Wederom bodemvervuiling

Ernstige bodemvervuiling
Ernstige bodemvervuiling

Het imago van Soesterberg zit behoorlijk tegen; PFOS vervuilde grond vertraagd de verwachte woningbouw aan de voormalige vliegbasis en op de Van Weerden Poelmanweg is volgens de onderzoekers van LocalFocus en Follow the Money sprake van ernstig vervuilde grond dat mogelijk risico kan vormen voor mens en natuur.

Of er ook risico bestaat op verspreiding van deze bodemvervuiling is tot op heden nog niet duidelijk, maar volgens onderzoekers beperkt de vervuiling zich niet tot één locatie op de Van Weerden Poelman.

Voor Soesterberg wederom een vervelende berichtgeving, want door deze ‘onhandigheid’ of ‘het stilzwijgen’ van deze bodemvervuiling door de verantwoordelijke provincie lopen mogelijk natuur en mens gevaar. Of het verstrekkende gevolgen heeft en om welke soort bodembevuiling het gaat is de “Follow the money” onderzoekers nog niets bekend. Volgens de onderzoekers zijn gemeenten en provincies weinig transparant over locaties en ernstig vervuilde bodem.

Of er een aandachtig onderzoek komt vanuit de gemeente of provincie zal moeten uitwijzen na het zomerreces, maar een verzoek vanuit de gemeenteraad zal zeker niet uitblijven.

Bron onderzoekers:
LocalFocus Go” een bigdata verzamelaar van Open Source data dat wordt aangeboden vanuit provincies en gemeenten en geeft iedereen toegang van besluitvorming tot onderzoeksresultaten. Follow the Money zijn onderzoekjournalisten die  zich verenigd hebben in een platform.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here