Mogelijk intensiever gebruik oefenterreinen

Mogelijk intensiever gebruik oefenterreinen
Mogelijk intensiever gebruik oefenterreinen

Soesterberg, omringd door militaire terreinen van Defensie, staat voor een periode van verandering en intensivering van militaire activiteiten.

De afgelopen jaren hebben explosies en oefeningen met militair materieel al regelmatig de rust verstoord, maar de komende jaren belooft het nog drukker te worden. Defensie heeft plannen om de oefenterreinen rondom Soesterberg intensiever te gaan gebruiken en zelfs uit te breiden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot bezorgdheid bij de gemeente Soest, die zich inzet voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Zorgvuldige afweging noodzakelijk

Het ambitieuze voornemen van Defensie raakt niet alleen de directe omgeving van Soesterberg, maar heeft ook bredere implicaties voor de regio. De gemeente Soest heeft daarom een zienswijze ingediend bij Defensie in Den Haag, waarin zij pleit voor een zorgvuldige afweging van belangen en een integrale aanpak van de ontwikkelingen. De gemeente benadrukt het belang van samenhang tussen de plannen van Defensie en andere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, energietransitie en mobiliteit.

Overlast voorkomen

Een van de belangrijkste punten van zorg is de impact van de uitbreiding van militaire activiteiten op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners en ondernemers in Soesterberg en omgeving. Geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en verstoring van de natuurlijke omgeving zijn slechts enkele van de mogelijke gevolgen die de gemeente wil voorkomen of minimaliseren. Daarnaast wil de gemeente actief betrokken worden bij de planvorming en besluitvorming rondom de uitbreiding van militaire activiteiten, om zo de belangen van haar inwoners te kunnen behartigen.

Bezorgdheid aangewakkerd

De recente publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door Defensie heeft de bezorgdheid verder aangewakkerd, omdat deze plannen mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals de uitbreiding van industrieterrein Richelleweg en duurzame energieprojecten wind- en zonenergie. De gemeente Soest dringt er daarom bij de Rijksoverheid op aan om de samenleving niet onevenredig te belasten en omwonenden actief te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Evenwicht in belangen

Soesterberg staat voor een uitdagende periode, waarin het evenwicht moet worden gevonden tussen de belangen van Defensie, de lokale gemeenschap en de bredere maatschappelijke opgaven. Het is volgens de gemeente Soest aan betrokken partijen om constructief samen te werken en te streven naar een evenwichtige en duurzame toekomst voor Soesterberg en haar omgeving.

4 COMMENTS

  1. Oefenterrein ligt er al jaren, langer dan de meeste mensen er wonen. Woon er zeg pas 3 jaar, maar zie het totaal niet als overlast. Vind het zelfs wel “gezellig” en voor een goed doel. Vind gewoonweg dat men niet zo moet klagen, gewoon laten door gaan en lekker laten oefenen.

  2. Gemeente Soest wil wel van die grote windmolens langs de snelweg laten plaatsen terwijl het energienet overvol is. Hierbij houden ze geen rekening met de burgers.
    Nu gaan ze zich ineens druk maken om oefeningen op de leusderheide en de vlasakkers vanwege “geluidsoverlast”. Vroeger werd er veel meer geschoten en geknald. . Gooi de vliegbasis maar weer open, dan kan er ook geen aanvliegroute komen voor al die vluchten van en naar Schiphol.

  3. Lachwekkende instelling van de gemeente Soest.. Zich inzetten voor een goede en gezonde leefomgeving. Ik ben blij met die oefeningen die van belang zijn voor onze veiligheid.
    En de gemeente Soest ondertussen ((samen met Zeist en Leusden) mega windmolens willen laten plaatsen op nog geen km afstand en het bos bij de Oude Tempel grotendeels kappen voor woningbouw en de das verjagen. Zo hypocriet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here