Optimaliseren schoolspreiding

Optimaliseren schoolspreiding
Optimaliseren schoolspreiding

De sluiting van de Prins Willem Alexanderschool (PWA) in ‘t Hart in september 2021 had aanzienlijke gevolgen voor kinderen en ouders in onze gemeente, ook in Soesterberg.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot een kwalitatieve school in de buurt, heeft de Gemeente Soest, in samenwerking met het Platform Onderwijs Soest-Soesterberg, onderzoek laten doen door onderwijsadviesbureau InterZin. Het onderzoek, dat zich concentreerde op het aannamebeleid, wachtlijsten, leerlingenprognoses en schoolspreiding, betrok ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar om hun perspectief te integreren.

Situatie vóór het onderzoek

De sluiting van PWA zorgde voor veranderingen in de scholenkeuze voor kinderen. Niet alle kinderen konden naar hun eerste keuze gaan, wat een cascade van aanpassingen met zich meebracht. Om deze uitdagingen te begrijpen en te verbeteren, werd het onderzoek in het leven geroepen.

De belangrijkste bevindingen

Aanmeldprocedures: Een van de bevindingen was de onduidelijkheid als gevolg van verschillen in aanmeldprocedures per school. Dit creëerde een situatie waarin ouders soms niet goed op de hoogte waren van de procedure, wat leidde tot onzekerheid.

Voldoende scholen: Het onderzoek wees uit dat er voldoende scholen zijn in de gemeente Soest om aan de vraag te voldoen. Echter, ondanks dit aanbod, ervoeren ouders en kinderen uitdagingen bij het kiezen van een geschikte school.

Keuzevrijheid: Ouders waardeerden de keuzevrijheid in verschillende soorten onderwijs die de gemeente bood. Dit aspect werd als positief ervaren, maar er waren nog steeds enkele knelpunten.

Spreiding in Soesterberg: Momenteel was de spreiding van scholen in Soesterberg bevredigend. Echter, met de groei van Soesterberg werd dit een aandachtspunt voor de toekomst.

Toekomstige leerlingenaantallen: Het onderzoek hield rekening met een toename van het aantal leerlingen in de komende jaren, inclusief geplande woningbouw. Deze prognose gaf inzicht in de verwachte veranderingen in de vraag naar onderwijs.

Deelname van ouders

Wethouder Onderwijs, Liesa van Aalst, bedankte alle ouders en scholen voor hun waardevolle bijdrage aan het onderzoek. De inzichten bieden duidelijkheid over het onderwijslandschap in Soest en zullen dienen als basis voor verdere samenwerking tussen de gemeente en schoolbesturen.

Verbeteringen en resultaten

Er komt een duidelijkere aanmelding. Om de aanmeldprocedures te verduidelijken, wordt de procedure gestandaardiseerd voor alle scholen. Er komt één centrale website waar ouders informatie kunnen vinden over aanmelding en details over beschikbare scholen.

De spreiding zal aanzienelijk verbeteren. De gemeente gaat zorgvuldig kijken naar de mogelijkheden om de spreiding van scholen te verbeteren, rekening houdend met de uitkomsten van het onderzoek. Het geactualiseerde beleid voor onderwijshuisvesting, dat in 2024 wordt verwacht, zal concrete maatregelen omvatten om de spreiding van scholen te optimaliseren in lijn met de behoeften van de groeiende gemeenschap.

In essentie toont het onderzoek aan dat, hoewel er voldoende scholen zijn, het verbeteren van de duidelijkheid rond aanmeldprocedures en het optimaliseren van de spreiding essentieel zijn om ervoor te zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot kwalitatief onderwijs in de nabijheid van hun woonplaats. Het is een stap in de richting van een evenwichtig onderwijslandschap dat voldoet aan de behoeften van de groeiende gemeente Soest.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here