Start veiligheidsonderzoek

Start veiligheidsonderzoek
Start veiligheidsonderzoek

Hoe veilig is jouw buurt? Ben je afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden ben jij over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ruim 2700  inwoners van de gemeente Soest.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek in onze gemeente begint omstreeks 23 augustus en de resultaten worden in maart 2020 verwacht.

De Gemeente Soest gebruikt de uitkomsten van dit jaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid voor onze gemeente. Daarnaast wordt de Veiligheidsmonitor ook als extra instrument gebruikt om de resultaten van het uitvoeringsplan voor de wijk Smitsveen te meten. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Rob Metz benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor:
“Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Zo kunnen we onze inzet beter afstemmen op wat er echt leeft”.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij een hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Ruim 2.700 deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

5 COMMENTS

  1. Jammer dat niet iedereen een brief krijgt.
    Je krijgt dan weer de mening van een paar mensen. En zo te lezen is die 2700 verdeeld over Soest en Soesterberg. Gemiste kans voor de gemeente.

  2. Er is recentelijk een onderzoek geweest “Waar staat je gemeente.” Daarin was ook duidelijk het veiligheidsgevoel een onderwerp. Ondanks dat dit document zowel via de papieren versie als via de website in te vullen was. Heeft lang niet iedereen mee gedaan. Dat, dit onderzoek nu na een geselecteerde groep gaat kan ik goed begrijpen. Maar heeft u ook vragen of ideeën over veiligheid dan kunt u altijd een mail sturen naar een politieke partij, zij kunnen hier dan wat mee doen. 1 van die partijen is BurgerBelangen Soest-Soesterberg, u kunt hun bereiken op info@burgerbelangensoest.nl

  3. Online zien we vooral de dingen die mis gaan, maar ik vind dat ons dorpje qua veiligheid toch wel een pluim waard is!

    Ik durf hier mijn buurtbewoners gewoon aan te spreken. Ik durf hier ‘s nachts over straat te lopen. Dat is echt luxe voor stadse import zoals ik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here