Discussies volharden over windturbines Soesterberg

Discussies volharden over windturbines Soesterberg
Discussies volharden over windturbines Soesterberg

De gemeenteraad van Soest heeft onlangs met een ruime meerderheid ingestemd met een regionaal voorstel voor de plaatsing van windturbines nabij Soesterberg.

Dit besluit heeft geleid tot verhitte discussies online en op sociale media, waarbij inwoners van Soesterberg hun zorgen en ontevredenheid uiten. Terwijl voorstanders verheugd zijn over de voortgang van de energietransitie, klagen veel inwoners over het gebrek aan communicatie over deze ambitieuze bouwplannen.

Enorme bezorgdheid en ontevredenheid

Het raadsbesluit heeft de laatste weken onrust veroorzaakt onder de inwoners van Soesterberg. Volgens het actiecomité “Houd Soesterberg uit de Wind” was de participatie van de burgers minimaal en zijn de mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid en de impact op de lokale flora en fauna onderbelicht gebleven. Om de gemeenschap te informeren en te mobiliseren, organiseert het actiecomité op maandag 1 juli vanaf 19.30 uur een informatieavond in het Kontakt der Kontinenten. Aanmelden kan via hun website: www.houdsoesterberguitdewind.nl.

Bijeenkomst met hoge verwachtingen

De informatieavond, die om 19.30 uur begint, heeft hoge verwachtingen gewekt. Tijdens de aankomende bijeenkomst worden de procesvorming, de verwachte schade en een strijdplan om de windmolens tegen te houden besproken. Comitélid Rick Harmsen benadrukt dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en mogelijke schade (gezondheid, flora en fauna) door de windturbines. Hij verwacht een grote opkomst, mede dankzij een huis-aan-huis-folder (voor één keer ongewenst gepost) die bewoners hebben geïnformeerd over de nodige plannen.

Militaire Bezwaren

Een andere complicerende factor in dit dossier is de positie van Defensie. Vorige week liet Defensie weten dat windmolens en militaire oefeningen niet goed samengaan, wat mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. Helikopters en hoge windmolens zijn een gevaarlijke uitdaging tijdens militaire oefeningen voor onze kundige piloten. De uiteindelijke beslissing over de locaties voor de windturbines op militair terrein ligt in handen van het nieuwe kabinet, dat zich hierover nog moet uitspreken.

Politiek terugtrekken betekent “geen invloed”!

Indien de gemeente Soest zich alsnog terugtrekt uit het project, loopt zij het risico dat de provincie Utrecht, op verzoek van de landelijke overheid, alsnog de aanleg van een windpark afdwingt. Gemeenten die niet meewerken aan de regionale energieplannen verliezen daarmee invloed op de uiteindelijke beslissingen. Dit verklaart wellicht waarom de gemeenteraad van Soest heeft ingestemd met het voorstel, ondanks de lokale weerstand.

Als een van de zeven betrokken gemeenten tegen het gezamenlijke bod stemt, krijgt de provincie de leiding. Deze zomer beoordeelt de provincie of het voorstel van de regio Amersfoort voldoende duurzame stroom kan opleveren.

De toekomst is nog erg onzeker

De toekomst van windmolens bij Soesterberg blijft onzeker en is afhankelijk van de uitkomsten van verdere besprekingen tussen lokale overheden, provincie, Rijkswaterstaat en Defensie. Ondertussen blijft het actiecomité “Houd Soesterberg uit de Wind” zich inzetten tegen de komst van de windturbines. Zij proberen de lokale gemeenschap te beschermen en te mobiliseren tegen wat zij zien als een bedreiging voor hun gezondheid en leefomgeving.

De komende weken zullen wij de verdere ontwikkelingen volgen, waarbij duidelijk zal worden of de windmolens daadwerkelijk een plek zullen krijgen in de regio Soesterberg en onder welke voorwaarden dit zal gebeuren. De betrokkenheid van de inwoners en de reactie van de verschillende overheidslagen zullen cruciaal zijn in dit proces.

Voor- en tegenstanders afwachten

Het blijft afwachten hoe de gesprekken zich zullen ontwikkelen en welke beslissingen uiteindelijk genomen zullen worden. De kwestie van de windturbines bij Soesterberg blijft een complex en emotioneel beladen onderwerp dat de gemoederen in de gemeenschap voorlopig nog wel even bezig zal houden.

Live uitzenden?

Onze redactie overweegt de informatieavond maandagavond live uit te zenden op de bekende kanalen, maar daarover berichten wij op het laatste moment. Beslis mee! Laat het weten onderaan in het artikel of de redactie live moet gaan maandagavond!

10 COMMENTS

 1. Ja! Alsjeblieft dit livestreamen voor die met kleine kinderen enzo die niet bij kan zijn. Dat zou super zijn!

 2. Treffend: voorstanders energietransitie vs inwoners. Inwoners zijn vooralsnog de grote verliezers en grote baas Provincie Utrecht blijft buiten schot en dus buiten de media…

 3. Net ook op rtvutrecht een interessant artikel verschenen over participatie mogelijkheden voor voorstanders van de windmolens, voor inspraak en winstoogmerk. Ik heb mij er nog niet verder in verdiept maar meer info is te vinden via Cooperatie Windkracht Eemland.
  Om de berichtgeving hier onpartijdig te houden 😉

 4. Gooi die dingen neer in de polder in Soest. Waar is het onderzoeksresultaat dat deze plekken niet geschikt zijn en waarom is de plek bij Soesterberg wel geschikt. In Soest is er geen probleem met defensie, hoeven ze ook geen rekening mee te houden. Er wonen in de polder in Soest bijna geen mensen, dus ook geen probleem. Soest heeft hoge flats,. Uitzicht mag ook geen probleem zijn.

 5. @Susan, ja hoor participeren mag, als je eerst betaalt, en hoe meer je betaalt hoe meer ‘invloed’ krijg je. Met andere woorden naast alle materiële en immateriële schade die je als inwoner van Soesterberg sowieso al hebt door die vogelschredders in je achtertuin, mag je ook nog stevig financieel bloeden om er een misschien beetje voordeel van te hebben.
  Reken er op dat de coöperaties vol gaan stromen met rijke lieden uit andere dorpen die geen overlast zullen hebben; en o wat zal de provincie jubelen, kijk hoe enthousiast de burgers de windmolens omarmen.

 6. Susan. Kenmerkend. inwoners uit de gemeente Eemland, die zelf notabene simpelweg NEE heeft gezegd tegen de windmolens,binnen hun gemeentegrenzen, willen nu gaan participeren en voordeel behalen dmv hun eigen coöperatie .
  Het is makkelijk juichen als Soesterbergs vol wordt gebouwd met windmolens.
  Inderdaad ‘onpartijdigen’ profiteurs die er alleen zelf beter van willen worden en de lasten 20km verderop dumpen.

 7. Zet de windmolens zo gauw mogelijk neer. Ben die helikopters en straaljagers zat man man..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here