Geen windmolens Kamp van Zeist

Geen windmolens Kamp van Zeist
Geen windmolens Kamp van Zeist

De provincie Utrecht heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om windenergie op te wekken. Tot ieders verbazing blijkt de gemeente Zeist (Kamp van Zeist) niet geschikt te zijn voor grote windturbines.

Onderzoek gemeente Zeist

De provincie Utrecht had, samen met de gemeenten, afgesproken dat er in 2030 een kleine 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit zou worden opgewekt. Om dit te realiseren besloot Gedeputeerde Staten 27 gebieden in de provincie Utrecht, die het meest geschikt waren voor het opwekken van windenergie, aan te wijzen. Dit besluit werd genomen na grondig en onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van windmolens en een zwaarwegend advies van het burgerforum. Er werd ook gekeken naar de haalbaarheid van aansluiting op het elektriciteitsnet en de mogelijkheden voor lokaal eigendom. Inmiddels is er een tussentijdse balans opgemaakt en bemerken we een belangrijke koersverandering voor Zeist en Soesterberg.

Kamp van Zeist blijkt niet geschikt

De locaties langs de A12 en Kamp van Zeist nabij Soesterberg werden afgelopen maanden meegenomen in een onderzoek van de provincie Utrecht en nu blijken de locaties niet geschikt te zijn voor het plaatsen van hoge windturbines. Er is gebleken (zoals op de website van de provincie staat beschreven) dat er genoeg andere locaties te vinden zijn die beter geschikt zijn om deze beoogde doelstellingen voor 2030 te behalen. De kans dat er windmolens (moeten) komen in de gemeente Zeist en vlakbij Soesterberg lijkt daarmee verdwenen.

Bosrijke omgeving Zeist bespaart van turbines

Het enige gebied in de buurt van Zeist dat wél in aanmerking komt voor de plaatsing van windturbines, is het weiland tussen de A28 en de Universiteitsweg op het grondgebied van de gemeente De Bilt. Dit gebied biedt plek voor maximaal twee windturbines. De provincie ziet er het liefst minimaal drie, maar neemt dit gebied toch mee in de verdere zoektocht naar definitieve plaatsen.

De plannen voor hoge windtorens nabij Soesterberg is van de baan en dat is voor veel inwoners een geruststelling. Met regelmaat waren er protesten tegen de voorgenomen hoge windmolens bij Soesterberg en ook verschillende petities werden ondertekend. Het bosrijke Kamp van Zeist blijft bespaart van hoge windturbines en de klimaatdoelstellingen blijven overeind, een win-win situatie. 

6 COMMENTS

 1. Eindelijk eens een keer goed nieuws 😁😁.
  Blij dat er nabij de bebouwde kom van Soesterberg geen windmolens komen. Er zijn zat andere manieren zoals zonnepanelen om stroom op te wekken.

 2. Zo krijg je weer wat meer vertrouwen in de politiek (op provinciaal niveau). Op gemeentelijk niveau is schandalig geacteerd… we proppen die molens wel in een hoek.. 95% van de inwoners woont daar heel ver vandaan (zeker Soest). Onze stembiljetten voor de gemeente gaat dan ook direct de container in..

 3. Waar lezen jullie dat Kamp van Zeist niet meer meedoet? Ik lees in de onderbouwing van de provincie: ‘De provincie heeft gehoor gegeven aan het verzoek van gemeente Zeist om de locaties Kamp van Zeist en het gebied langs de A12 te onderzoeken in het planMER windenergie provincie Utrecht zodat de gemeente in de periode van 6 maanden vanaf begin 2024 een afweging kan maken op basis van milieu-informatie over alle onderzochte gebieden.’ Er is dus niets van de baan, Zeist mag er gewoon mee verder als ze dat willen.

  Daarnaast zie ik gebied 84 op de kaart hetgeen wel degelijk aangewezen wordt als een van de meest kansrijke gebieden, en de grens van dat gebied is exact aan de overkant van Soesterberg. En lees eens verder in de onderbouwing wat men verwacht van gebied 84. Weinig milieu-effecten, hoge capaciteit, nadrukkelijk interesse, wel enkele kantekeningen maar ‘Met deze kanttekening wordt onderzoeksgebied 84 opgenomen in de bundel meest kansrijke gebieden.’
  En de Soesterbergers die er straks last van gaan krijgen: ach, die moeten maar niet zeuren. Het heilige burgerforum waar waarschijnlijk geen enkele Soesterberger lid van is geweest heeft besloten dat die nog wel wat extra overlast erbij kunnen hebben.

 4. In de onderbouwing van de provincie staat onder meer:

  Gebied 84 (langs de A28) is door gemeente Soest en gemeente Amersfoort aangedragen voor hun eigen grondgebied en was ook opgenomen in de RES 1.0 van de regio Amersfoort. Het overgrote deel van onderzoeksgebied 84 valt echter op het grondgebied van gemeente Leusden, die geen voorkeur voor dit gebied heeft aangegeven. Onderzoeksgebied 84 zal dan ook niet als gebied waaraan de gemeente de voorkeur geeft worden aangeduid.

 5. @Hans
  Nee, niet als voorkeursgebied van de gemeente maar wel als een van de meest kansrijke. Zie alle overige besprekingen van gebied 84. En de provincie bepaalt straks toch zelf waar de vogelschredders komen te staan als gemeenten niet meewerken.

 6. De gemeente Leusden mag dit dan niet als voorkeursgebied hebben opgegeven. De provincie doet dit wel en onderzoeksgebied 84, waar Soesterberg aan grenst blijft onveranderd terugkomen. Oftewel, als onderzoeksgebied 84 in uitvoering wordt gebracht, heeft dit zeker grote nadelige consequenties voor Soesterberg gezien de hoogte van de turbines. Het rooskleurige beeld wat in dit artikel wordt geschetst dat Soesterberg dit bespaard blijft, zie ik toch echt anders.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here