Positieve invloed POS op participatie

In de gemeenteraad van Soest is een belangrijke stap gezet voor het versterken van de positie van mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen.

POS initiatief versterkt clientenraad

Tijdens de behandeling van de Verordening Werk en Participatie 2024 is een motie aangenomen die gericht is op het versterken van de Soester cliëntenraad voor cliënten van uitkeringsorganisatie BBS. Deze motie, een initiatief van fractieassistent Mariëlle Bruil en raadslid Timo Postma, kreeg brede steun van verschillende politieke partijen.

Van twee naar vijf leden

De cliëntenraad, die op dit moment slechts uit twee leden bestaat, zal worden uitgebreid naar vijf leden om op volle sterkte te komen. Daarnaast verzoekt de motie het college om voor 1 oktober de raad te informeren over de voortgang van het beleid rond werk en participatie in de gemeente Soest. Het rapporteren over de voortgang van het op orde krijgen van de cliëntenraad is hierbij een belangrijk onderdeel.

Praktijk dichter bij elkaar

Mariëlle Bruil benadrukt het belang van zowel de cliëntenraad als een grondige evaluatie van het beleid. Het doel is om beleid en dagelijkse praktijk dichter bij elkaar te brengen, en een volwaardige cliëntenraad draagt hieraan bij. Timo Postma voegt hieraan toe dat door het aannemen van deze motie de gemeenteraad laat zien dat er breed draagvlak is voor het verbeteren van de positie van uitkeringsgerechtigden. Het is belangrijk dat ieders stem wordt gehoord en meegewogen.

Bevorderen participatie

De motie is niet alleen gericht op het versterken van de cliëntenraad, maar ook op het bevorderen van participatie en het volwaardig kunnen meedoen aan de Soester samenleving. POS, de partij achter deze motie, staat voor participatie: meedenken en meedoen. Door de politiek dichter bij de mensen te brengen, willen zij bijdragen aan een inclusieve samenleving, zowel in Soesterberg als in Soest.

Verschillende politieke partijen hebben hun steun uitgesproken voor deze motie, waaronder GGS, de VVD en GroenLinks. Ook D66, het CDA en Burgerbelangen hebben de motie gesteund. Soest2002 en de PvdA stemden tegen.

Positieve stap

Deze ontwikkeling markeert een positieve stap naar een betere vertegenwoordiging van uitkeringsgerechtigden en een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij het beleid rond werk en participatie in Soest. Met de uitbreiding van de cliëntenraad en de nadruk op participatie, hopen de initiatiefnemers bij te dragen aan een rechtvaardiger en inclusiever beleid voor alle inwoners van Soest en Soesterberg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here