Participatie gestart naar windmolens langs A28 en Vlasakkers

Participatie gestart naar windmolens langs A28 en Vlasakkers
Participatie gestart naar windmolens langs A28 en Vlasakkers

Het streven naar duurzame energie neemt in Soest en Soesterberg een belangrijke plaats in, en om deze transitie te bewerkstelligen is het noodzakelijk om lokaal zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken.

Om deze reden heeft de gemeenteraad van Soest zoekgebieden aangewezen waar wordt onderzocht of en hoe windmolens en zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Onlangs is een onderzoek gestart naar twee van deze zoekgebieden, namelijk het gebied langs de A28 en een gebied langs het spoor ter hoogte van de Vlasakkers.

Effecten Zonnepanelen en windmolens worden onderzocht

De gemeente heeft een intentieverklaring opgesteld voor het starten van deze onderzoeken, waarbij de effecten van zonnepanelen en windmolens op de omgeving worden onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijke effecten op natuur en gezondheid, zoals geluidsoverlast en slagschaduw. Het is belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over de onderzoeksvraag en hun input wordt dan ook op prijs gesteld.

Verkennende fase

Momenteel bevindt het project zich nog in de verkennende fase, waarbij informatie wordt verzameld om te bepalen of het plaatsen van windmolens haalbaar is. Dit gebeurt door onafhankelijke specialisten die de mogelijke gevolgen in kaart brengen. Het project, genaamd ‘Zon en wind langs A28 Amersfoort-Utrecht‘, bestrijkt het gebied van knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht tot aan de Poort van Amersfoort (knooppunt Hoevelaken), inclusief het defensieterrein Vlasakkers en de Leusderheide. Het is overigens een gezamenlijk initiatief van verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat, gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht, RVO, Defensie, en ProRail.

Participatie komt daarmee langzaam op gang

Diverse mensen worden betrokken bij verschillende fases van het project, waaronder de huidige verkennende fase. Gesprekken met belangengroepen en sleutelfiguren vinden plaats om input te verzamelen over het onderzoek. Het is belangrijk op te merken dat de keuze voor de technieken (zonne- en windenergie) en de locaties al zijn vastgesteld door de gemeenteraad in 2021. Er zal dan ook niet in de voorgenomen participatie over deze genoemde technieken en locaties gesproken gaan worden. Het onderzoek en de participatie loopt tot de zomer van 2024, waarna alle betrokken partijen besluiten of en hoe ze verder willen met het MEGA-project.

Gemeente Soest gaat ook in gesprek

De gemeente Soest blijft zich inzetten voor een duurzame toekomst en zoekt actief naar manieren om lokale energieopwekking te bevorderen. “De input van inwoners speelt hierbij een cruciale rol, en door gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen hopen ze als gemeente een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van onze leefomgeving en het verminderen van de CO2-uitstoot”, aldus de woordvoerder van het projectbureau RVO.

Aankomende 15 maart start een eerste participatie “Zon en wind langs de A-28 Amersfoort-Utrecht” in het gemeentehuis van Soest, onder aanvoering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Diverse organisaties, belangengroepen of sleutelfiguren zijn persoonlijk uitgenodigd om mee te denken hoe men verder moet met dit megaproject.

Meer informatie: https://www.energieoprijksgrond.nl/A28/default.aspx

6 COMMENTS

 1. Over mensen die meer willen weten over participatie / vragen / etc.

  Waar kan ik terecht bij vragen of zorgen over het project?
  Voor vragen over het project (of wanneer u zich grote zorgen maakt) kunt u terecht bij uw gemeente. Ook kunt u een vraag stellen via het contactformulier op deze website. Op het contactformulier kunt u ook aangeven of u wilt meedenken in het vervolgtraject.

  Kan ik meedenken?
  Ja dat kan. Om de omgeving goed te informeren en te betrekken, start er eerst een participatietraject over het onderzoek. Het belangrijkste doel van deze participatie is het informeren en gelijktijdig ophalen van meningen en wensen uit de directe omgeving over de onderzoeken. We benaderen gericht belangengroepen, eigenaren, bedrijven en bewonersgroepen.

  Daarnaast is er voor iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen over de onderzoeksfase. Ook kan iedereen inbreng leveren op de vraag: “Welke onderwerpen wilt u aanvullend op de onderzoeksvragen, graag onderzocht zien?”. Dat kan via het contactformulier.
  https://www.energieoprijksgrond.nl/Beheer/Formulierenmodule/2618507.aspx

  Waarover kan ik meedenken?
  Het projectteam gaat graag met u in gesprek. Inbreng is mogelijk op wat wordt onderzocht. Het type opwektechnieken (het wat) en de locaties die worden onderzocht (het waar) in het onderzoek is in de RES bepaald.
  In de onderzoeksfase kunt u meedenken over de onderzoeksvraag.

  In de vervolgfases is het ook mogelijk om mee te denken. Hoe precies is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. Ook is het afhankelijk van de voorkeurslocaties die voortkomen uit het onderzoek van de provincie. De gemeenten nemen een besluit over de vervolgstappen. Dit doen zij op basis van het onderzoek van de provincie en het onderzoek van het OER-traject. Daarom kunnen we nu nog niets zeggen over de participatie in het vervolgtraject. Daar informeren we u later over.

 2. … voor wie op 11 januari j.l. n.a.v. het jubelverhaal hier op de site dacht dat het krankzinnig idee van Mega-vogelschredders aan de overkant van ons dorp van de baan was. Niets is minder waar.
  En de mooie praatjes van de gemeente Soest over cruciale rol input bewoners en burgerparticipatie – wie in Soesterberg gelooft dat nog?

 3. Als het maar ver weg van Soest zelf is, zodat ze er zelf geen last van hebben. Maar wel alle subsidies/ tegemoetkomingen van het Rijk naar binnen harken. Begonnen met de Amerikanen wat ze een klap geld heeft opgeleverd tot… vul zelf maar in. Onder aan de streep is dat nogal wat. Wie heeft de cijfers?

 4. Als ik het zo lees is alles al in kannen en kruiken.

  Het wat en het waar is al bepaald in de RES en ligt dus vast. Wat hebben wij nog in te brengen dan?

 5. De waanzin ten top. Vanaf alle prachtige plekken op de leusderheide evenals vanuit alle plekken in ons dorp zullen deze reusachtige monsters te zien zijn.
  Niet op een industrieterrein ergens in Soest west maar op één van de mooiste plaatsen van Utrecht.
  Ga eens kijken naar de windmolens in Houten. Ons voorland!
  Angstaanjagend. Wie kan dit wanbeleid nog stoppen?

 6. Ongelofelijk. Ze gaan het dus echt doen. Soesterberg als afvalputje voor de hele regio. Amersfoort, Soest, Leusden en Zeist lossen hun problemen op door hele hoge, veel lawaai makende windmolens te plaatsen in/bij Soesterberg. Zo deden Zeist en Soest dat ook al met vluchtelingen. En trots dat ze zijn op hun bijdrage aan het maatschappelijke belang. Walgelijk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here