De aanleg van het zandgat vijftig jaar geleden

De aanleg van het zandgat vijftig jaar geleden
De aanleg van het zandgat vijftig jaar geleden

Het is de Lawn Tennis Vereniging (LTV) Soesterberg, die dit jaar 2024 haar 50-jarig bestaan viert met een scala aan feestelijke activiteiten, waaronder een nostalgische reünie op 30 april.

Omdat het feest is aan de Kerklaan Soesterberg besteden wij als redactie uitgebreid aandacht aan een halve eeuw sportiviteit met een inhoudelijk vierluik op onze website.

Het tweede deel van de vierluik; de aanleg van het tennispark

Parallel aan het initiatief uit Soesterberg om te komen tot aanleg van een tennispark, was de Soester ondernemer Otto Zoetelief in gesprek met de gemeente Soest, over mogelijkheden in hetzelfde zandgat een skihelling te kunnen aanleggen, met de bedoeling die commercieel te kunnen exploiteren; in die tijd nog heel bijzonder. Tegen al deze plannen met het zandgat werd formeel bij de gemeente Zeist nog bezwaar gemaakt door de toenmalige Stichtse Milieufederatie uit Doorn, die eiste dat de gemeente Zeist de oorspronkelijke bestemming “bos” zou handhaven.

Bezwaar vanuit de provincie Utrecht

Later dat jaar, keurde Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de plannen aanvankelijk af, omdat deze op juridische gronden strijdig werden geacht met uitbreidings- en bestemmingsplannen van de gemeente Zeist. De gemeente Soest had in maart 1974 echter al voorlopige toestemming verleend voor aanleg van een sportveldencomplex op het grondgebied van Zeist, bestaand uit twee korfbalvelden, twee verharde tennisbanen, een ruimte voor clubgebouwen, een vrije speelruimte en een skihelling. Hiertoe werd in mei 1974 formeel de LTV Soesterberg opgericht, aanvankelijk bestaand uit 55 leden. In november van datzelfde jaar mocht al het 200e lid worden verwelkomd.

Uiteindelijk begon de aanleg

Na een juridisch steekspel tussen Zeist en Soest kwam Gedeputeerde Staten van Utrecht in de loop van 1976 tot ieders vreugde met het besluit dat met de aanleg van het sportpark aan de Kerklaan gestart kon worden. De gemeente Zeist, op wiens grondgebied het sportpark moest worden gerealiseerd, zou de gemeente Soest ook de bouwvergunning verlenen voor het bouwen van de clubgebouwen. Soest stelde hiervoor een budget beschikbaar van 440.000 gulden.

Het begin van vier gravelbanen

Dit alles resulteerde er in dat op zaterdag 16 april 1977 de eerste vier gravelbanen van de LTV Soesterberg bij wijze van symbolische opening konden worden ingespeeld door de toenmalige wethouder Sport van de gemeente Soest, dhr. Plomp. Ruim 1,5 jaar later, augustus 1978, vond de feestelijke oplevering van het clubgebouw plaats door de toenmalige burgemeester van Soest, mevrouw Corver-van Haaften, die daarbij de historische woorden sprak: “dat de Soesterbergse tennisvereniging nu beschikte over een prachtige accommodatie en nu ook maar eens moest leren dankbaar te zijn”.

In de tussentijd vonden zaken als wedstrijdleiding etc., vanwege het nog niet beschikbaar hebben van een adequaat clubonderkomen, plaats vanuit een naast de banen geplaatste caravan, beschikbaar gesteld door één van de leden.

Maar het verhaal gaat verder…

De weg naar nog meer sportiviteit werd ingezet door onder andere de inschrijving bij de Tennisbond KNLTB. In het volgend artikel van deze vierluik duiken we in het vervolg. Blijf ons volgen voor nog meer leuk nieuws uit het dorp!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here