ontstaan dat het voortbestaan van De Heybergh opnieuw ernstig ter discussie staat en dat de woon- en leefsituatie ernstig is verslechterd. De cliëntenraad van De Heybergh, het medezeggenschapsorgaan dat waakt over de belangen van de bewoners en daarover contact onderhoudt met bewoners, medewerkers en management, is van mening dat dit beeld niet overeenkomt met de realiteit.

Maar is de huidige woon- en leefomgeving nu wel of juist niet optimaal?


De cliëntenraad laat weten:
“Binnen de Heybergh werken medewerkers en vrijwilligers iedere dag hard en met plezier aan de zorg en een prettig woon- en leefklimaat van de 19 bewoners. Afgelopen jaren is -als bekend- door de overheid flink bezuinigd op de zorgkosten in het algemeen, zo ook op de ouderenzorg.

De consequentie daarvan was dat verzorging- en verpleeghuizen moesten bezuinigen, vast personeel vervangen werd door tijdelijk ingehuurd personeel etc. Geen eigen keuze, maar de consequentie van lagere budgetten. Inmiddels heeft de overheid als bekend weer meer budget toegekend en kunnen zorgorganisaties weer meer vaste contracten aanbieden, met alleen de kanttekening dat gediplomeerd en ervaren medewerkers op de arbeidsmarkt schaars zijn.

Voor wat betreft De Heybergh signaleert de cliëntenraad nu juist dat de personele bezetting weer nagenoeg op sterkte is met vaste, eigen mensen, wat erg belangrijk is voor de bewoners, die zich het prettigst voelen met hen bekende zorgmedewerkers, verpleegkundigen e.d. Het beeld van de cliëntenraad is ook dat bewoners zich prettig voelen in hun woon- en verpleegsituatie. Diverse nieuwe medewerkers brengen nieuw elan binnen een relatief klein verpleeghuis.” aldus de reactie vanuit de cliëntenraad.

Alle commotie rond de tuin aan de achterzijde begrijpt de cliëntenraad overigens heel goed. Ook zij was verrast en boos niet vooraf te zijn geïnformeerd over de bouwplannen van de huisartsenpraktijk. Lyvore heeft inmiddels haar excuses gemaakt voor de slechte communicatie in het voortraject.

Uit de media ontstond de indruk volgens de cliëntenraad dat door slechte communicatie de mogelijkheid om deze bouw tegen te houden onbenut was gebleven, zowel door Lyvore als door de cliëntenraad, “maar dat ligt toch allemaal ook heel anders” zegt de woordvoerder. 

“We hebben donderdag 6 februari jl., samen met een vertegenwoordiger van het management van Lyvore, een openhartig gesprek gehad met het hoofd van de afd. Bouwvergunningen van de Gemeente Soest. Daarin is helder geworden dat de argumenten die op basis van de bestaande wet- en regelgeving zouden zijn ingebracht tegen de bouw, het verlenen van de bouwvergunning niet zouden hebben voorkomen”, aldus de cliëntenraad in een reactie.

Inmiddels is er een constructief en voortvarend gesprek met de eigenaar van de grond en het pand van de Heybergh, Cocon Wonen Soest, over herinrichting van het resterende groen aan de achterzijde, alsmede vervanging van het platte dak aan de achterzijde en herinrichting van het daarop aanwezige dakterras.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here