Eerste stap naar windturbines

Eerste stap naar windturbines
Eerste stap naar windturbines

Met nog enkele weken te gaan tot de verkiezingen voor de provinciale Staten op 15 maart, heeft de gemeenteraadsfractie van POS uit de gemeente Soest zich fel uitgesproken tegen het plaatsen van windmolens in de buurt van Soesterberg.

De fractie maakt zich zorgen over de mogelijke impact van de windmolens op de omgeving, waaronder op de gezondheid van omwonenden en de natuur. Het verzet van de gemeenteraadsfractie van POS richt zich niet alleen tegen het eerdere besluit van de gemeente Soest binnen de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES), maar nu met name ook tegen de provincie Utrecht.

Eerste stap gezet

Op 14 februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. Om een opwekcapaciteit van 1 TWh in 2030 te bereiken, is volgens de provincie een selectie van geschikte gebieden nodig. De omgeving van Soesterberg heeft hierin een prominente plek gekregen. De ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van donderdag 23 februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023 voor iedereen ter inzage.

Bijna 250 meter hoog

In de plannen is vooralsnog uitgegaan van een afstand van 400 meter tussen windturbines en geluidsgevoelige objecten (zoals woningen). Windturbines van bijna 250 meter hoog op deze korte afstand van Soesterberg zullen een enorme impact hebben op het woon- en leefklimaat van haar inwoners. Het is mogelijk zienswijzen op de plannen in te dienen en POS roept inwoners dan ook om dit massaal te doen.

Stem je voor of tegen windmolens?

Stemmen belangrijk voor Soesterberg

De fractie van POS roept de provincie Utrecht op om serieus te kijken naar andere opties voor duurzame energie en om het belang van de inwoners en natuur in de omgeving van Soesterberg niet uit het oog te verliezen. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht, roept de fractie van POS de inwoners van de provincie Utrecht op om te stemmen op partijen die zich hard maken voor bescherming van de directe leefomgeving van inwoners.

De gemeente Soest, maar ook Zeist en Leusden wordt opgeroepen om het verzet tegen de windmolens te steunen en zich samen met de fractie van POS in te zetten voor een betere oplossing.

Voor meer informatie en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen kunt u terecht op deze pagina van de provincie Utrecht: Ter inzage | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

8 COMMENTS

 1. Wordt Soesterberg zo langzamerhand het afvoerputje voor alle probleem dossiers van Soest?!?

 2. Joh hoe bijzonder. Windmolens, asielzoekers,vluchtelingen dump het maar in Soesterberg en als de bewoners iets willen? Dan zegt onze gemeente NEE. In Soest kan wel alles. Inderdaad Afvalput.!!!!!

 3. Overlast dieren en bewoners. Jaren geleden moest er van alles wijken voor ecoducten voor de dieren . Wandelroutes gingen dicht voor dassen en andere beschermende dieren. Geluidsoverlast vliegtuigen mocht niet meer. Maar…..dieren en bewoners mogen wel last van het geluid van de windturbines hebben

 4. Jongens en meiden.
  Geef het maar op.

  Oude Tempel
  Asielzoekers
  En nu windturbines, moet ik nog meer vertellen?

 5. Dat klopt, Het is een reactie geven op de plannen, meer niet. Je kunt direct aan de bestuurders laten weten wat de bewoners ervan vinden. Hopelijk plant het een zaadje dat meehelpt om een zienswijze te doen wijzigen. Het is al meer dan alleen klagen op FB of iets.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here