Afspraken betaalbare huurwoningen

Vertegenwoordigers van woningcorporaties Portaal, de Alliantie en Woonzorg Nederland, de lokale huurdersorganisaties en de gemeente Soest
Vertegenwoordigers van woningcorporaties Portaal, de Alliantie en Woonzorg Nederland, de lokale huurdersorganisaties en de gemeente Soest

De woningcorporaties Portaal, de Alliantie en Woonzorg Nederland, de lokale huurdersorganisaties en de gemeente Soest hebben samen prestatieafspraken gemaakt.

Deze afspraken gaan over het bouwen van sociale huurwoningen. Maar ook betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid van de wijken en wonen & zorg staan in de afspraken. De afspraken lopen van 2024 tot en met 2026 en zijn op 14 december door alle partijen ondertekend.

Meer betaalbare huurwoningen

Er is een tekort aan betaalbare woningen in Soest. In de prestatieafspraken is afgesproken om meer sociale huurwoningen te bouwen. Zo bouwt de Alliantie 162 sociale huurwoningen, waaronder de al gestarte bouw van 56 huurwoningen op de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Portaal heeft plannen om 213 nieuwe woningen te bouwen, onder andere door sloop-nieuwbouw. Gezamenlijk is afgesproken om tot 2030 plannen te maken voor nog eens 255 woningen. Op deze manier werken ze toe naar voldoende sociale huurwoningen in Soest.

Een betaalbare en duurzame woning

Betaalbaarheid is een belangrijk onderwerp in de prestatieafspraken. De betaalbaarheid van een woning hangt niet alleen af van de hoogte van de huur. Ook andere woonlasten spelen een rol en met name de energielasten. Vooral in de wat oudere, minder goed geïsoleerde woningen, kunnen kosten flink oplopen met de huidige energieprijzen. De gemeente Soest heeft daarom afspraken gemaakt over het verder verduurzamen van de woningen van de corporaties.

Wonen voor iedereen

Soest wil de doorstroming bevorderen. Om dit te doen proberen ze bijvoorbeeld de rol van de wooncoaches uit te breiden en ouderen te stimuleren om na te denken over het wonen als je ouder wordt. Daarnaast maken ze ook goede afspraken over het huisvesten en begeleiden van kwetsbare mensen.

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken gelden voor 3 jaar. Per jaar wordt een planning opgesteld met de concrete acties voor dat jaar.

1 COMMENT

  1. Laat men ook denken aan betaalbare vrije sector woningen. Deze mensen vallen steeds buiten de boot. Sociale huur is niet mogelijk en kopen vaak ook niet. En dan……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here