Meer betaalbare (huur)woningen

Foto: Johan Pel - Meer betaalbare (huur)woningen, Moerbessenberg
Foto: Johan Pel - Meer betaalbare (huur)woningen, Moerbessenberg

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Nederland. Ook in de gemeente Soest en daarom wil de gemeente meer sociale huurwoningen bouwen.

Prestatieafspraak

De woningcorporaties Portaal en de Alliantie, de twee huurdersorganisaties en de gemeente Soest hebben wederom ‘prestatieafspraken’ gemaakt. Deze afspraken gaan niet alleen over het bouwen van sociale huurwoningen, maar ook over de betaalbaarheid en verduurzaming van woningen en over de leefbaarheid van de wijken. Deze afspraken worden op 13 februari door alle partijen ondertekend.

Nieuwe betaalbare huurwoningen

Begin dit jaar worden de eerste 60 sociale huurappartementen van Portaal opgeleverd aan de Moerbessenberg in Soesterberg. De Alliantie bouwt dit jaar 49 sociale huurwoningen op de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Het gaat om 42 appartementen en 7 eengezinswoningen. Daarnaast worden op hetzelfde terrein 7 eengezinswoningen in de middenhuur gebouwd (vanaf € 800,- tot € 1.100,-). Op deze manier probeert de gemeente het tekort aan betaalbare woningen te verminderen.

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Voor de huurderorganisaties is met name de betaalbaarheid een belangrijk onderwerp uit de prestatieafspraken. De betaalbaarheid van een woning hangt niet alleen af van de hoogte van de huur. Ook andere woonlasten spelen een rol en met name de energielasten. Vooral in de wat oudere, minder goed geïsoleerde woningen, kunnen kosten flink oplopen met de huidige energieprijzen. Daarom wordt dit jaar een plan gemaakt om alle woningen met een slecht energielabel versneld aan te pakken. Vanaf 2028 mag geen enkele woning met een E, F of G-label opnieuw worden verhuurd.

Aanpak energielasten

Ook op kortere termijn worden de hoge energielasten aangepakt. De gemeente heeft in 2022 samen met de corporaties en maatschappelijke organisaties een aanpak energiebesparing voor inwoners met een laag inkomen opgezet. Informatie hierover is te vinden op  www.duurzaambouwloket.nl/energiesoest. De corporaties en de huurdersorganisaties stimuleren het aanmelden voor deze aanpak bij de huurders, die tot de doelgroep behoren (<130% van het sociaal minimum inkomen). Gratis worden de woningen van de deelnemers gescand en direct worden ook de meest efficiënte kleine energiebesparende maatregelen aangebracht. 

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken die nu worden ondertekend gelden voor één jaar. Voor de periode daarna, van 2024 t/m 2026, gaat de gemeente een meerjarige afspraak maken. Daarin zal onder andere het onderwerp “Wonen met zorg” verder worden uitgediept. Maar ook de andere onderwerpen, zoals het aanbod, de betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zullen weer aan bod komen.

2 COMMENTS

  1. Wij als “knusse “dorp wordt onderhand een afvoerputje gebruikt voor woning en appartement die overval worden gebouwd, het dorpje is een Stenendorp geworden
    Wat voorheen Groen is, wordt omgedraaid naar ROOD….en overval waar een klein stukje groen te zien, wordt onmiddelijk gebouwd in appartement of huizen….
    Zelfs de vliegbasis ontkomt er niet aan…..Hoezo Natuurbehoud ??!!
    Bedankt Gemeente Soest, jullie woord is in feite niets meer waard…..woorden worden omgedraaid en beloftes worden Niet nagekomen. In en in TRIEST….😥😠

  2. Waarom wordt er in Soest vrijwel niets gebouwd, en wordt Soesterberg helemaal volgebouwd? Bouwen op de Soester Eng is onbespreekbaar, terwijl het Tempelbos zonder pardon, met beschermde dieren en al, volgebouwd wordt. Om Soest heen is zeeën open ruimte te vinden, maar toch wordt er nauwelijks iets ontwikkeld. In Soesterberg worden op meerdere plekken hele wijken gebouwd die steeds meer groen doen verdwijnen, en de al niet voldoende infrastructuur nog verder onder druk zetten.

    Soesterberg is geen dumpplek voor zaken waar Soest geen zin in heeft. Huizenbouw, windmolens, asielzoekers, alles wordt bij Soesterberg over de schutting gegooid. Zolang het maar uit het zich is.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here