Werksessie ontwerp gebiedsvisie Soesterberg-Noord

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

 

Binnenkort kunnen inwoners van Soesterberg meedenken over de gebiedsvisie voor Soesterberg-Noord. De gemeente Soest wil Soesterberg-Noord transformeren van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk. Samen met de omgeving zijn de uitgangspunten voor de gebiedsvisie opgehaald. Het college heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Zo is vastgelegd wat belangrijk is voor de nieuwe woonwijk.

Gebiedsvisie
Om de transformatie van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk richting te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie is de gezamenlijke stip op de horizon tussen inwoners, grondeigenaren, belanghebbenden en de gemeente. De gebiedsvisie biedt randvoorwaarden en een afwegingskader voor bouwinitiatieven. Dat is belangrijk om de gewenste uitgangspunten die met elkaar zijn bepaald ook daadwerkelijk in Soesterberg Noord terug te brengen.

Creatieve werksessie op maandag 20 februari
De gemeente Soest doet onderzoek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de uitgangspunten in de op te stellen ontwerp gebiedsvisie. De gemeente gaat nu aan de slag om de Nota van Uitgangspunten uit te werken in een ontwerp gebiedsvisie en inwoners van Soesterberg zijn welkom om hierbij met de gemeente mee te denken tijdens een creatieve werksessie.

De eerste stap bestaat uit een aantal ruimtelijke modellen voor de invulling van het gebied met woningbouw. De gemeente Soest is benieuwd naar de inbreng van inwoners. De werksessie vindt plaats op maandag 20 februari om 19.00 uur in Kontakt der Kontinenten. U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden via soesterberg@soest.nl. Grondeigenaren zijn uitgenodigd voor een werksessie op een ander moment in dezelfde week.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit project op denkmeeover.nl/soesterbergnoord. Hier kunt u ook de Nota van Uitgangspunten bekijken. Wilt u meer informatie over de werksessie, neem dan contact op met de gemeente via soesterberg@soest.nl.

1 COMMENT

  1. Binnenkort kunnen inwoners van Soesterberg meedenken over de gebiedsvisie voor Soesterberg-Noord. Ha,ha,haaaaa 😂😂😂
    Welnee, het is allang rond en besloten in de Gemeente . Dorpsgenoten opletten, ze noemen het participeren !! Wanneer en waar en welke plannen is het óóit naar onze wens vervuld ??!! IJsbaan weg… Eeuwen oude bos wordt vernield voor woningbouw…..Banningstraat is bouwrijp gemaakt voor woningen …enz.enz. 😥😥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here