Kamer twee in voorbereiding

Terrein Elma wordt woonwijk
Terrein Elma wordt woonwijk

Veel inwoners zijn bekend met het Masterplan voor Soesterberg, waarin ook opgenomen de ontwikkelingen van Noord als transformatie naar een aantrekkelijk woongebied.

In 2009 werd het Masterplan voor Noord opgesteld met een ruime ambitie om het huidige bedrijventerrein op Soesterberg Noord stap-voor-stap (Kamer 1, 2 en 3) te transformeren tot een aantrekkelijk woongebied. Inmiddels zijn aan de Noorwestelijke rand van het gebied alle bedrijfsactiviteiten verplaatst of beëindigd, neem bijvoorbeeld de Sterrenbergweg en Batenburgweg waar ook de firma Hypsos gevestigd was. Deze laatstgenoemde firma is enkele jaren geleden verhuisd naar de Richelleweg in Soesterberg. Opvolgend werd het eerste deel van het voormalige industrieterrein op Noord als nieuwe woonwijk (Kamer één) succesvol getransformeerd met hoogbouw, tientallen appartementen en woningen.

Elma terrein: Kamer twee, wordt eveneens woonwijk 

Voor het bedrijventerrein, waar voorheen de firma Elma BV gevestigd was, zijn eveneens grootse plannen om dit te transformeren tot nieuwe woonwijk met ca. 30 woningen per hectare. In de jaren negentig vlogen er nog dagelijks vliegtuigen over en kon er niet gebouwd worden vanwege militaire- of strategische beperkingen en geluidshinder. Maar inmiddels zijn deze beperkingen verdwenen en wordt iedere centimeter grond benut voor toekomstige woningbouw. De firma Elma verhuisde eveneens naar de Richelleweg, zodat ook dit voormalige industrieterrein op Soesterberg Noord kan worden getransformeerd tot nieuwe woonwijk van Soesterberg. De plannen voor de zogenaamde “Kamer twee” liggen inmiddels ter inzage bij de gemeente Soest.

Bestemmingsplan “Kamer twee” ter inzage

In 2021 werd nog tijdens de Coronapandemie een digitale participatie georganiseerd door de provincie Utrecht over de ontwikkeling van betreffende kamers. Inmiddels ligt het nieuwe bestemmingsplan voor de zogenaamde “Kamer twee” ter inzage bij de gemeente Soest. Van bodem-, boom, en luchtonderzoeken, stikstofanalyses en munitie, er ligt een behoorlijke brede basis voor de ontwikkeling van wederom een nieuwe woonwijk in Soesterberg Noord. Met de beoogde diverse type en (voornamelijk duurdere) prijsklasse woningen wordt er volgens Soest concreet invulling gegeven aan het programma Hart van de Heuvelrug, een bijzondere ‘groen voor rood’ overeenkomst tussen provincie, Zeist en Soest. Inmiddels is de bestemmingsprocedures op gemeentelijk niveau opgestart en kunnen inwoners reageren op deze ambitieuze plannen. 

Het gehele plan is te downloaden: Klik hier of op het plaatje rechts:

Uitbreiding industrie nog een hele uitdaging

Waar de resterende bedrijven uit Soesterberg Noord naar toe zullen verhuizen of worden verplaatst, dat zal nog een hele uitdaging worden. Het wachten is namelijk op uitbreiding van aangrenzende gronden nabij de Richelleweg, maar daarover gaat Defensie. Eind vorig jaar begon Defensie aan een eerste verkenning en inventarisatie, maar de beoogde herindeling kan volgens critici nog maanden of zelfs jaren gaan duren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here