Plannen supermarkt roept weerstand op

Tweede Supermarkt in zicht!

In 2015 haalde het zowaar het landelijke nieuws: De spooksupermarkt gelegen aan de kruising van de Van der Griendtlaan met de Rademakerstraat.

Deze leegstaande supermarkt die voorheen door de Plus werd uitgebaat, maar na de verhuizing van de Plus verderop in de Rademakerstraat in een huurconflict alleen maar in naam diende als supermarkt: houdbare producten en bijna geen klanten. De afgelopen tijd zijn er meerdere ontwikkelingen omtrent de plannen voor een nieuwbouw supermarkt inclusief 40 appartementen op het complex. Strekkend van de voormalige supermarkt tot het bedrijfsverzamelcomplex met onder andere Ton de Groenteman. Medio 2023 was er onder buurtgenoten al een klankbordgroep waarin visies werden verzameld, en uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp bestemmingsplan.

De buurt in actie

Enkele buurtbewoners van de Koppenlaan en de van der Griendtlaan zijn in opstand gekomen tegen de plannen. In een opsomming aan punten stellen zij niet tegen een supermarkt te zijn, maar wel hoe de aan- en afvoer van vrachtwagens. Hieronder een screenshot uit de verkeersanalyseplannen van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan van der Griendtlaan
Rechtsboven in het rood een laad-los plaats op de van der Griendtlaan. De verwachte verkeersstromen van de vrachtwagens in het blauw.

De bewoners omschrijven ze dat zij verwachten dat er voor hen onaanvaardbare hinder zal ontstaan door de zware vrachtwagens, zowel in de vorm van geluidsoverlast als voor extra gevaarsetting voor fietsers die de populaire doorsteek nemen tussen de Winkelmanstraat met de Rademakerstraat en aansluitend doorfietsen naar Soesterberg Noord over de overkluizing naar het natuurpark Vliegbasis Soesterberg. Als extra punt werpen zij op dat de beklinkerde straat zelf hier niet op ingericht is.

Druk kruispunt

Al eerder kon je al lezen over signalen die ons bereikten over de drukte op het kruispunt. In dat geval was er sprake van een weerstand tegen het immens populaire (want goedkope) benzinestation dat voor gevaarlijke situaties zou zorgen tussen kruisend fietsverkeer, tankende automobilisten en een plots ophoudende stoep voor voetverkeer.

Met de laad-los installatie zou er nog een extra druk komen op dit toch al drukke kruispunt. Om de druk van extra parkeerplekken weg te nemen is de nieuwe supermarkt van zins om ruim 61 parkeerplekken op eigen terrein te maken, in het overzicht van de plannen van de supermarkt ingetekend aan de linkerkant.

Speculerend om het drukke kruispunt verder te ontlasten is de vakgroep mobiliteit van de Gemeente Soest met de ontwikkelaar overeengekomen dat de aanvoerroute Montgomoryweg – Koppenlaan – van der Griendtlaan favoriet is. De bocht aan de Koppenlaan – Van der Griendtlaan, een overigens überhaupt al krappe bocht, zou daarmee verruimd moeten worden. Zowel de favoriete aanvoerroute als de verruiming van de bocht zijn beiden volgens de bezwaar makende bewoners van beide straten dan ook onacceptabel.

De realisatie van de tweede supermarkt in de kern van het dorp is nog ver van een gelopen race. Binnenkort zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de plannen voor een tweede supermarkt.

20 COMMENTS

 1. Maak een rijroute voor vrachtwagens achter de supermarkt langs. Van der Griendtlaan erin- achter de supermarkt laden en lossen- en dan aan de Rademakerstraat er weer uit. Maak een aparte rijbaan voor de vrachtwagens. (Niet aanrijden door Koppenlaan (uitruk brandweer), maar via tunnel overkapping waar nu alleen fietsers door kunnen. Zie winkelcentrum Hoogzandveld in Nieuwegein!

 2. Je kan wachten op een verkeersinfarct aangezien het nu al een drukte van belang is. Tel daarbij nogeens 40 appartementen en dus 40 voertuigen bij op (minimaal) plus de aanloop van voertuigen, fietsers en wandelaars naar de nieuwe supermarkt. De wens van B&W om het brandstofpunt te verplaatsen kan je niet los zien wat de gemeente ons weer door de strot wil duwen. Belangen/tentakels van de eigenaar nieuwbouw zijn echter groot. Waarom niet nieuwbouw aan de overkant van de Amersfoortseweg. De overkluizing is er niet voor niets aangelegd maar om het dorp verder te ontsluiten. De nieuwe supermarkt kan dan tevens het woonwijk en de nog te bouwen woningen bedienen. Waardeloos besluit weer van B&W ten gunste van ………… 2 supermarkten naast elkaar en bijbehorend verkeer. Hoe verzin je en ga je daar mee akkoord? De ver van mijn bed show gemeente

 3. Wat een rare route voor zo grote vrachtwagen. Die gaat heen en weer steken op smalle straat. Voor fietsers /kinderen naar school lijkt het ook niet echt veilig. Vrachtwagen op rademakerstraat vaak opstopping van auto’s. Idee van Martjuh is beter.

 4. Wat denk je ervan op de plek van Kwantum/Leen Bakker,grote supermarkt meerdere winkels en 10 hoog bouwen.Parkeer plek zat en de oplossing huizen tekort iets opgelost.Iedereen blij Rademaker straat aantrekkelijker maken met meerdere senioren/betaalbare woningen en kleinere winkels .Lijkt me geen overbodige luxe.Maar ja,alles draait om geld toch?

 5. Inderdaad Johanna. Al eerder aangegeven. Waarom uit alle macht een supermarkt op die plek. Totaal idioot. Kwantum plek is een mooie optie!. Of op de plek van Renewi, een grotere supermarkt. Plek zat daar, goed bereikbaar met auto en fiets. Ook geen gehannes met vrachtwagens in het centrum.

 6. Helemaal mee eens. RENEWI hoort in deze tijd ook niet meer op deze plek nu de omgeving vol gebouwd gaat worden.

 7. Mij benieuwd hoe POS onze belangen gaat behartigen in deze kwestie. Mag toch hopen dat POS ook inziet dat deze plek niet in het belang van Soesterberg is en bv op een plek op Plekkepoel of omgeving zodat het wijk ook een supermarkt krijgt. Maargoed het zal allemaal wel weer besloten zijn gezien de financiële belangen van de eigenaar

 8. Ben helemaal eens met supermarkt op plaats waar Leen Bakker heeft gezeten prima plaats met woningen er boven.
  Kan daar ook Fitens heen en is de Rademakers straat ontlast

  • @HJ Schreurs, Sta niet achter geweld dus pas je tekst eens aan of de beheerder hier. Tevens zou je je stelling eens moeten onderbouwen dat de eigenaar van de Plus de bouw van de supermarkt tegen houdt. De enige die bezwaar hebben gemaakt zijn direct omwonende en dat is zeer begrijpelijk gezien de impact die het voor hun geeft

 9. Hopelijk betekent dit niet dat Ton de Groenteman verdwijnt; is er al iemand die met hem heeft gepraat?

 10. Mijn bezwaar richt zich voornamelijk op de verwachte verkeersdrukte en congestie die dit plan met zich mee zal brengen. Het artikel benadrukt de zorgen van buurtbewoners over de aan- en afvoer van vrachtwagens, met name in relatie tot de zware vrachtwagens die de laad-los plaats op de Van der Griendtlaan zullen gebruiken. Deze zorgen zijn gegrond, gezien de mogelijke geluidsoverlast en het extra gevaar voor fietsers die gebruikmaken van de nabijgelegen fietsroutes. Bovendien wordt in het artikel gewezen op de al bestaande drukte op het kruispunt, met name in relatie tot het populair benzinepompstation en het kruisend fietsverkeer. De toevoeging van een laad-los installatie voor de nieuwe supermarkt zal naar verwachting de druk op dit al overbelaste kruispunt verder vergroten, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers. Daarnaast benadruk ik mijn bezwaar tegen de voorgestelde aanvoerroute via de Montgomoryweg – Koppenlaan – Van der Griendtlaan, zoals gesuggereerd door de vakgroep mobiliteit van de Gemeente Soest. Deze route kan niet alleen de verkeersdruk op de betreffende straten vergroten, maar kan ook leiden tot onaanvaardbare situaties, zoals de noodzaak om de bocht aan de Koppenlaan – Van der Griendtlaan te verruimen, wat bezwaarlijk is voor bewoners van beide straten. Gezien deze bezwaren hoop ik dat de gemeenteraad en met name POS om het voorgestelde plan voor de bouw van de tweede supermarkt in Soesterberg zorgvuldig te heroverwegen. Er moet een grondig onderzoek worden uitgevoerd naar alternatieve locaties en verkeersoplossingen om de verkeersdrukte en congestie te verminderen en de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

 11. Er zijn diverse argumenten te bedenken voor de aanbouw van een supermarkt in Soesterberg op de bekende spooksupermarkt locatie. Hieronder worden een aantal genoemd:

  1. Toenemende vraag naar supermarktvoorzieningen: Uit statistieken blijkt dat de bevolking van Soesterberg de afgelopen jaren is gegroeid. Deze groeiende bevolking heeft behoefte aan supermarktvoorzieningen in de buurt. Door een supermarkt te openen op de leegstaande locatie kan aan deze vraag worden voldaan.

  2. Economische impuls voor de buurt: De aanbouw van een supermarkt zal zorgen voor een economische impuls voor de buurt. Het zorgt voor werkgelegenheid en trekt ook andere winkels en horecagelegenheden aan, wat de levendigheid van de buurt ten goede zal komen.

  3. Voorkomen van verloedering: Een leegstaand pand kan zorgen voor verloedering van de buurt. Door de locatie te herontwikkelen en er een supermarkt te vestigen, wordt dit voorkomen en blijft de buurt aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

  4. Gemak voor de bewoners: Het openen van een supermarkt op de leegstaande locatie zorgt ervoor dat de bewoners van Soesterberg gemakkelijk hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Ze hoeven niet meer ver te reizen om bij een supermarkt te komen, wat zorgt voor een betere levenskwaliteit.

  Al met al zijn er dus genoeg redenen om te pleiten voor de aanbouw van een supermarkt op de bekende spooksupermarkt locatie in Soesterberg. Het zal niet alleen aan de vraag van de bewoners voldoen, maar ook zorgen voor een economische impuls en het voorkomen van verloedering van de buurt. Met een goed uitgedacht plan kan dit een win-win situatie zijn voor alle betrokken partijen.

  • Duidelijk een reactie van de eigenaar en bezitter panden die kost wat het kost op deze plek te bouwen ipv bijvoorbeeld aan de overzijde van de Amersfoortseweg zodat daar ook voor het wijk een supermarkt komt en de verkeersdrukte gespreid wordt. Maarja het grote geld he ipv denken aan de inwoners en het woongenot nabij de locatie

 12. Het argument dat er zorg is om de extra drukte van vrachtwagens die laden en lossen op een kleine kruising kan weerlegd worden door te wijzen op mogelijke oplossingen voor dit probleem. Bijvoorbeeld kan er een specifieke laad- en loszone worden gecreëerd, met specifieke tijden waarop vrachtwagens mogen laden en lossen. Daarnaast kan er gekeken worden naar alternatieve routes voor vrachtwagens, zodat de drukte op de kruising wordt verminderd. Verder kan er geïnvesteerd worden in verkeersmanagementmaatregelen, zoals verkeerslichten of verkeersborden, om de verkeersstroom in goede banen te leiden. Met de juiste planning en maatregelen kan deze zorg worden aangepakt en kunnen de voordelen van het openen van een supermarkt opwegen tegen de mogelijke nadelen van extra vrachtverkeer.

  • Karel, jij hebt zeker ook het verkeersplan geschreven voor de eigenaar ? Gewoon tenenkrommend hoe daar gespeeld wordt met de harde werkelijkheid van de verkeersdrukte en parkeerproblemen. Maarja “de slager keurt zijn eigen vlees” en de gemeente hobbelt daar achter aan.

 13. Als ik de weerstand zo lees, begrijp ik waarom Soesterberg is wat het is en er zoveel mensen naar Den Dolder rijden voor boodschappen. Den Dolder is een plaats met 4.500 inwoners. Soesterberg heeft er 7.500 en dat is nog zonder de inwoners van de wijk Sterrenberg dat onder Huis ter Heide/Zeist valt. Het winkelaanbod in Den Dolder staat echter in geen enkele verhouding tot het aanbod in Soesterberg.

  • Dat wordt alleen maar erger bij 2 supermarkten die elkaar gaan bevechten. Daar is voor een slager, bakker, groentewinkel niet tegenop te boksen vwbt prijzen

 14. Extra supermarkt is niet nodig, wel meer woningen voor alleenstaanden of senioren. En dan bijv een Aldi of Lidl bij de oude Kwantum bouwen, dan ook geen extra zwaar verkeer in het dorp.

  • Plan is allang besloten gezien de eigenaar de halve Rademakerstraat bezit en de gemeente er achteraan hobbelt. Ook POS gaat akkoord helaas ondanks de belangen van de Soesterbergers.
   Het zou inderdaad een mooie kans zijn nu het plan op het terrein van de Kwantum niet doorgaat en weer in de verkoop gaat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here