Verhuisplannen dassen Oude Tempel

Verhuisplannen dassen onduidelijk
Verhuisplannen dassen onduidelijk

Het project- of programmabureau Hart van de Heuvelrug lanceerde enige jaren geleden “groen voor rood” en “rood voor groen”, oude stenen voor ambitieuze groene projecten zoals ecoducten, nieuwe bosgebieden en groene corridors.

De term: rood voor groen

Neem het ecoduct over de N237. Het ecoduct Boele Staal over de provinciale weg N237 bij Soesterberg (ruim 21 miljoen Euro) werd de natuurlijke of ecologische verbinding, de zogenaamde natuurbrug, tussen twee versnipperde Utrechtse bosgebieden. Diverse diersoorten uit het hoge noorden en lage zuiden rennen, lopen, springen of kruipen volgens natuurdeskundigen hedendaags over deze veelbesproken natuurbrug zonder enige belemmering. Ongestoord genieten ze van hun uitgestrekte habitat, verbonden door natuurbruggen en unieke bospassages in onze provincie Utrecht. Deze kostbare groenprojecten zijn uiteraard nuttig voor onze natuur, maar ze kosten veel geld dat moet worden terug verdiend door met name woningbouw.

De term: groen voor rood

Ambitieuze ecologische projecten zoals een ecoduct of het op termijn teruggeven van Kamp van Zeist aan de natuur kosten veel geld en die moeten volgens het projectbureau Hart van de Heuvelrug terug verdiend worden door de verkoop van nieuwe woningen, realiseerbaar op verworven groene gebieden zoals de Oude Tempel, de zogenaamde sorties (Noord) en reeds ontgonnen Groene Hoogte. Uniek groen, dat tientallen jaren ongeremd heeft kunnen groeien tot prachtige ‘historisch’ bosgebieden, kenmerkend voor het dorp Soesterberg. De sorties en Groene Hoogte aan de rand van Soesterberg zijn of worden reeds omgetoverd tot volwaardige woonwijken, maar het bosgebied de Oude Tempel ontwikkelen tot natuur-inclusief wonen stuit nog steeds op enorm veel weerstand.

Ontwikkeling gaat door 

Historische bomen, stikstofbeleid, vleermuizen, hazelwormen, dassenburchten en bezwaarprocedures zorgen voor een de nodige vertraging in de herontwikkeling en diverse alternatieve bouwlocaties worden door verschillende actiegroepen opgeworpen om het oude bosgebied aan de rand van Soesterberg te besparen. De provincie Utrecht en gemeente Soest, die beiden onderdeel uitmaken van het projectbureau Hart van de Heuvelrug, gaan toch ondanks deze vele bezwaren onverminderd door met de realisatie van gemaakte afspraken binnen het projectbureau. Volgens politieke uitspraken van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) “hangt de rekening van alle gerealiseerde groenprojecten als een zwaard van Damocles boven ons hoofd, we kunnen niet uit de trein springen en gemaakte afspraken naast ons neer leggen”, aldus fractieleider Jan Paauw in soortgelijke strekking tijdens een raadsvergadering.

Ondanks alternatieve bouwlocaties

Volgens diverse protestgroepen en politieke partij POS zijn er genoeg redenen om alternatieve bouwlocaties te onderzoeken, maar met de politieke steun in de rug van Gedeputeerde Staten gaat de ontwikkeling en realisatie met grote waarschijnlijkheid toch door en ziet de gemeente Soest geen enkele reden om af te wijken van de plannen. Ook de beschermde diersoorten in het bosgebied kunnen het voorgenomen bouwproject op de Oude Tempel niet de das om doen.

De das krijgt veel ruimte

Het veelbesproken bosgebied de Oude Tempel aan de rand van het dorp, heeft zich jaren kunnen ontwikkelen tot een adembenemend bosgebied. De flora en fauna op de Oude Tempel wordt steeds mooier en beschermde diersoorten betreden met regelmaat het dorpse bosgebied. Nabijgelegen dassenburchten bewijzen de aanwezigheid, met nachtkijkers en camera’s worden de beschermde diersoorten door voor- en tegenstanders in de gaten gehouden.

Volgens de gemeente Soest krijgen de Soesterbergse dassen straks een enorme habitat voorgeschoteld in Overijssel, maar allereerst vindt er een breed veldonderzoek plaats dat moet uitwijzen hoe en of deze beschermde diersoorten verplaatst kunnen worden naar Overijssel. Zodra deze resultaten bekend zijn zal volgens het college van Soest de verwachte verhuizing plaatsvinden, met vangkooien en het afzetten van kavels zullen de dassen vakkundig worden opgevangen.

In 2017 werd door de provincie Utrecht een ontheffing verleend voor het vangen en verplaatsen van de dassen naar een ander gebied. Inmiddels is in Overijssel een enorm uitzetgebied gevonden met enkele tientallen kilometers leefgebied, een hoeveelheid groter dan het bosgebied de Oude Tempel.

De stand van zaken voor vandaag

Volgens Rob de Kuijer van het actiecomité Oude Tempel is het feitelijk nog géén verloren race. Een aantal partijen bij de Provinciale Staten hebben moeite met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de onlangs ingediende motie afhandelde. Dit zal 25 oktober aanstaande aan de orde komen tijdens de Statenvergadering. Daarnaast is de Stichting Ontwikkeling behoud Erfgoed Soest-erberg een bezwaarprocedure opgestart tegen de verplaatsing van de dassen.

Er is nog een lange weg te gaan, zal het historische Oude Tempelbos behouden blijven of komen er driehonderd natuur inclusieve woningen? De dassen maken zich in ieder geval nergens druk over, ze hebben de koffers nog niet gepakt om te gaan verhuizen naar Overijssel. Ze wachten de resultaten van het veldonderzoek geduldig af alvorens de  comfortabele burchten te verlaten nabij de Oude Tempel.

7 COMMENTS

 1. Neem het ecoduct over de N237. Het ecoduct Boele Staal over de provinciale weg N237 bij Soesterberg (ruim 21 miljoen Euro) 😂😂 Die is voor Joker neergezet….geen énkele dier komt erover heen, gezien er HEKKEN ervoor staat. We noemen dit geld over de balk gooien.😡😡en van dat geld kon je járen geleden vele sociale woningen bouwen!! Tempel Bos daar leven vele dieren en ook de dassen en láát ze met rust. Géén huizen bouwen in onze eeuwen oude bos…..Bouwt liever op TBS terrein in Soest .👍👍

  • hekken bij het ecoduct zijn voorzien van onderdoorgangen, reeenpoorten, vleermuistoren en dergelijk. Insecten en reptielen laten zich niet door gaas tegenhouden. Er is een monitoringsonderzoek uitgevoerd op het ecoduct naar het gebruik van reeën en middelgrote zoogdieren. De onderzoeksmethode betrof het plaatsen van zeven wildcamera’s. Twee daarvan zijn geplaatst bij de twee reeënpoortjes. De reeënpoortjes worden gebruikt door das, ree en vos. Deze drie soorten zijn ook het meest frequent op de camera’s vastgelegd. Konijn, haas, boommarter en bunzing zijn ook vastgesteld. Voor ree en vos lijkt het ecoduct zeer functioneel. Tevens waargenomen das, boommarter, bunzing en marter.

   • Dus eerst de feiten kennen Meggy voordat je weer onwaarheden plaats hier enkel in je eigen belang.

 2. Gemeente Soest os al haar tijd en lools aan het verkwanselen
  Wij willen geen nieuwbouw in hwt Tempelbos en het is niet eens betaalbaar! En laat het bos met rust. Er ligt nog genoeg terrein braak. Ga geen stomme storage boxen bouwen langs de Richelleweg. Maar.bpuw starters woningen en sociale huurhuizem

 3. Nu weet ik niet of de dassen nog wel
  leven door de stank en de vele hondenstront en hun bazen die lopen in het bos.maar inderdaad bouw woningen ipv storage boxen , die zijn volop te huur in Amersfoort.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here