Vragen over verhuisplannen vluchtelingen naar Soesterberg

Kamp van Zeist
Kamp van Zeist

In Soesterberg heerst bezorgdheid over de mogelijke overplaatsing van bewoners van de vluchtelingenopvang Huis ter Heide naar Kamp van Zeist, nu het Walaardt Sacré Kamp binnenkort sluit.

Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) heeft recentelijk in de media gesuggereerd dat de Afghaanse vluchtelingen, momenteel gehuisvest op het Walaardt Sacré Kamp, mogelijk naar Kamp van Zeist nabij Soesterberg zullen verhuizen.

‘We zijn niet blind voor de problemen’

De politieke partij POS heeft hierover haar zorgen geuit in een motie die vanavond wordt behandeld door de gemeenteraad van Soest. “Wij zijn niet blind voor de problemen in deze wereld en begrijpen dat Defensie betreffende locatie weer in gebruik wil nemen. En we begrijpen ook dat de Afghaanse vluchtelingen die daar nu wonen ergens anders naartoe moeten. Maar dat de suggestie wordt opgeroepen door het COA dat een deel van deze mensen dan naar Kamp van Zeist moet gaan, roept bij ons wel de nodige vragen op”, aldus POS in haar motie.

Duidelijke afspraken

Bij het openstellen van Kamp van Zeist voor asielzoekersopvang werden duidelijke afspraken gemaakt tussen de gemeente Zeist, op wier grondgebied de opvanglocatie ligt, en het COA. Er werd afgesproken dat het aantal asielzoekers beperkt zou blijven tot maximaal 400 bewoners en dat de locatie in oktober 2027 definitief zou sluiten. Soesterberg heeft volgens POS meer dan zijn bijdrage geleverd aan de opvang van vluchtelingen. “Afspraak is afspraak, nu zijn andere dorpen en gemeenten aan de beurt,” aldus de Soesterbergse partij in haar motie die vanavond besproken zal worden.

Zorgen onder bewoners

Het besluit van Defensie om het terrein Walaardt Sacré per direct weer in gebruik te nemen, heeft geleid tot schrik en weerstand onder de bewoners. Veel asielzoekers willen graag in de buurt blijven omdat ze daar inmiddels een leven hebben opgebouwd. Dit blijkt echter moeilijk te realiseren, gezien het beperkte aantal beschikbare asielplekken.

In de komende weken zal het COA naarstig op zoek gaan naar nieuwe opvanglocaties voor de Afghaanse vluchtelingen. Defensie heeft het COA iets langer de tijd gegeven om een geschikte locatie te vinden. Hoewel een klein deel van de vluchtelingen uit Huis ter Heide waarschijnlijk in de buurt zal worden opgevangen, namelijk in Kamp van Zeist, zal een groter deel van hen verder weg moeten verhuizen.

Bezorgdheid over het aantal bewoners op Kamp van Zeist

POS is bezorgd over het mogelijke overschrijden van het afgesproken aantal vluchtelingen in Kamp van Zeist. De partij vraagt zich af hoe de gemeente Zeist hiermee omgaat en wie het COA en Defensie zal wijzen op de eerder gemaakte afspraken, namelijk dat er niet meer dan 400 asielzoekers opgevangen worden op Kamp van Zeist.

Vanavond verwacht de Soesterbergse partij duidelijke afspraken over de toekomst van Kamp van Zeist. “400 bewoners was bij aanvang de afspraak” benadrukt POS. De situatie blijft onzeker voor zowel de bewoners van het Walaardt Sacré Kamp als voor de betrokken gemeenten en instanties. De uitkomst van de gemeenteraadsvergadering zal mogelijk meer duidelijkheid bieden over de volgende stappen in dit gevoelige dossier.

4 COMMENTS

  1. Uiteraard weer soesterberg….er zal nooit een eind aankomen. Alles dumpen hier en bewoners Soest roepen NEE tegen opvang en ze worden gehoord. Ben die gemeente zooooo ZAT. Aleen SOEST telt..al jaren en jaren ……

  2. Leuren met mensen… Mij niet duidelijk waarom per direct de afspraken die, neem ik aan, ook met defensie zijn gemaakt worden ontbonden. Geef ze de tijd tot 2027?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here